Általános történeti, művelődéstörténeti, néprajzi művek bibliográfiája (2001-2011)  
  Adattárak, évkönyvek és kézikönyvek, lexikonok  
  Készítette a © Lehoczky Tivadar Intézet a Bethlen Gábor Alap támogatásával   
 
  Sorsz. (Sorozat)szerk. Sorozatcím Szerző(k) Cím Kiadó neve Kiadó helye Kiadás éve Támogató Old-szám Reprint Tematika - Kulcsszavak  
  1     Bacskai Béla Lakodalmas népszokások Kárpátalján KMKSZ Ungvár 2008   70   néprajz, lakodalmas szokások  
  2 Nagy Zoltán Mihály Kárpátaljai Magyar Könyvek Bagu Balázs Életutak Intermix Kiadó Ungvár -Budapest 2004 NKÖM 159   Beszélgetések meghurcolt magyarokkal, az áldozatok hozzátartozóival  
  3   Kárpátaljai Magyar Könyvek Bagu Balázs Életutak : beszélgetések meghurcolt magyarokkal, az áldozatok hozzátartozóival  Intermix Ungvár ; Budapest 2004   159   életútinterjú, fogolytábor, hadifogoly, kárpátaljai magyarság  
  4   Kárpátaljai magyar könyvek Bagu Balázs Életutak : beszélgetések meghurcolt magyarokkal, az áldozatok hozzátartozóival  Intermix Kiadó Budapest 2004   159      
  5 Dupka György, Fejes János, Tirkánics Gabriella Kárpátaljai Magyar Könyvek Bakura Sándor, Dupka György, Kovács Elemér, Kovács Erzsébet, Molnár D. Erzsébet, Tóth Zsuzsanna "Otthon a könny is édes" : 1944-1955 : kényszermunkára hurcolt kárpátaljai magyarok és németek nyomában a Donyec-medencében : tanulmányok, hatásvizsgálatok, interjúk, riportok hivatalos iratok, vallomások tükrében  Intermix Kiadó Ungvár-Budapest 2009   104   deportálások, Kárpátalja II. világháború alatt  
  6     Balla Gyula Kárpátalján is vannak változások...         11-26      
  7     Barkáts Alice, Kész Barnabás  Rákóczi pásztora : mesék, versek kisiskolásoknak Ugocsa Print Nagyszőlős 2003   35   honismereti  
  8     Csanádi György Régi beregszásziak Bereginfo hetilap szerkesztősége Beregszász 2001   151   A Bereginfóban megjelent cikksorozat gyűjteménye (a Vérke-parti város neves emberei)  
  9 Kobály József CLIO Történelem, honismeret, néprajz Csatáry György A Lehoczky-hagyaték KMKSZ Ungvárq 2001 NKÖM 203   A kötetben publikált anyagok a Magyar Országos Levéltár, az Országos Széchenyi Könyvtár, a Kárpátaljai Állami Levéltárból származnak és a Lehoczky-múzeumegylet levéltári dokumentumait és a tudóstársakkal folytatott levelezéseket tartalmazza.  
  10 Kobály József CLIO Történelem, honismeret, néprajz Csatáry György Rákóczi-emlékek és -emlékhelyek Kárpátalján KMKSZ Ungvár 2002 NKÖM 82   A kötet tárgya a Rákóczi-szabadságharc történetének Kárpátalján fellelhető dokumentális örökségét, vm.a kuruc idők egykor megjelölt emlékhelyeit vizsgálja.  
