Hely- és egyháztörténeti művek bibliográfiája (2001-2011)  
  Adattárak, évkönyvek és kézikönyvek, lexikonok  
  Készítette a © Lehoczky Tivadar Intézet a Bethlen Gábor Alap támogatásával   
 
  Sorsz. (Sorozat)szerk. Sorozatcím Szerző(k) Cím Kiadó neve Kiadó helye Kiadás éve Támogató Old-szám Reprint Tematika - Kulcsszavak  
  1     Babják Zoltán Beregszászi termálkincsünk   Beregszász 2010 Corvinus 92   Beregszászi járás termálviyeinek és turisztikai látványosságainak átteintése  
  2     Barta Károly Mezővári PoliPrint Ungvár 2009   48   Mezővári története és jelenlegi helyzete  
  3     Botlik József  Egestas Subcarpathica : adalékok az Északkeleti-Felvidék és Kárpátalja XIX-XX. századi történetéhez  Hatodik Síp Alapítvány Budapest 2000   318   adalékok az Északkeleti-Felvidék és Kárpátalja XIX-XX. századi történetéhez   
  4   CLIO Történelem, honismeret, néprajz Csatáry György Gróf Bercsényi Miklós levelei és emléke Ung vármegyében KMKSZ Ungvár 2004 NKÖM 160   Brcsényi levelei, emléke és kultusza az ungi sajtóban  
  5     Dr. Kepecs József (szerk), Czibulka Zoltán (összeáll.) Kárpátalja településeinek vallási adatai (1880-1941) Központi Statisztikai Hivatal Budapest 2000   245   statisztikai kiadvány a kárpátaljai települések vallási adataiból  
  6   Nyelv és lélek könyvek Dupka György Kárpátalja magyarsága : honismereti kézikönyv  A Magyar Nyelv és Kult. Nk. Társ. - Anyanyelvi Konf Budapest 2000          
  7     Gulácsy Géza (szerk.) A munkácsi (kamjankai) régi magyar temető KMKSZ Ungvár 2009 Szülőföld Alap 236   A munkácsi (kamjankai) régi magyar temető sírfeliratainak és fotóinak jegyzéke  
  8     Horváth Sándor Élet-jel : Az igazi Kárpáti igaz szó krónikája, 2005-2006  Intermix Ungvár ; Budapest  2006   62   újságtörténeti krónika  
  9     Ivaskovics József, Palkó István, Kohán László Kárpátaljai református templomok Tárogató Ungvár 2000   128   Kárpátalja református templomai  
  10 Kepecs József   Kepecs József Kárpátaljai településeinek vallási adatai, 1880-1941 KSH Budapest 2000   245   Statisztikai adatok, vallási statisztika  
  11     Kepecs József, Czibulka Zoltán Kárpátalja településeinek vallási adatai, 1880-1941 Központi Statisztikai Hivatal Budapest 2000   245   Kárpátalja településeinek vallási adatai  
  12   Kárpátinfo könyvek  Kovács Elemér Havasi délibáb : Beregszásztól a Szinevéri-tóig : útikönyv Kárpátinfo Beregszász 2006   91   utikalaúz, kézikönyv Kárpátaljáról  
  13     Kovács Sándor  Máramarosi bércek között : Kárpátalja máramarosi térségének kalauza Romanika Budapest 2007   344   utikalaúz, kézikönyv Kárpátaljáról  
  14     Móricz Kálmán Kárpátalja sorsfordulói Hatodik Síp Alapítvány Budapest 2001   188   Kárpátalja - honismeret  
  15   Magyar református egyházak javainak tára P. Szalay Emőke  Kárpátaljai Református Egyház. Ónedények a kárpátaljai református gyülekezetben  Orsz.Reg.Gyűjt.Tcs. Debrecen 2004   236   Református egyház, kegytárgy, ötvösség  
  16   Ezredforduló füzetek 4. Puss Sándor (összeáll. P. Alex és Peller Erika) Falvaink : XVII. században, XIX. század valamint a XX. század elején és végén Andód s.n.   2000   118   vallásföldrajz, katolikus egyház  
