Hely- és egyháztörténeti művek bibliográfiája (2001-2011)    
    Tanulmányok- és konferencia kötetek    
    Készítette a © Lehoczky Tivadar Intézet a Bethlen Gábor Alap támogatásával     
     
  Sorsz. (Sorozat)szerk. Sorozatcím Szerző(k) Cím Kiadó neve Kiadó helye Kiadás éve Támogató Old-szám Reprint Tematika - Kulcsszavak  
  1 Barkáts Jenő Fiatal kárpátaljai magyar kutatók a természettudományi kutatásban Berghauer Sándor Kárpátalja turizmusának kutatástörténete II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Beregszász 2004   79-83      
        Fodor Gyula Kárpátalja jelenlegi népességföldrajzi viszonyai         96-101      
  2 Beregszászi Anikó, Csernicskó István   Kótyuk István,  Mizser Lajos, Csernicskó István, Márku Anita,      Orosz Ildikó, Beregszászi Anikó, Karmacsi Zoltán, Molnár József,   Hires Kornélia, Riskó Éva Tanulmányok a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról Poliprint Ungvár 2004 AJK 151   Tanulmányok a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról  
  3 Beregszászi Anikó, Papp Richárd     Kárpátalja. Társadalomtudományi tanulmányok II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet  Beregszász - Budapest 2005 AJK 178   A kötet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, valamint az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete munkatársainak, kutatóinak társadalomtudományi tárgyú írásait tartalmazza  
  4 Bitskey Botond (szerk)     Határon túli magyarság a XXI. Században konferenciasorozat a Sándor-palotában 2006-2008 Köztársasági Elnöki Hivatal   2010          
        Ablonczy Balázs, Bárdi Nándor Határon túli magyarok: mérleg, esély, jövő         11-41      
        Csete Örs, Papp Z . Attila, Setényi János Kárpát-medencei magyar oktatás az ezredfordulón         125-167      
        Csernyicskó istván, Szabómihály Gizella Hátrányból előnyt: a magyar nyelvpolitika és nyelvtervezés kihívásairól         167-199      
        Bárdi Nándor, Misovitz Tibor A kisebbségi magyar közösségek támogatásának politikája         199-233      
  5 Csernicskó István   Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Hires Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita A mi szavunk járása. Bevezetés a magyar nyelvhasználatba       AJK 285   A kárpátaljai magyar nyelvhasználat jellegzetességeiről, a kétnyelvűség hatásairól empirikus adatok alapján  
  6 Diószegi László, Fejős Zoltán A magyarságkutatás könyvtára XVI. Kontra Miklós és Hattyár Helga Magyarok és nyelvtörvények Teleki László Alalpítvány Budapest 2002 Jyvaskylan yliopiston Hungarologia-projekti, MTKEB, Balassi Intézet 140   Az V. Nemzetkközi Hungarológiai Kongresszus (Jyvaskyla 2001. augusztus 6-10.) "Magyarok és nyelvtörvények című szimpóziumának előadásai  
         Csernyicskó István  A nyelvek helyzetére vonatkozó dokumentumok Ukrajnában                
  7 Dupka György Kárpátaljai Magyar Könyvek Soós kálmán, Hutterer Éva, Dorgay Angelika, Balogh Lajos, Debreceni Anikó, Beregszászi Anikó, Kobály József, Csernicskó István,  Tiszán innen.. Társadalomtudományi tanulmányok Intermix Kiadó Ungvár -Budapest é.n Magyar Köztársaság Művelődési és Közoktatási Minisztériuma 128   Társadalomtudományi tanulmányok  
  8 Edit Révay – Miklós Tomka  Church and Religious Life In Post-Communist Societies. Molnár Eleonóra  Characteristics of Ethnic Hungarian Teachers in the Transcarpathian Region of Ukraine   Budapest – Piliscsaba 2007   287-299      
  9 Fábri István, Kötél Emőke Határhelyzetek III. : önmeghatározási kísérletek: hagyományőrzéstől a nyelvi identitásig Gazdag Vilmos Szláv eredetű lexikai elemek a Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban : Kárpátalja, Ukrajna  Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Budapest 2010   124-160      
  10 Gabóda Béla – Lipcsei Imre  Közös gondolatok Molnár Eleonóra A kisebbségi érdekérvényesítésben szerepet vállalnak vagy szerephez jutnak a felekezeti iskolák? PoliPrint Ungvát 2009   196-212      
  11 Gabóda Béla, Lipcsei Imre     Közös értékeink II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar Beregszász- Szarvas 2004   201   A kötet a Beregszászi és a Szarvasi Főiskola doktori képzésben résztvevő tanárainak társadalomtudonyi, nyelvtudományi, természettudományi tanulmányait tartalmazza.  