  11     Csatáry György A Máramarosi öt koronaváros a Rákóczi-szabadságharc idején 1703-1711 KMKSZ Ungvár 2003 NKÖM 80   A Máramarosi öt koronaváros a Rákóczi-szabadságharc idején 1703-1711  
  12   CLIO Történelem, honismeret, néprajz Csatáry György Gróf Bercsényi Miklós levelei és emléke Ung vármegyében KMKSZ Ungvár 2004 NKÖM 160   Forrásgyűjtemény  
  13     Csatáry György Komáromy András - az országos levéltárnok KMKSZ Ungvár 2008 Szülőföld Alap 137   Forrásközlés. Komáromy András irathagyatékának gyűjteménye  
  14     Csatáry György Ung megyei közgyűlések anno 1700-1706 KMKSZ Ungvár 2008 Szülőföld Alap 181   Forrásközlés. Ung megye közgyűlései s törvényhatósági belélete II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának időszakában  
  15     Csernyi Gabriella Multikulturalizmus?: a kárpátaljai magyar kisebbség kulturális helyzete a multikulturalizmus tükrében Dél-Alföldi HEURégió Pont Egyesület Szeged 2010 Nemzeti Civil Alapprogram 65   multikultura, ezredforduló  
  16     Csizmár Sarolta, Dr. Jankáné Dr. Puskás Bernadett, Dr. Kollár Tibor, Dr. Németh Péter, Szatmári István Műemlékek a Kárpátok és a Tisza ölelésében. Történelmileg összetartozó műemlékek Szabolcs-Szatmár-Bereg és Kárpátalja megyékben Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Nyíregyháza 2010 EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus, Magyar Köztársaság (NFÜ) 152   A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és Kárpátaljai templomok és kulturális műemlékek története és jelenlegi állapota   
  17     Delehan Mihajlo, Kutassy Ilona, Csatáry Görgy A Kárpátaljai Területi Állami Levértár beregszászi osztályának magyar provenienciájú fondjai és leírási egységei 19919-ig és 1938-1945 között  NKA Budapest 2009   431   levéltár, forások  
  18   Nyelv és Lélek Könyvek Dupka György Kárpátalja magyarsága. Honismereti kézikönyv Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága - Anyanyelvi Konferencia - Budapest 2000   211   honismereti olvasókönyv a kárpátaljai magyarság történetéről, mai helyzetéről kapunk képet  
  19   Nyelv és lélek könyvek Dupka György Kárpátalja magyarsága A Magyar Nyelv és Kult. Nk. Társ. - Anyanyelvi Konf Budapest 2000   211   honismereti kézikönyv   
  20     Dupka György Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportja (MIKICS) : 1992-2002 Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportja Ungvár 2002   15   Kárpátalja - irodalmi élet, érdekképviselet  
  21   Kárpátaljai Magyar Könyvek Dupka György "Keressétek fel a sírom..." : szolyvai emlékkönyv a "malenykij robot" 60. évfordulójára a sztálinizmus kárpátaljai magyar áldozatairól, 1944-2004  Intermix, Ungvár ; Budapest 2004   106      
  22   Kárpátaljai magyar könyvek Dupka György Autonómia-törekvések Kárpátalján Intermix Budapest 2004   231   autonómia törekvések  
  23   KMMI Dupka György "Népünk temetője Szolyva": Kárpát-medencei magyarság kegyhelye: a szolyvai gyűjtőtábor történrtéből 1944-45 KMMI Beregszász 2009   53   koncentrációs tábor, állami terror, emlékpark, második világháború, Szolyva  
  24 Tóth Károly Nostra Tempora, 7. Fedinec Csilla A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája, 1918-1944 Lilium Aurum - Fórum Intézet Galánta-Dunaszerdahely 2002 Oktatási Minisztérium Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program, NKÖM 533   történeti kronológia, művelődéstörténet  
  25 Varga Sándor Fontes Historiae Hungarorum, 2. Fedinec Csilla Iratok a kárpátaljai magyarság történetéhez 1918-1944 Fórum Kisebbségkutató Intézet Somorja-Dunaszerdahely 2004 OM, NKÖM, Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma 663   Törvények, rendeletek, kisebbségi programok, nyilatkozatok a kárpátaljai magyarság történetéhez 1918-1944  
  26     Fegyir Sándor, Dmitro Daniljuk, Szergij Fedák,     Igor Lihtej Kárpátalja UNE Ungvár 2001   81   Tájismereti tájékoztató Kárpátaljáról  
  27   Kárpátaljai Magyar Könyvek fel.szerk. Árpa Zsuzsanna Kárpátaljai magyar kalendárium : a nemzeti évfordulókkal kapcsolatos, Kárpátaljához kötődő cikkek, tanulmányok, mondák, legendák gyűjteménye Intermix Kiadó Ungvár-Budapest 2008          
  28 Penckófer János Hatodik Síp Mandátum Gálocsy Zoltán Ung vármegye főispánjai és tisztviselői a legrégibb kortól 1867-ig Hatodik Síp Alapítvány, Mandátum Kiadó Budapest-Beregszász 2000 NKÖM és Etnikai Kisebbségek Főosztálya 95   Ung megye egykori levéltárosa, Gálocsy Zoltán munkájának Csatáry György által szerkeztett változata, mely Ung vármegye főispánjainak és tisztségviselőinek jegyzéke a legrégibb kortól 1867--ig.  