  17   Kárpátaljai Magyar Könyvek 185 Schobert Ottó A statisztika így kívánta : történetek kesernyés humorral Intermix Kiadó Ungvár-Budapest 2008   92   memoár  
  18     Sebestyén Zsolt Kárpátalja településeinek történeti helynevei : a kataszteri térképek és birtokrészleti jegyzőkönyvek alapján  Bessenyei kiadó Nyíregyháza 2008   236   helységnevek adattára  
  19     Szántó János A Kárpátaljai Református Egyház gyülekezetei Kárpátaljai Református Egyház Immanuel Kiadója Beregszász 2006   126   a Magyar Reformátusok V. Világtalálkozója kapcsán kiadott emlékkötet a gyülekezetekről és lelkipásztoraikról  
  20     Tegze J. A munkácsi római katolikus templom története Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye Munkács 2006   195   Kézikönyv a munkácsi római katolikus templom történetéről  
  21     Thaler Tamás, Zsidi Vilmos Kárpátalja és Észak-Partium : barangolás a fatornyos templomok hazájában    Budapest 2007          
  22     Timkovic J. V. Rusini na Slovensku v cirkevnych dokumentoch Vydavatelstvo V.Padaka Uzhorod 2006   648   Ruszinok Szlovákiában az egyházi dokumentumok alapján  
  23   Editiones Archivi Districtus Reformatorum Transtibiscani XV. vál. és sajtó alá rend. Gy. Csernák Béla György Itt viharzott át felettünk… II. kötet Csernák Bála: életemből. Emberi gyarlóságokkal Isten szolgálatában Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégumi Levéltár Debrecen 2008 OM 252   Református lelkészek önéletrajzai  
  24   Editiones Archivi Districtus Reformatorum Transtibiscani XV. vál. és sajtó alá rend. Szabadi István Itt viharzott át felettünk… I. kötet Református lelkész-önéletrajzok Kárpátaljáról és Partiumból, 1942-ből Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégumi Levéltár Debrecen 2008 OM 183   Református lelkészek önéletrajzai  
  25     Vavrusek B. Cirkevni památky na Podkarpatské Rusi: 272 fotografií staveb Praha Ужгород 2004       Fotóalbum a Podkarpatszka Rusz templomairól  
  26 Nagy Ferenc A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár kiadványai II.közlemények, 34. Zágoni Á. Károly (közreadja Csatáry György) A nagytiszteletű Beregi Egyházmegye emlékkönyve Sz-Sz-B Megyei Önkormányzat Levéltára Nyíregyháza 2005 Nemzeti Kulturális Alappogram Levéltári Szakmai Kollégiuma, EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány 293   A Beregi Egyházmegye emlékkönyve, FORRÁS  
  27     Zubánics László Beregszászi kalauz   Beregszász 2001   45      
  28     А.Е. Луговой, Л.П.Бородина Русская культура Закарпатья: Альманах   Ужгород 2006 Мукачевское городское общество "Русский дом", Ужгородськое щбщество русской культури 220   Orosz kultúra Kárpátalján  
  29     А.Панов (голова редкол.) Ужгород.Місто в центрі Європи = Uzhorod. A city in the Center-Europe Шарк Ужгород 2003 Ужгорд.міськрада 40   Ukrán-angol nyelvű kiadvány Ungvárról  
  30     Белень М. Олександр Духнович: 1803-1865: До 200-річчя від дня народж. Мистец.лінія Ужгород 2003   343   Olekszandr Duhnovics születésének 200. évfordulójára  
  31     В.Пагиря (уклад.) Мукачівській райспоживспілці - 60: Нарис про діяльність райспоживспілки за останні 10 літ (1995-2005) Капат.вежа Мукачево 2006   108   A Munkácsi Járási Fogyasztói Egyesület tevékenysége 1995-2005 között  