  12 Gréczi-Zsoldos Enikő – Kovács Mária  Köszöntő kötet B. Gergely Piroska tiszteletére. Dr. Sebestyén Zsolt Hetyen vezetéknevei.  ME BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék Miskolc 2002 Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Kiadványai, 1 164-168.   vezetéknevek, Kárpátalja  
  13 Guitman Barnabás A Ciszterci Rend Magyarországon és Közép-Európában Földvári Sándor Az egri ciszterci gimnázium szerepe Kárpátalja szellemi életében a XVIII. században   Piliscsaba 2009   344-354      
  14 Horváth István, Tódor Erika Mária Nemzetállamok, globalizáció és kétnyelvűség : nyelvpedagógiai és szociolingvisztikai tanulmányok Reho Anna Gyermekek nevelése a jelen és a múlt vetületében Kárpátalja polikulturális oktatási régiójában   Kolozsvár 2009   317-328., 346      
  15 Huszti Ilona   Huszti Ilona, Beregszászi Anikó, Nikolov Marianne, Lázár A. Péter és Varga György, Ábrahám Károlyné, Orosz Ildikó,           Lizák Katalin,  Fábián Márta,          Sean Thompson, Orosz Magdolna és Hires Emőke, Csernicskó István Idegennyelv-oktatás kisebbségi környezetben Poliprint Ungvár 2004 NKÖM 124   Tanulmányok az idegennyelv-oktatásáról kisebbségi környezetben  
  16 Huszti Ilona, Koljadzsin Natália     Nyelv és oktatás a 21.század elején II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola  Beregszász 2005 AJK 190   A kötet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 2004.nov. 11-13 között rendezett nemzetközi tudományos konferencia előadásainak anyagait tartalmazza  
  17 Kozmács István, Vančoné Kremmer Ildikó  Közös jövőnk a nyelv : nyelvtudomány és pedagógia : a nyitrai magyar pedagógusképzés 50 éves évfordulója tiszteletére tartott nemzetközi konferencia előadásai : europica varietas Gazdag Vilmos Másodnyelvi elemek a Beregszászi járás (Kárpátalja) magyar nyelvjárásaiban Konstantin Filozófus Egyetem Nyitra 2010   109-130      
  18 Kupa László Kisebbségi autonómia-törekvések Közép-Európában a múltban és a jelenben : tanulmányok Hajdú Zoltán Kárpátalja területi autonómiája : alapvető államstruktúra- és határváltozások, de a kérdés örök?    Pécs 2009          
  19 Kupa László Vándorló kisebbségek. Etnikai migrációs folyamatok Közép-Európában történeti és jelenkori metszetben     Pécsi Tudományegyetem BTK - Bookmaster Kft. Pécs 2010 PTE-BTK 206   migráció, politika  
        Sipos Mónika Migrational processes in Subcarpathia's in the communist era         68-77      
        Gönczi Andrea A kárpátaljai magyarok kivándorlási szokásai a 20-21. század fordulóján         77-79      
  20 Lizanec Péter, Horváth Katalin Az Ungvári Hungarológiai Intézet tudományos gyűjteménye : a Magyar Filológiai Tanszék fennállásának 30. és az Ungvári Hungarológiai Központ 5. évfordulójára  Bíró Andor Kárpátalja településeinek történelmi neveiről                 
  21 Molnár Eleonóra, Orosz Ildikó Oktatásügy határon Orosz Ildikó, Molnár Eleonóra Adalékok a határon túli magyar nyelvű oktatás többségi állami költségvetésből történő finanszírozásához  KMKSz Ungvár 2009   9-22      
        Orosz Ildikó, Molnár Eleonóra Karrierutak vagy parkolópályák? Frissdiplomások karrierje, migrációs tendenciája, felnőttképzési igények háttere         41-90      
        Orosz Ildikó A kárpátaljai magyar felnőttképzés rendszere         23-37      
        Molnár Eleonóra A felnőttképzés piacán         91-106      