  29   Kárpátaljai Magyar Könyvek Gortvay Erzsébet Emlékezni szükséges : esszék, emlékezések, jegyzetek Intermix Ungvár ; Budapest 2004   153   kárpátaljai magyar irodalom, válogatott művek  
  30   Kárpátaljai magyar könyvek Gortvay Erzsébet Emlékezni szükséges : esszék, emlékezések, jegyzetek Intermix Kiadó Budapest 2004   153      
  31     Göncz József Történelmi képeslapokon, 1897-1940 : a sorozat második albuma. Edutech Kiadó Sopron 2004   151   helyismeret, Felvidék, Kárpátalja, képes levelezőlap  
  32   Üzenet a végekről II. Gubcsi Lajos Kárpátalja GL-4 Kft. Budapest 2004   128   fénykép, vers és esszé gyűjtemény  
  33     Hans Gehl, Viorel Ciubotă Cultura materială şi spirituală din Bazinul Tisei Superioare : influenţa populaţiei germane asupra culturii celorlaltor etnii din regiune Ed. Muz. Sătmărean Satu Mare 2003 Ministerium für Kultur und Kultus Rumaniens 430   nemzetiség, néprajz, 18-20. század Kárpátalja  
  34 szerk. Vass Jenő Sándor   Harangozó Miklós Harangozó   Budapest 2002   22   festőművész, határon túli magyarság, 20. század  
  35     Horváth Lajos Kárpátalja képviselete a magyar országgyűlésben, 1938-1945 Tarsoly Kiadó Budapest 2002   200   Kárpátalja - országgyűlési képviselet  
  36   Kárpátaljai postatörténeti füzetek  Horváth Lajos Kronológia Kárpátalja postatörténetéhez, 1914-2004  Gidófalvy P. Nyírtelek 2005   34      
  37     Horváth Lajos Hírközlés és posta Kárpátalján 1918-ig  Gidófalvy P. Nyírtelek 2008   60      
  38   Kárpátaljai Postatörténeti Füzetek, 7. Horváth Lajos Kárpát-ukrán tartományi postaszolgálat, 1938-1939  Gidófalvy P. Nyírtelek 2009 Pro Philatelia Hungaria Kulturális Alapítvány 39   postatörténet, Kárpátalja 20. századi története  
  39   Kárpátaljai postatörténeti füzetek 6 Horváth Lajos A "visszatért" Kárpátalja 1938-1939 Gidófalvy P. Nyírtelek 2009 Gervay Mihály Postatörténeti Alapítvány 31   postatörténet, két világháború közötti időszak  
  40 Nagy Zoltán Mihály Kárpátaljai Magyar Könyvek Horváth László, Horváth Simon Élet a halál árnyékában; Sötét ég alatt Intermix Kiadó Ungvár -Budapest 2004 NKÖM 148   Horváth László emlékei a "málenykij robot"-ról és apja Horváth Simon lágerversei, verses levelei  
  41   A Szent Korona öröksége Horváth Zoltán György és Kovács Sándor Kárpátalja kincsei  Masszi Kiadó - Romanika Kiadó  Budapest 2002   311   honismereti kézikönyv  
  42   A Szent Korona öröksége II.kötet Horváth Zoltán György, Kovács Sándor Kárpátalja kincsei. Die Schütze von Kárpátalja. Treasures of Kárpátalja Masszi és Romanika Budapest 2002   311      
  43     Ìštvan Udvarì Karpatorusinskì bukvarì z XVIII stolìttâ                
  44 Radvánszky Ferenc   Ivaskovics József, Palkó István, Kohán László Kárpátaljai Református Templomok Tárogató Ungvár-Beregszász 2000 NKÖM, KRE, MKA 128   A Kárpátaljai Református Egyház és templomainak rövid leírása  
  45 Dupka György, Fejes János, Tirkánics Gabriella Kárpátaljai magyar könyvek Ivaskovics József, Tóth Lajos Gyertyaláng : megzenésített versek, kórusok, grafikák Intermix Budapest 2003   103   honismeret  