  32     Варга С. Мукачівський замок "Паланок": Історико-краєзнавчий нарис Видавництво Закарпаття Ужгород 2002   48   történelmi-honismereti vázlat a Munkácsi vár történetéről  
  33     Варга С. Історія та легенди Мукачівського замку: Іст.факти та легенди   Мукачево 2005       A munkácsi vár története és legendája  
  34     Василь Пагиря, Петро Пищальник Боржавське відлуння: Історія Іршавщини та нариси про визначних людей Боржавського краю "Патент" Ужгород 2001   236   Посібник з краєзнавства про Іршавщину, вчителям, учням, культосвітнім працівникам  
  35     Васько Е., Пайкош О., Васько П. Дравці Гражда Ужгород 2006   76   Daróc  
  36     Волошин О., Volosin O. Мукачуво у старовиній листівці. Régi képeslapok Munkácsról Карпати Ужгород 2006   168   Régi képeslapok Munkácsról  
  37     Гаврош О.Д. Закарпатське століття: ХХ інтерв′ю Мистец.Лінія Ужгород 2006   318   Ungvár története aXX. Században  
  38     Глеба Юрій, Кобаль Василь, Сможаник Василь І проросли зерна духовності…: нариси з історії та сьогодення культури Іршав.р-ну Закарпаття   Ужгород 2010   464      
  39     Д.И. Поп История Мукачевского монастыря Карпато-русский этнологический исследовательский центр США Ужгород 2002   40   A Csernek-hegyi kolostor története az alapítástól napjainkig  
  40     Делеган М.В., Филиппов А.И. История Мукачевского замка (в документах) Поліграфцентр "Ліра" Ужгород 2010   128   tudományos népszerüsítő honismereti kiadvány a Munkácsi vár történetéről  
  41     Денисов С.Ф. Освободители города Ужгорода: Штрихи истории 875-го Ужгородського самоходно-артиллерийського полка.   Ужгород 2004   30   Ungvár "felszabadítói" - az ungvári lövészezred története  
  42     Дочинець М.І., Пагіря В.В. Енциклопедія Мукачева в іменах Карпат.вежа Мукачево 2006   312   Munkács családneveinek enciklopédiája  
  43     Дудаш А. Старе Давидково: Сторінки історії, суспіл.і духовн.життя Карпат.вежа Мукачево 2006   168   Ódávidháza története, társadalmi és egyházi élete  
  44     Дудаш Андрій На перехрестях долі Карпатська Вежа Мукачево 2009   66   Історико-краєзнавче видання про Старе Давидково  
  45     Ж.Папаї (ред.) Закарпаття: Римсько-Католицькі костьоли = Kárpátalja: Római katolikus templomok = Transkarpetien: Römsscy-katolische Kirchen   Мукачево 2003   244   Kárpátaljai római katolikus templomok  
  46     Задорожний І. Єпископ Андрій Бачинський в епістолярній спвдщині: До 270-річчя від дня народж. Карпатська вежа Мукачево 2002 УжНУ, НДІ карпатознавства 64   Bacsinszky András görög-katolikus püspök élete és tevékenysége, és 5 körlevelének közreadása, ami hozzájárul a vidék egyházi és kulturális életének megismeréséhez  
  47     І.Качур, Ю.Кул, П.Пеняк, В.Ньорби Перечинщина - край закарпатських Бескидів Краєвиди Карпат Ужгород 2004       A Perecsenyi járás - a Kárpártontúli Beszkidek vidéke  
  48     І.П.Філь, Г.П.Малиновська (уклад.) Вони визвояли Ужгород, який став для них рідним містом: Інформ.памיятка. До 60-ої річниці визволення України Вид-во В.Падяка Ужгород 2003 Ужгород.міська рада ветеранів 48   Kiadvány Ungvár "felszabadításábak" 60. évfordulójára  
  49     Кобаль А.І., Фегір В.В. Заріччя: Історико-краєзнавчий нарис   Ужгород 2004   80   Zariccsa - történeti-honismereti vázlat  
  50     Костак - Боржавський В. На дорозі з минулого в майбутнє   Виноградів 2006   74      