        Molnár Eleonóra Egy tiltó norma érvényesülése az egyházi líceumokban Kárpátalján         107-124      
        Molnár Eleonóra A közoktatás hatásvizsgálata: érettségizők 2007         151-168      
        Molnár Eleonóra A kárpátaljai magyar pedagógustársadalom egy kérdőíves vizsgálat tükrében         125-150      
  22   Вісник прикарпатського університету. Педагогіка випуск XXXIX Molnár Eleonóra Bentlakásos iskola – a tanulói teljesítmény növelésének egyik záloga   Івано-Франківськ 2011   136-141      
  23 Orosz Ildikó      Felsőoktatási támogatások és hasznosulásuk Kárpátalján II. RF KMF Beregszász         a K+F kutatás során született tanulmányokat tartalmazza  
  24   Kárpátalja Orosz Ildikó Oktatás, képzés MTA RGK Pécs-Budapest 2009   421-450      
  25   Általános kérdések – (anya)nyelvi oktatás Orosz Ildikó Az anyanyelvű felsőoktatás Ukrajnában – Zsákutca vagy perspektíva Fórum Könyvkiadó, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Újvidék-Szabadka 2009   180-187      
  26   Tehetség határok nélkül Orosz Ildikó Tehetséggondozás Kárpátalján Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület Debrecen 2011   47-52      
  27   Kié az oktatáskutatás? Tanulmányok Kozma tamás 70. születésnapjára Orosz Ildikó A bolognai folyamat  integráló vagy kirekesztő? Csokonai Könyvkiadó Debrecen 2009   322-336       
  28   Régió és oktatás Európai dimenziói Orosz Ildikó A magyar nyelvű felsőoktatás jelentősége a kárpátaljai magyarok számára Doktoranduszok Kiss árpád Közhasznú Egyesülete Debrecen 2005   42-51      
  29   Felsőoktatási akkreditáció Közép-Európában Orosz Ildikó Akkreditáció Ukrajnában Felsőoktatási Kutatóintézet – Új mandátum Könyvkiadó   2006   143-158      
  30   Sült galamb? Magyar egyetmi tannyelv politika Orosz Ildikó Az ukrán a mi második anyanyelvünk Fórum kisebbségkutató Intézet, Lilium Aurum Könyvkiadó Somorja-Duanszerdahely 2005   171-182      
  31 Orosz Ildikó Magyarok a Tisza-forrás környékén Molnár Eleonóra A kisebbségfogalom tipológiája és a kisebbségi oktatás lehetőségei Poliprint Ungvát 2007   97-120      
        Orosz Ildikó Szórványok anyanyelvi/anyanyelvű oktatásának helyzete Kárpátalján a XXI.század elején         10-44      
        Punykó Mária A Felső-Tisza-vidék kárpátaljai részének helye és szerepe a magyar kultúrkörben         45-81      
        Gabóda Éva A Felső-Tisza-vidéki magyar tannyelvű óvodák helyzete a kataszteres adatbázis tükrében         82-92      
        Csernicskó István-Melnyik Szvitlana Az ukrajnai kisebbségek és a nyelvi oktatás                 
  32 P. Lakatos Ilona és Sebestyén Zsolt Emlékkönyv Mező András tiszteletére Sebestyén Zsolt Kárpátalja 1946-os hivatalos helységnevei   Nyíregyháza 2010   109-114      
  33 Pusztai Gabriella  Education and Church in Central- and Eastern-Europe at first Glance. Molnár Eleonóra The Conditions of Functioning of Denominational Educational Institutions in Ukraine (Transcarpathia) CHERD Debrecen 2008   84-99      
  34 Szabó Andrea, Bauer Béla, Laki László, Nemeskéri István MOZAIK 2001   Gyorsjelentés. Magyar fiatalok a Kárpát-medencében (Többek között: Csernicskó István-Soós Kálmán: MOZAIK 2001 Gyorsjelentés - Kárpátalja) Nemzeti Ifjúságkutató Intézet Budapest 2002 ISM 288   A tanulmánykötet a Kárpát-medencében (Felvidék, Kárpátalja, Belső Erdély, Székelyföld, Vajdaság) élő magyar fiatalok körében végzett kutatás eredményeiről számol be  