  46   Rejtőzködő értékek nyomában Kállai Szabolcs, Köteles Viktória, Bíró András Kárpátalja száz csodája Totem Budapest 2009   207   helyismereti fotóalbum  
  47 Udvari István Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 10. Káprály Mihály /Михаиль Капраль  Kárpátaljai Tudományos Társaság. Kiadványok: 1941-1944. /Подкарпатское Общество Наук. Публікаціи: 1941-1944. Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke Nyíregyháza 2002   170   a KTT kiadványainak, a Zorjának és a tagok bibliográfiai jegyzéke  
  48 Rácz György Hatodik Síp Mandátum Keresztyén Balázs Kárppátaljai művelődéstörténeti kislexikon Hatodik Síp Alapítvány, Mandátum Kiadó Budapest-Beregszász 2001 NKÖM Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Főosztálya 290   Kárppátaljai művelődéstörténeti kislexikon  
  49     Kész Barnabás "Egy földön, egy hazában". Hon- és népismeret kárpátaljai fiataloknak PoliPrint Ungvár-Beregszász 2009 Magyar Köztársaság Szociális és Munkaügyi Minisztériumaés a Nemzeti Civil Alapprogram 132   hHon- és népismereti kézikönyv a magyar nép és a kárpátaljai magyarság kultúrájáról  
  50     Kocsis Károly Kárpátalja mai területének etnikai térképe MTA Budapest 2001       Kárpátalja (nemzetiségi térkép)  
  51 Dupka György, Fejes János, Tirkánics Gabriella Kárpátaljai Magyar Könyvek Kosztyó Gyula Az Osztrák-Magyar Monarchia propaganda-tevékenysége 1914-1915-ben a korabeli "kárpátaljai"magyar sajtóban Intermix Ungvár-Budapest 2010   44   politikai propaganda, első világháború, Osztrák-Magyar Monarchia  
  52   Tölgyfa könyvek Kovács László, Nagy Zoltán Kárpátalja Magánkiadó Budapest 2004   103   helyismeret, Kárpátalja, magyar és angol nyelven  
  53     Kovács Sándor Bús düledékeiden : Kárpátalja középkori várépitészeti emlékei Minerva Budapest 2004   42   várak,várépitészet  
  54   Kárpátaljai spektrum Kovács Sándor Bús düledékeiden... : Kárpátalja középkori várépítészeti emlékei Minerva Műhely Budapest 2004   44   Kárpátalja középkori várépítészetének emlékei  
  55     Kovács Sándor Bús dűledékeiden: Kárpátalja vár- és kastélykalaúza Romantika Budapest 2008   200   vár, kastély  
  56   Irodalmi és Tudományos Könyvtár, 30.sz. Lelekács Miklós, Harajda János Kárpátalja általános bibliográfiája I.rész. Загальна библіографія подкарпаття Kárpátaljai Tudományos Társaság Ungvár 2000   212 első kiadás 1943-1944, Ungvár A kötet általános és egyedi, általános jellegű időszaki kiadványok, időszaki sajtó, vallástudomány, társadalomtudományi, közgazdaságtani, történelem bibliográfiát és jegyezeteket tartalmaz KÉTNYELVŰ (UKRÁN-MAGYAR)  
  57     Lengyel János Kárpátaljáról jöttem Antológia Kiadó Lakitelek 2003   63   Kárpátalja - határontúli magyarság, esszé  
  58 Istvana Udvarì   Mihail Kapral Pudkarpatskoe obŝestvo nauk : publikacìï: 1941-1944 Kárpátaljai Tudományos Társaság : kiadványok, 1941-1944 PoliPrint Uzgorod 2002   168   társadalmi szervezet, helyismeret, repertórium, szakbibliográfia  