  51     Кузан В., Пеняк П., Ньорба В. Іршавщина - край зачарованої долини Краєвиди Карпат Ужгород 2006       Az Ilosvai Járás -  történeti-honismereti vázlat  
  52     Куля Ф.А., Щадей О.А., Куля М.А. "Роде наш красний..." Історико-публіцистичний нарис Мистецька лінія Ужгород 2002   38   Сторінки життя родини Кулі та історія села Солочин Свалявського району  
  53     Лукша Олег, Ньорба Володимир Міста Закарпаття Краєвиди Карпат Ужгород 2007   87   Fotoalbum és várostörténet: Ungvár, Nagyberezna, Perecseny, Munkács, Ilosva, Szolyva, Beregszász, Nagyszőlős, Csap, Raho, Técső,Voloc, Huszt  
  54     М.Вегеш, Ф.Шандор Ужгород: Древне місто у центрі Європи / Uzhorod: Ancient city in center of Europe Карпати Ужгород 2004   144   Fotóalbum Kárpátalja megyeszékhelyéről, Ungvárról  
  55     Марія Рейпаші Новоселиця: Штрихи минувшини і сьогодення Видавництво "Закарпаття" Ужгород 2002   104   Посібник з краєзнавства про минуле та сьогодення села Новоселиця на Ужгородщині  
  56     Микола Васильович Олашин Історичний факультет Ужгородського Національного Університету: Бібліографічний довідник Гражда Ужгород 2010 Міністерство Освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад УжНУ 440   Bibliográfiai kiadvány az Ungvári Nemzeti Egyetem Történelem Tanszékére vonatkozóan  
  57     Михайло Василинець Білки, село над Боржавою Видавництво Карпати Ужгород 2007   344   helytörténeti kiadvány, forrásokon és elbeszéléseken alapul  
  58     Мишанич А.Ф. Барвинок: Іст.нарис   Ужгород 2004   92   Börvinges -  történeti-honismereti vázlat  
  59     Могорита А., Могорита М. Сум трембіти: історико-художній нарис Карпатська Вежа Мукачево 2002   208   Історія та розвиток села Келечин на основі історичних документів, фолкльорних матеріалів  
  60     Н.Борисенко, І.Юрійович Ужгород: Довідник 2003-2004 Аріадна Ужгород 2003   223   Ungvár -  történeti-honismereti vázlat  
  61     О. Попов, Ф. Шандор Ужгород. Унгвар Шарк Ужгород 2004       Kétnyelvű fotóalbum Ungvárról  
  62     О.Драган, Є.Григора (пер.резюме) Виноградів - древне місто над Тисою   Ужгород 2006       Nagyszőlős története -  történeti-honismereti vázlat  
  63     Пагиря В. Мукачево в історічних портретах: Мукачево Карпат.вежа Мукачево 2003   106   Munkács a történelmi portrékon keresztül  
  64     Пагиря В. Верхні Ворота Карпат.вежа Мукачево 2006   104   Felső-Verecke -  történeti-honismereti vázlat  
  65     Пагиря В. Історія міста над Латорицею Карпат.вежа Мукачево 2006   160   Munkács története -  történeti-honismereti vázlat  
  66     Пагіря В. Зелене золото Карпат: Історія Мукач.лісокомбінату Гражда Ужгород 2006   68   A munkácsi erdőkombinát története  
  67     Падяк В. З ісорії відкриття в Ужгороді пам′ятника президенту Т.Масарику: формування громадської думки (1992-2002) Вид-во В.Падяка Ужгород 2003   52   Masaryk elnök emlékművének felavtása Ungváron (1992-2202)  
  68     Панько М.М. Пацканьово - село під Маковицею: Історико-етнографічний нарис Видавництво "Закарпаття" Ужгород 2002   344   Посібник з краєзнавства про 400-літню історія села Пацканьово на Ужгородщині  
  69     Попович В.М. Таким життя творили люди: (З історії Великого Бичкова) Карпати Ужгород 2004   336   Nagybocskó története -  történeti-honismereti vázlat  
