Nyelv-Oktatás-Politika tárgyú művek bibliográfiája (2001-2011)    
    Adattárak, évkönyvek és kézikönyvek, lexikonok    
    Készítette a © Lehoczky Tivadar Intézet a Bethlen Gábor Alap támogatásával     
     
  Sorsz. (Sorozat)szerk. Sorozatcím Szerző(k) Cím Kiadó neve Kiadó helye Kiadás éve Támogató Old-szám Reprint Tematika - Kulcsszavak  
  1 Diószegi László, Fejős Zoltán A magyarságkutatás könyvtára XXIV. Bárdi Nándor, Éger György (szerk.) Útkeresés és integráció. Válogatás a határon túli magyar érdekvédelmi szervezetek dokumentumaiból 1989-1999 Teleki László Alapítvány Budapest 2000 Magyar-Holland Felsőoktatási Együttműködési program és az Európai összehasonlító Kisebbségkutató Alapítvány 837   Törésvonalak a határon túli magyar politikában, Ukrajnára vonatkozó dokumentumok, Ukrajna történetének 1989-1998-ra vonatkozó kronológiája, bibliográfia régiónként  
  2   Rákóczi-füzetek Deák Ferenc Nemzeti méltóságunk forrása KMF Beregszász 2006   100      
  3     Dr. Sebestyén Zsolt Bereg megye helységneveinek etimológiai szótára Bessenyei Kiadó Nyíregyháza 2010   168   helységnevek  
  4     Dupka György és Zubánics László 15 éves a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége : értelmiségi fórum  MÉKK Beregszász 2009   116   a határon túli, kárpátaljai közösség kronológiája, a MÉKK tevékenysége és tagjai  
  5 Gönczy Sándor   Gönczy Sándor Tizenöt éves a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség  KMPSZ Beregszász 2006   31   A KMPSZ 15 évének történetéről, tisztségviselőiről, tevékenységéről szóló adattár  
  6     Hodinka Antal (a művet kiadásra előkészítette, utószót írta Udvari István) Utcûznina, gazdustvo i prošlost' ûžnokarpats'kyh' rusinuv' Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke Nyíregyháza 2000   103      
  7     Lazur J., Gajdos I. A kisebbségek nemzeti-kulturális autonómiájának jogi státusa: külföldi és hazai tapasztalatok Intermix Kiadó Ungvár - Budapest 2006   112      
  8   Rákóczi-füzetek Márku Anita Érvényes történetek : nyelvválasztási és kódváltási kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyar fiatalok körében II. RF KMF Hodinka Antal Intézete Beregszász 2008   171   felmérés eredményei, kárpátaljai magyarok nyelvhasználata  
  9     Skultéty Csaba  Kárpátalja magyarsága a viharok sodrában Kairosz Kiadó Budapest 2009   193   társadalmi nemzeti rétegződés, történelem, határontúli magyarság, művelődéstörténet, publicisztika  
  10     sz.n. Oblastná kultúrno-jsvetová organizácia Matica slovenská na Zakarpatsku. 10 vyrocie / Обласна культурно-освітня організація "Матіца словацька" на Закарпатті. До 10-річчя.   Uzhorod / Ужгород 2002       színes illusztrált brosúra szlovák nyelven a szlovák kulturális egyesület, a Matica slovenska kárpátaljai tevékenysége 10. évfordulója alkalmából  
  11     szerk. Csernicskó István és Márku Anita "Hiába repülsz te akárhová..." : segédkönyv a kárpátaljai magyar nyelvjárások tanulmányozásához KMF Beregszász 2007   359      
  12     szerk. Csernicskó István, Hires-László Kornélia és Márku Anita "Hogy a magyarság ne vesszen el nyomtalanul ezen a vidéken" : a kárpátaljai magyarság 20. századi története és mai helyzete mélyinterjúk tükrében II. RF KMF Hodinka Antal Intézete Beregszász 2008   189   Kárpátalja XX. századi története és mai helyzete mélyinterjúk tükrében  
  13     Данилець Ю.В. Православний монастир Успіння Божої Матері в селі Домбоки Гражда Ужгород 2006 М-во освіти і науки України, Ужну, Іст.ф-т, Каф.історії України        
  14     І.В.Ільто (Під ред.) Рівень освіти населення Закарпатської області. За підсумками першого Всеукраїнського перепису населення 2001 року: Стат.зб   Ужгород 2003 Закарпат.обл.упр.статистики 188      