  59     Molnár Beatrix, Gubcsi Attila Kárpátalja     2004   128   helyismereti fotóalbum  
  60 Gönczy Sándor II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Molnár József, Molnár D. István Kárpátalja népessége és magyarsága a népszámlálási és népmozgalmi adatok tükrében KMPSZ Tankönyv- és Taneszköztanácsa Beregszász 2005 OM 115   A magyarság etnodemográfiai leírása  
  61 Zubánics László KMMI-füzetek Nagy András "…Dobszóra elsöpört a fúvós zivatar" a sztálini munkatáborokba: emlékfoszlányok KMMI Ungvár 2010   18   visszaemlékezés  
  62     Nagy Aranka, Kocsis Balázs, Zán Adél, Gál István Mesélő fejfák Etelköz - Karos Alapítvány Karos 2009 Nemzeti Kulturális Alap 55   néprajz, temető, fejfaállítás  
  63   Panoráma "mini" útikönyvek Németh Adél Kárpátalja Panoráma Budapest 2000   161 3. átd. kiad. útikönyv Kárpátaljáról  
  64   Panoráma "mini" útikönyvek Németh Adél Kárpátalja Computer Panoráma Budapest 2002   161 4. kiad    
  65     Nikolaj Lelekač, Ivan Garajda Zagalna biblìografìâ Podkarpatâ Rusz dodatkami/Kárpátalja általános bibliográfiája Vid. V. Padâka Užgorod 2000       Kárpátalja általános bibliográfiája  
  66     nincs A Kárpátaljai magyar kulturális szervezetek, intézmények, társaságok, egyházak, alapítványok névjegyzéke Magyarok Világszövetsége Budapest     108   szervezetek, intézmények, társaságk, alapítványok, stb. névjegyzéke  
  67     P. Punykó Mária, Jankovics Mária Az aranypázsitot lépő lány : népmesék  Kárpátaljai M. Pedagógusszövets. Tankv.- és Taneszköztanácsa Beregovo 2004   149      
  68     Pekar, Atanasij V., ford. és utószóval ell. D. Molnár István "Tanúim lesztek" : adalékok a kárpátaljai görög katolikus egyház vértanúságához Felsőmagyarország Kiadó Miskolc 2003   138   Kárpátalja - görög katolikus egyház, állami terror, vallásüldözés, 20. század  
  69     Sebestyén Zsolt Kárpátalja Településeinek töténeti helynevei Bessenyei Könyvkiadó Nyíregyháza 2008   236   A kataszteri térképek és a birtokrészleti jegyzőkönyvek alapján  
  70   Kelet-Nyugat Sós Judit és Farkas Zoltán Kárpátalja : Lemberg és Csernovic : útikönyv Jel-Kép Bt. Budapest 2004   200   útikönyv, Kárpátalja  
  71   Kárpátaljai magyar könyvek Szalai Borbála, Jankovics Mária Gyalogösvény, gyalogút : versek, mondókák, tréfák gyerekeknek Intermix Budapest 2003   122   honismeret  
  72     Tom Trier Speeches, debates, bibliographic works         536 p   kárpátukránok, nemzetiségi kérdés  
  73     Ûrìj Čorì Vìd rodu do rodu : zvičaèvo-obrâdovì tradicìï Zakarpattâ Vid-vo V. Padâka Užgorod 2001   170   Kárpátalja  
  74     V. V. Marina Zakarpatskaâ Ukraina (Podkarpatskaâ Rusz) v politike Benesa i Stalina : 1939-1945 gg. : dokumentalnyj ocerk Novyj hronohraf Moskva 2003 Rossiskij Gumanitartno Naucsnij Fond 303   külpolitika, Szovjetunió, második világháború, Csehszlovákia  
