Publikációs lista (Dr. Molnár D. Erzsébet)

 1. Svetkó Erzsébet: A donbászi munkaszolgálat. Adalékok a szovjet rendszer Kárpátalján érvényesülő nemzetiségpolitikájához. Közpolitika, Századvég, 2003. február, 56-60.
 2. Svetkó Erzsébet: Adalékok Kárpátalja legújabb kori történetéhez. Donbász árnyékában. In: Közoktatás, Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, 2003. december, 14-18. old.
 3. Svetkó Erzsébet: Adalékok a nemzetiségpolitika alakulásához Kárpátalján (1947-1952). A donbászi munkatáborok résztvevőinek visszaemlékezéseiből. In: Acta Beregsasiensis. a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos közleményei, Beregszász, 2003. 82-97.
 4. Svetkó Erzsébet: Nemzetiségpolitika Kárpátalján a szovjet rendszer kiépítésének idején. Diákok és fiatal kutatók tudományos konferenciájának anyagai. I. füzet. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 2005. 5-9. old.
 5. Svetkó Erzsébet: Kisebbségpolitika Kárpátalján  a szovjet rendszer kiépítésének idején (1947-1952). A donbászi munkatáborokba elhurcoltak visszaemlékezései alapján. In: Beregszászi Anikó – Papp Richárd (szerk.): Kárpátalja. Társadalomtudományi tanulmányok. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Budapest – Beregszász, 2005. 86-101.
 6. Шветко Єлизавета: З історії розбудові радянської системи на Закарпаття (1944-53). Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: збірник матеріалів VIII всеукраїнської науково-практичної конференції. Том 1. 290-293., м. Київ: Видавництво Європейського Університету, 2005.
 7. Svetkó Erzsébet: „…megtorlás a javából”, avagy a málenykij robot Kárpátalján (a túlélőkkel készített mélyinterjúk és kérdőíves felmérés alapján). In: Kút, az ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola kiadványa, 4. szám, 2006. 83-101.
 8. Svetkó Erzsébet: A málenykij robot Kárpátalján egy felmérés tükrében. In: Bodnár E. – Demeter G. (szerk.): Állam és nemzet a XIX-XX. században. Debrecen 2006. Egyetemi Kiadó, 126-135.
 9. Molnár D. Erzsébet – Tóth Zsuzsa: A Szovjetunióhoz csatolt Kárpátaljáról donbászi kényszermunkára. In: Malenkij robot. „Egyetlen bűnünk származásunk volt…”. Német és magyar polgári lakosok deportálása „malenkij robot”-ra a sztálini lágerekbe 1944-45-1955. Szerk.: Bognár Zalán. Kontraszt Pécs Bt., Pécs, 2009.
 10. Molnár D. Erzsébet – Bakura Sándor – Dupka György – Kovács Elemér – Kovács Erzsébet –Tóth Zsuzsanna: „Otthon a könny is édes” 1944-1955. Kényszermunkára hurcolt kárpátaljai magyarok és németek nyomában a Donyec-medencében. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2009.
 11. Molnár D. Erzsébet: A málenykij robotra elhurcolt kárpátaljai magyarok egy felmérés tükrében. In: Bocskor Andrea – Dobos Sándor (szerk.): A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye, 2010. 47-63.
 12. Molnár D. Erzsébet: Kárpátaljai magyarok a donbászi munkaszolgálaton (egy felmérés tükrében). In: Bocskor Andrea – Dobos Sándor (szerk.): A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye. Poli Print, Ungvár, 2010. 33-47.
 13. Molnár D. Erzsébet: A szovjet rendszer kiépítésének korszaka a kárpátaljai magyarság kollektív emlékezetében. In: MEDIÁRIUM (kommunikáció-egyház-társadalom), a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kommunikáció- és Társadalomtudományi Intézetének folyóirata, Debrecen, 2011. V. évf. 3 sz. 42-60. old.
 14. Molnár D. Erzsébet: A „malenykij robot”-ra elhurcolt felső-Tisza-vidéki magyarok (egy felmérés tükrében). In: Bocskor Andrea – Dobos Sándor (szerk.): A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye. Poli Print, Ungvár, 2012. 43-59.
 15. Molnár D. Erzsébet: „Embert aszaló intézet Szolyván”. Deportálások a Nagyszőlősi járásból a szovjet rendszer kiépítésének idején (egy felmérés tükrében). In: Bocskor Andrea – Dobos Sándor (szerk.): A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye. Poli Print, Ungvár, 2012. 59-71.
 16. Molnár D. Erzsébet: A polgári lakosság Magyarországról és a Szovjetunióhoz csatolt Kárpátaljáról történő kényszermunkára hurcolásának összehasonlító elemzése. In: Szamborovszkyné Nagy Ibolya (szerk.): „Így maradok meg hírvivőnek…” In memoriam Soós Kálmán. Tanulmányok Soós Kálmán emlékére. Poli Print, Ungvár, 2012. 132-145.
 17. Molnár D. Erzsébet: Kárpátaljai magyarok GULAG táborokba kerülésének körülményei. (Kirakatperek kárpátaljai áldozatai a szovjet rendszer kiépítésének idején). Acta Academiae Beregsasiensis (ISSN 2310-1954). XIII. évfolyam, 1. kötet, Beregszász – Ungvár, 2014. 88-104.
 18. Molnár D. Erzsébet: Kárpátaljai magyarok a donbászi munkaszolgálaton. Történelem és Muzeológia – Internetes Folyóirat Miskolcon 1. 2014/2. http://www.hermuz.hu/hom/images/latogatoinknak/history-journal/pdf/1_2014_2/MOLNAR-D.pdf