  15     І.І.Берцик, В.Л.Неверкла (Авт.-уклад.) Повідомлення 2003 про колишню Ужгородську гімназію (1613-2003 рр.)   Ужгород 2003   264      
  16     Кампов П. Чорне жало виходить зі схованки: Статті та нариси В.Падяка Ужгород 2004   200      
  17     Л.П.Ходанич Українська мова: Тестові завдання для підсумкового контролю знань: Орфографія. Пунктуація. Культура мовлення Гражда Ужгород 2004   72      
  18     М.Алмашій Живое слово: Читанка для русинської недільної народної школи В.Падяка Ужгород 2004   30      
  19     М.Алмашій, М.Молнарь Слово за словом: Практична граматика русинського язика для неільної народної школи В.Падяка Ужгород 2004   24      
  20     Маргітич К.Є., Химинець О.В. Формування національної свідомості угорськомовної молоді Закарпаття Всеукраїнське державне видавництво "Карпати" Ужгород 2006   86   методичне видання для педагочічних факультетів ВНЗ  
  21     Маргітич К.Є., Химинець О.В. Формування національної свідомості угорськомовної молоді Закарпаття Карпати Ужгород 2006 М-во освіти і науки України, Берегів.пед.ін-т, ЗІППО 88      
  22     Н.М.Панчук (уклад.), Л.З.Григаш (відп.за вип.) Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека Вид-во В.Падяка Ужгород 2003   12      
  23     Ньорба С. Водограй: Тексти для аудіювання на уроках укр.мови у школах з угор.мовою навчання: Посіб для вчителів-словесників та учнів Гражда Ужгород 2003 Закарпат.наук.-метод.центр освіти нац.меншин при УжНУ 96      
  24     О.Гавроша (уклад і передм.) Мукачівська епопея: хроніка найбрутальніших виборів Карпатська вежа Мукачево 2004   222      
  25     О.Гавроша (уклад і передм.) Украдена перемога: хроніка мукачівської епопеї Карпатська вежа Мукачево 2004   200      
  26     О.Д.Закривидорога, В.С.Морохович (уклад.) Ю.М.Височанський (наук.ред.) Видання Ужгородського національного університету за 2002 рік: Бібліогр.покажч.   Ужгород 2004   52      
  27     О.Ф.Миголинець, О.Д.Пискач (упоряд.) Українські закарпатські говірки: Тексти Ліра Ужгород 2004   400      
  28     П.Лизанець (Відп.за вип.) 40-річчя угорського відділення УжНУ   Ужгород 2003 УжНУ, Філол.ф-т, Каф.угор.філол        
  29     Пащенко В.  Політичне Закарпаття: 15 років вибору: Довід. Вид-во О.Гаркуші Ужгород 2006 Закарпт.ін-т політич.дослідж. 136      
  30     Попович М. Закарпатська Турянщина - земля румунів - українців. Гражда Ужгород 2006   28      
  31     ред. група: М. А. Мотильчак ; Г. І. Сопкова [та ін.] Освіта Закарпаття у цифрах і фактах : інформ.-аналіт. зб.  Закарпат. облдержадмін., Упр. освіти і науки облдержадмін.  Ужгород 2011   192   információs és analitikus adatok a kárpátaljai oktatás fejlődéséről, irányelveiről és eredményeiről  
  32     Рошко В.Г. Історія біологічного факультету Ужгородського національного університету: До 60-річчя Ужгород.нац.ун-ту Мистец.лінія Ужгород 2004   140      
  33     упоряд.: М. М. Вегеш ; Ю. О. Остапець [та ін.] Суспільні науки в Ужгородському університеті. До 5-річчя ф-ту суспіл. наук  Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т суспіл. наук Ужгород 2011   180   Az UNE Társadalomtudományi Karának 5 éves története  
  34       A határon túli magyarság helyzete Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára, HTMH, AUKTOR Kiadó Budapest 2000   160   IV. fejezet: A kárpátaljai magyarság helyzete (általános adatok, jogi helyzet, érdekképviselet, gazdaság, civil társadalom, egyházak, oktatás, média, közművelődés)  
  35       Húsz éves a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 1989-2009 UgocsaPrint Nagyszőlős 2009   206   évkönyv, KMKSZ  
  36       Húszéves a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (1989-2009) KMKSZ Ungvár 2009   206   A KMKSZ 20 évének történetéről, tisztségviselőiről, tevékenységéről szóló adattár  
     
    vissza a lap tetejére    
      s