  75   (Studia Regionalistica) Авт.-упоряд.: М. М. Вегеш , [та ін.] ; відп. за вип. М. Токар.  Хроніка Закарпаття: 1867-2010 / Kárpátalja évszámokban 1867-2010 Говерла Ужгород  2011 НДІ політ. регіоналістики, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" 310   ukrán és magyar kronológia a mai Kárpátaljai terület történetének dualizmus korától napjainkig terjedő időszakáról  
  76 Удварі Іштван Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 16. Антоній Годинка, Капраль Михаил (ред. та упорядник) Час гурше, ги вода... Русинські тексти Катедра украитськой и русинськой філології Нїредьгазськой Висшой Школи Нїредьгаза 2005 Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar Tudományos Bizottsága 199   Джерела та матеріали щодо діяльності Антонія Годинки на русинській мові  
  77     Борис Кушнір Закарпаття, Срібна земля/ Transcarpathia. Silver Land Видавництво Карпати Ужгород 2002   64   українсько-англійське ілюстроване видання про Закарпаття, путівник-довідник  
  78 І.О. Герасимов, І.Г. Муковський, П.П. Панченко Книга скорботи України В.М. Керечанин,.О. Д. Довганич, Б.О. Гвардіонов Книга скорботи України. Закарпатська область. Том 1.: м. Ужгород, М. Берегово, м. Мукачево, м. Хуст Видавництво Карпати Ужгород 2002   480   történelmi-életrajzi emlékkönyv a II. világháború idején elhunyt kárpátaljai lakosokról  
  79 І.О. Герасимов, І.Г. Муковський, П.П. Панченко Книга скорботи України В.М. Керечанин,.О. Д. Довганич, Б.О. Гвардіонов Книга скорботи України. Закарпатська область. Том 2.: м. Ужгород, м. Берегово, м. Мукачево, м. Хуст, м. Чоп Видавництво Карпати Ужгород 2004   688   történelmi-életrajzi emlékkönyv a II. világháború idején elhunyt kárpátaljai lakosokról  
  80 І.О. Герасимов, І.Г. Муковський, П.П. Панченко Книга скорботи України В.М. Керечанин,.О. Д. Довганич, Б.О. Гвардіонов Книга скорботи України. Закарпатська область. Том 3.: Берегівський р-н, Великоберезнянський р-н, Виноградівський р-н, Воловецький р-н Видавництво Карпати Ужгород 2005   504   történelmi-életrajzi emlékkönyv a II. világháború idején elhunyt kárpátaljai lakosokról  
  81 І.О. Герасимов, І.Г. Муковський, П.П. Панченко Книга скорботи України В.М. Керечанин,.О. Д. Довганич, Б.О. Гвардіонов Книга скорботи України. Закарпатська область. Том 4.: Іршавський р-н, Міжгірський р-н, Мукачівський р-н Видавництво Карпати Ужгород 2006   536   történelmi-életrajzi emlékkönyv a II. világháború idején elhunyt kárpátaljai lakosokról  
  82     Делеган М.В., Вискварко С.А. Карпатська Україна (1938-1939). Збірник архівних документів і матеріалів Видавництво Карпати Ужгород 2009   288   levéltári források gyűjteménye Kárpát-Ukrajna tanulmányozásához  
  83     Довганич О.Д. В тенетах "СМЕРШУ". Репресовані діячі Карпатської України. Статті і нариси Закарпатське крайове культурно-освітнє товариство "Просвіта" Ужгород 2002 Закарпатське крайове культурно-освітнє товариство "Просвіта" 59   Навчальний та краєзнавчий посібник для середніх та вищих навчальних закладів, про трагічну долю діячів Карпатської України  