  70     Пукман Н. Село над Апшицею Поліграфцентр "Ліра" Ужгород 2006   44   Apsica - románok lakta település Kárpátalján  
  71     Рейдер А. Еврейская община Закарпатья. ХХ век:  В.Падяка Ужгород 2004   192   Kárpátalja zsidó közösségének története a XX. században  
  72     Рішко М.В. Драгово: Док.повість про Драгово і драговчан Поліграфцентр "Ліра" Ужгород 2006   164   Drahovo (Kövesliget) -  történeti-honismereti vázlat  
  73     Рошканюк А. Історія села Тернова: Худ.-документ. повість.   Ужгород 2004   274   Ternovo (Kökényes) -  történeti-honismereti vázlat  
  74     С.Чопик-Микунда, І.Чопик-Микунда Книга памיяті села Теребля Карпатська вежа Мукачево 2010   124   Tereblja (Talaborfalu) -  történeti-honismereti vázlat  
  75     Самойлович О.Г. Брати нас чекали у Карпатах Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у справах преси та інформації Ужгород 2004   120   Історико-документальна повість, спогади присвячені 875-му самохідному-артилерійському полку та 60-річчю визволення Закарпаття  
  76     Світлинець А., Канайло С. Свято-Серафимівський монастир у селі Приборжавському Мистец.лінія Ужгород 2003   184   Priborzsavszke (Zádnya, Zárnya) -  történeti-honismereti vázlat  
  77     Ф.Ф.Брецко (упоряд.) Мій Ужгород. Історія. Географія. Культура: Підруч. для 5 кл. Госпрозрахунк. Ужгород 2004   144   Ungvár története és földrajza  
  78     Філіл Л. Стара Радванка: Іст.нарис   Ужгород 2006 Закарпат.обл.орг.т-ва охорони пам′яток історії та культури 20   Radvánc (Ungvár egy részének) régi története  
  79     Щур В.І.  Нариси історії Севлющини Медіум Ужгород 2003          Adalékok a Szőlősi járás történetéhez  
  80       Jó Pásztor volt: Gecse Endre kárpátaljai mártír tiszteletes emlékezete: Emlékkönyv Intermix Kiadó Ungvár-Budapest 2003   99   Emlékkönyv Gercse Endre kárpátaljai református lelkészről  
  81       Духнович А. Автобіографія = Duchnovics A. Autobiographia   Ужгород 2003 Товариство "Просвіта" в Ужгородь, Літературно-науковий оддьл 19   Önéletrajz, Duchnovics A.  
  82       Kárpátalja megyéi. 1. r., Az Ugocsa megyéből kiűzött zsidók nevei. Nagyszőllős és járása The countries of Carpathian-Ruthenia. Pt. 1., Names of Jews deported from Ugocsa county. Sevlus and vicinity
Meḥẇzŵt Qarpaṭŵ-Rẇteyniyah. ̣Heleq ʾ[alep], Šmŵt hamegŵršiym mimaḥẇz ʾẇgŵṣʾah. Seʻliyš ẇsbiybatah
    2004   248   Holocaust, Nagyszőlős, történelmi forrás, névjegyzék  
  83       Перечин Краєвиди Карпат Ужгород 2006       Perecseny -  történeti-honismereti vázlat  
  84       A kárpátaljai református egyház gyülekezetei   Beregszász 2006   128   Ismertető a kárpátaljai református gyülekezetekről  
  85     ... coord. de Viorel Ciubotă [et al.]. Episcopia greco-catolică de Munkacevo : documente Ed. Muzeului Sătmărean Satu-Mare ; Ujgorod 2007 Phare CBC Program 387   történelmi forrás, egyháztörténet  
  86     [red. Žužanna Papaï] ; [perekl. Evgen Borkač, Agnesa Kurtâk, Kìnga Nobìlìs] Zakarpattâ : rimsʹko-katolicʹki kostʹoli Transkarpatien : römisch-katholische Kirchen
Kárpátalja : római katolikus templomok
Mukačìvsʹka Dìecezìâ Rimsʹko-Katolicʹköi Cerkvi] Munkács 2003 NKA, NKÖM 243   Háromnyelvü kiadvány Kárpátalja római katolikus templomairól  
 
  vissza a lap tetejére  
  s