  35 összeáll. Sztelasz Aszlanov et al.   Gajdos István Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa képviselője, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnökének 2002-2004. évi képviselői beszámolója   Beregszász 2004   32   kárpátaljai magyarság, nemzetiségi kérdés, regionalitás  
  36 Zubánics László KMMI-füzetek Dupka György, Kőszeghy Elemér Jelentés a magyar nemzeti közösség helyzetéről Ukrajnában : 2009 : tanulmány  KMMI Ungvár 2009   37   tanulmány a kárpátaljai magyarság helyzetéről Ukrajnában  
        Deák Ferenc Eszmények és érdekek Kárpátalja magyar tannyelvű iskoláiban         141-142      
        Fedinec Csilla Adalékok Kárpátalja iskolatörténetéhez, 1938-1944.         116-124      
        Kriveczky Béla Kárpátalja műveltségi viszonyai a XVII-XIX. században         108-115      
  37   A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye 2010     II. RF KMF Beregszász 2010 Szülőföld Alap 139   a Lehoczky Tivadar Intézet kutatásai alapján készült gyorsjelentések, tanulmányok  
        Bocskor Medvecz Andrea Kárpátaljai ukrán középiskolások magyarságképe (egy kérdőíves felmérés tanulságai)                
        Darcsi Karolina A 2006-os ukrajnai választások és a kárpátaljai magyarság                
        Molnár D. Erzsébet A málenykij robotra elhurcolt kárpátaljai magyarok egy felmérés tükrében                
        Molnár D. Erzsébet Kárpátaljai magyarok a donbászi munkaszolgálaton (egy felmérés tükrében)                
        Dr. Orosz Ildikó A magyar anyanyelvű/anyanyelvi oktatás és képzés helyzete Kárpátalján (1991-2010)                
  38   Rákóczi füzetek Karmacsi Zoltán Kétnyelvűség és nyelvelsajátítás  PoliPrint Ungvár  2007   140, [4] p.   kétnyelvűség  
  39   Nyelvi érintkezések a Kárpát-medencében különös tekintettel a magyarpárú kétnyelvűségre Csernicskó István Az ukrán nyelv oktatása Kárpátalja magyar iskoláiban Kalligram Könyvkiadó – A Magyar Köztársaság Kulturális Intézete Pozsony 1998   44-59      
  40   Вісник прикарпатського університету. Педагогіка випуск XVII – XVIII. Molnár Eleonóra Чи значить засвоєння державної мови втрату національної ідентичності?    Івано-Франківськ 2008   10-18      
  41     О.Д.Довгович, І.М.Ребрик (упорядкув.) Василь Довгович з точки зору прочитання: матеріали конф., присвяч. 220-ій річниці від дня народж. Визначного закарпат.письм., філософа, етнографа, церковного та громад. Діяча, одного з фундаторів і члена-коресподента Угор.акад.наук Василя Довговича Гражда Ужгород 2004   112      
  42     Іван Мигович Закарпатський соціум: виклики і випробування. Видавництво В. Падяка Ужгород 2009   377 1. kotet, 354 2.kötet   Kétkötetes tanulmányok a rendszerváltások utáni Kárpátalja társadalmi életéről kronológiai sorrendben  
  43     М.І.Кухта (Відп.за вип.) Перспективи розвитку УжНУ як навчально-методичного та наукового центру підготовки спеціалісів: Матеріали доп.і повідомл.наук.-метод.конф.проф.-викл.складу УжНУ (16-18 квіт.2002 р.)   Ужгород 2003 УжНУ        
  44     редкол.: І. І. Небесник ; М. І. Яковлєв [та ін.] Закарпатський художній інститут. Науковий вісник Закарпатського художнього інституту. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Ужгород 10-12 травня 2010 р.  Ґражда Ужгород 2010 М-во освіти і науки України 288   konferencia-kiadvány a kárpátaljai képzőművészetről és a Kárpátaljai Képzőművészeti Főiskoláról  
     
    vissza a lap tetejére    
s     s