  84     Довганич О.Д., Корсун О.М. (упоряд.) Тернистий шлях до України. Збірник архівних документів і матеріалів Закарпаття в європейській політиці 1918-1919, 1938-1939, 1944-1946 рр. ХХ. Століття ВАТ Видавництво "Закарпаття" Ужгород 2007 Зак. Облдержадміністрація, Зак. Облрада, Держ. Архів Зак. Обл. 749   levéltári források gyűjteménye Kárpátalja sorsfordulóinak: 1918-1919, 1938-1939, 1944-46 - megismeréséhez, tanulmányozásához  
  85     Едмунд Еган Економічне становище руських селян в Угорщині. Меморандум   Ужгород 2001   36 так: E. Egan:Hospodarsky stav Rusinskych venkovanu v Uhrách"- Praha, 1922 Forrásismertetés: Egán Memoranduma, lefordítva ukránra cseh nyelvről  
  86     Іван Коршинський Сторінки життя. Мої гулагівські, лікарські, депутатські та громадські університети у спогадах, роздумах, бувальщинах, листах, публікаціях Видавництво Гражда Ужгород 2010   416   publicisztikai, memoár-kiadvány a szovjet éráról  
  87   Едіція Пудкарпатія 3. сшиток Керча Ігорь Матяш, король Русинув ПоліПрінт Ужгород 2001   157 Перше видання як  Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 8., у Ніредьгазі, 2001 Вибрані казки, легенди про короля Матяша на русинській мові  
  88     Лучкай М.М. Історія карпатських русинів: у 6-ти томах. Т.ІІІ. Видавництво "Закарпаття" Ужгород 2002   328 так Дешифрування рукопису Ю.М. Сака, переклад укр. Мовою А.М. Ігната, покажчик іст.осіб та назв Д.Д. Данилюк, геогр. Покажчик І.М. Сенька. ІІІ-ій том охоплює події кінця 17. - першої третини 18. століття  
  89     Микола Рішко Звитяжці священної війни. Нариси про Героїв Радянського Союзу - наших краян та славних синів наших областей, які візволяли Закарпаття і працювали в області після війни Всеукраїнське державне видавництво "Карпати" Ужгород 2005   128   Emlékkönyv a II. világháborúban aratott győzelem 60. évfordulója alkalmából  
  90 І.О. Герасимов, І.Г. Муковський, П.П. Панченко Книга скорботи України О. Д. Довганич, Б.О. Гвардіонов Книга скорботи України. Закарпатська область. Том 5.: Перечинський р-н, Рахівський р-н, Свалявський р-н Видавництво Карпати Ужгород 2007   600   történelmi-életrajzi emlékkönyv a II. világháború idején elhunyt kárpátaljai lakosokról  
  91 І.О. Герасимов, І.Г. Муковський, П.П. Панченко Книга скорботи України О. Д. Довганич, Б.О. Гвардіонов Книга скорботи України. Закарпатська область. Том 6.: Тячівський р-н  Видавництво Карпати Ужгород 2008   632   történelmi-életrajzi emlékkönyv a II. világháború idején elhunyt kárpátaljai lakosokról  
  92     О.Д. Довганич, О.М. Корсун, О.М. Пагиря Карпатська Україна. Документи і матеріали. Хроніка подій. Персоналії. У двох томах. Т. 1. Документи і матеріали. ВАТ Видавництво "Закарпаття" Ужгород 2009   753   forrásgyűjtemény  Kárpát-Ukrajna időszakáról  
  93 Ред. кол. під кер.: Тронько П.Т., Реєнт О.П., Данилюк Ю.З. Реабілітовані Історією у двадцяти семи томах Обл. Редкол. під кер.: Різак І.М., Довганич О.Д., Хланта О.В. Реабілітовані Історією. Закарпатська область. ВАТ Видавництво "Закарпаття" Ужгород 2003   788   Науково-документальна книга про репресованих громадян Закарпаття під час режимів 1919-1939 та 1939-1944.  