 19. Molnár D. Erzsébet: A „málenykij robot” Kárpátalján. In: Emlékkönyv a „málenykij robot” kárpátaljai áldozatairól 1944-2014. Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, ISBN 978-966-7670-51-1, 2014. 3-5.
 20. Molnár D. Erzsébet: Málenkij Robot in Transcarpathia. In: Emlékkönyv a „málenykij robot” kárpátaljai áldozatairól 1944-2014. Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, ISBN 978-966-7670-51-1, 2014. 5-8.
 21. «Málenнkij кobot» на Закарпатті. In: Emlékkönyv a „málenykij robot” kárpátaljai áldozatairól 1944-2014. Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, ISBN 978-966-7670-51-1, 2014. 9–11.
 22. Molnár D. Erzsébet: Transcarpathia and the Malenkiy Robot. In: Történeti tanulmányok XXII., A Debreceni Egyetem Történeti Intézetének kiadványa. Szerk.: Bárány Attila és Lévai Csaba, Debreceni Egyetem, Debrecen, ISSN 1217-4602, 2014. 326-340.
 23. Molnár D. Erzsébet: Kárpátalja szovjetizálása. A megszállástól a bekebelezésig. Rubicon, 2015 / 5-6. 118-124.
 24. Molnár D. Erzsébet: Munkaszolgálaton a Donyec-medencében (Kárpátaljai magyarok a donbászi FZO-iskolákban). In: Dobos Sándor – Szamborovszkyné Nagy Ibolya (szerk.): Mercurius Veridicus Novus. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének tanulmánygyűjteménye, „Grafika Kiadó”, Beregszász – Ungvár, ISBN 978-966-23-03-18-6, 2015. 106-140.
 25. Molnár D. Erzsébet: A kárpátaljai elhurcolások történelmi háttere a szovjet rendszer kiépítésének idején. In: Molnár D. Erzsébet – Molnár D. István (szerk.): A kommunizmus áldozatai, rehabilitációs alternatívák Kelet-Közép Európában. Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, ISBN 978-617-7404-04-9, 2016. 85-106.
 26. Molnár D. Erzsébet: A kárpátaljai magyar és német polgári lakosság tömeges elhurcolása szovjet kényszermunkatáborokba. In: Kiss Réka – Simon István (szerk.): Gulag – Gupvi. A szovjet fogság Európában. Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Budapest, ISBN 978-615-5656-02-6, 2017. 239-259.
 27. Molnár D. Erzsébet: A kárpátaljai magyar és német polgári lakosság 19944-es elhurcolása és a donbászi munkaszolgálat (1947-1952). In: Sorsfordító évek. A kommunista diktatúrák halálos áldozataira, elsősorban a Szovjetunióba elhurcolt politikai foglyokra emlékező konferencia anyaga. Encs Város Önkormányzata, Encs, 2016. 38-49.
 28. Molnár D. Erzsébet: A kárpátaljai németség szovjet hadifogolytáborokba hurcolása és internálása (1944-1946). In: Molnár D. Erzsébet – Molnár D. István (szerk.): HADIFOGSÁG, MÁLENKIJ ROBOT, GULÁG. Kárpát-medencei magyarok és németek elhurcolása a szovjetunió hadifogoly- és kényszermunkatáboraiba (1944-1953). „RIK-U” Kiadó, Beregszász–Ungvár, 2017. 245-263.
 29. Molnár D. Erzsébet: „Az egész háború nem kívánt községünkből annyi életáldozatot mint a málenkij robot.” A málenkij robot kárpátaljai vonatkozásai. Archivnet XX. századi történeti források. http://www.archivnet.hu/az-egesz-haboru-nem-kivant-kozsegunkbol-annyi-eletaldozatot-mint-a-szolyvai-fogolytabor-a-malenkij
 30. Erzsébet Molnár D.: Odvlečenie maďarského obyvateľstva z územia Podkarpatskej Rusi. Deportations of Hungarian Civilian Population from Transcarpathia. In: Martin Pekár – Attila Simon – Zuzana Tokárová (Eds.): Cena viťazstva. Odvlečenie obyvateľov z územia Československa, Maďarska a Poľska do Sovietskeho zväzu v rokoch 1944–1945. Šamorin – Košice, 2017. 105-113.
 31. Molnár Erzsébet: Kárpátaljai magyarok és németek a Szovjetunió hadifogoly- és munkatáboraiban (1944-1949). In: Géczi Róbert (szerk.): Az Elbától Vorkutáig. Magyarok és magyarországi németek szovjet hadifogságban, kényszermunkán és a Gulágon. Veritas könyvek 9., Veritas, Magyar Napló, Budapest, 2017. 173-193.
 32. Molnár Erzsébet: Szovjet megszállás Kárpátalján 1944-45-ben. In: Horváth Zsolt – Kiss Réka (szerk.): Remény és realitás. Magyarország 1945. Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Budapest, ISBN 978 615 5656 118, 2017. 321-344.
 33. Genocide in Transcarpathia in the Period of Building up the Soviet Regime (1944-45). In: The First International Conference on Nations Under Genocide. Pázmány Péter Catholic University – Salahaddin University – Erbil, 2017. 283 –297.
 34. Molnár Erzsébet: A málenkij robot nemzetiségi és felekezeti vonatkozásai Kárpátalján, különös tekintettel a református közösségre. In: Szamborovszkyné Nagy Ibolya (szerk.): Magyar öntudat és krisztusi, keresztény elvek. A Narancsik Imre Kutatói Műhely tanulmánykötete. Református múltunk kezesség sorozat III., Narancsik Imre Kutatói Műhely, Beregszász, 2019., 111–135.
 35. Molnár Erzsébet: „Kitárni az ország és a világ előtt az igazságot.” A kárpátaljai magyarok 1944-es elhurcolása: tények, adatok, összefüggések. In: Dupka György (szerk.): „Kitárni az ország és a világ előtt az igazságot. GULÁG–GUPVI-kutatók Nemzetközi Fóruma 2018. Szolyvai Emlékparkbizottság–Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2019. 29–44.

 

 

Szerkesztés:

 1. Molnár D. Erzsébet – Molnár D. István: Málenkij robot. A kárpátaljai magyarok 1944-es deportálásának 70-ik évfordulója. Malenkij robot. The 70th Anniversary of the Deportation of the Transcarpathian Hungarians in 1944. Brüsszel, Európai Parlament, 2014. (tablókiállítás)
 2. Molnár D. Erzsébet – Molnár D. István: A kommunizmus áldozatai, rehabilitációs alternatívák Kelet-Közép Európában. Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 2016.
 3. Molnár D. Erzsébet – Molnár D. István: Málenykij robot a kárpátaljai magyar közösség emlékezetében. «Маленькі роботи» у пам’яті угорської громади Закарпаття. Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Beregszász, 2016. (tablókiállítás)
 4. Molnár D. Erzsébet – Molnár D. István (szerk.): HADIFOGSÁG, MÁLENKIJ ROBOT, GULÁG. Kárpát-medencei magyarok és németek elhurcolása a Szovjetunió hadifogoly- és kényszermunkatáboraiba (1944-1953). „RIK-U” Kiadó, Beregszász–Ungvár, 2017.

 

Recenziók

 

 1. Molnár D. Erzsébet: Brenzovics László: Nemzetiségpolitika a visszacsatolt Kárpátalján. In: Acta Academiae Beregsasiensis. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve, 2012, XI. évfolyam, 1. kötet, 153-156.
 2. Molnár D. Erzsébet: Bognár Zalán: Hadifogolytáborok és hadifogolysors a Vörös hadsereg által megszállt Magyarországon 1944-1945. Kairosz Kiadó, Budapest, 2012.