  94     Олекса Мишанич Життя і творчість Августина Волошина Видавництво "Закарпаття" Ужгород 2002   48   Біографічний нарис про Августина Волошина  
  95     Олександр Маркуш Наш рідний край: Народознавчі матеріали про Закарпаття УжНУ Ужгород 2002 Закарпатський інститут післядипломної пед. Освіти 176   хрестоматія з народознавства і краєзнавства  
  96     Павло Федака Бібліографічний покажчик до 60-річчя від дня народження Видавництво Карпати Ужгород 2005   268   bibliográfiai összesítő Pavlo Fedaka 60. születésnapja tiszteletére  
  97     Поп Д., Поп И. Замки Подкарпатской Руси Карпато-русский этнологический исследовательский центр США Ужгород 2002   128   a mai Kárpátalja területén található 12 vár építészeti és stilisztikai jellemzése  
  98 Герасимов І.О., Панченко П.П., Вишневсикий Р.Г. "Книга пам′яті України" Ред кол. Під кер.: Керечанина В.М. та Довганича О.Д. У вирі кривавої війни... Уродженці Закарпаття- генерали і офіцери чехословацької армії - у боротьбі з фашизмом Всеукраїнське державне видавництво "Карпати" Ужгород 2000 Закарпатська облдержадміністрація, Закарпатське регіональне відділення Пошуково-видавничого агенства "Книга пам′яті України" 502   Біографічні нариси про 333 генералів та офіцерів, уродженців Закарпаття, які боролися під час Другої світової війни в рядах чехословацької армії  
  99     Федака П.П. Народна культура українців Закарпаття на сторінках періодичних видань краю 80-их років ХІХ - першої половини 40-их років ХХ. Ст. Закарпатське крайове культурно-освітнє товариство "Просвіта" Ужгород 2002   112   néprajzi írások gyűjteménye, melyek a XIX-XX. század első évtizedeiben jelentek meg különböző periodikus kiadványokban  
  100     Федір Сабов Ми обирали своє майбутнє: Історичні матеріали, нариси Видавництво "Закарпаття" Ужгород 2002   88   історичні матеріали та списки делегатів Першого зїзду Народних комітетів Закарпатської України 26 листопада 1944 року  
  101     Шаролта  Чізмар, Д-Р Янкане Д-р Пушкаш Бернадетт, Д-р Тібор Коллар, Д-р Петер Немет, Іштван Сатмарі Пам'ятники мистецтва в обіймах Карпат і Тиси. Історично пов'язані пам'ятники мистецтва  області Сабольч-Сатмар-Берег та Закарпаття Самоврядування області Саболч-Сатмар-Берег Нїредьгаза 2010 EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus, Magyar Köztársaság (NFÜ) 152   A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és Kárpátaljai templomok és kulturális műemlékek története és jelenlegi állapota (ukrán nyelven)  
  102 Мирослав Дочинець "Домінія слова": портрети-інтерв'ю Юрій Данилець "Наш край в Україні є феноменом..." Карпатська вежа Мукачево 2008   78   Interjúk, recenziók, könyvismertetők, bibliográfiai mutató Jurij Danilec munkásságából  
  103       Tízéves a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége : értelmiségi közösségünk célja és feladatköre Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége Ungvár 2003   74   Kárpátalja - határontúli magyarság, értelmiség  
  104 Dupka György, Fejes János, Tirkánics Gabriella Kárpátaljai magyar könyvek   Jó pásztor volt : Gecse Endre kárpátaljai mártír tiszteletes emlékezete Intermix Budapest 2003   99   Kárpátalja - református egyház, emlékkönyv  
  105       Emlékirat az Északkeleti-Kárpátok közt és alján lakó ruthén nyelvű nép szellemi és anyagi viszinyainak elősegítése és felvirágoztatása tárgyában/benyújtják Firczák Gyula et al. Pesti Könyvnyomda-Részvénytársaság Budapest     20 igen területfejlesztés, ruszinok, Osztrák Magyar Monarchia időszaka (1867-1918)  
 
  vissza a lap tetejére  
s   s s