A MÚLT „ÉLŐ” TANÚI – A TEMETŐK.    
    Temetőkutatás a kárpátaljai Felső-Tisza vidéki szórvány magyar településeken      
  Készítette a © Lehoczky Tivadar Intézet a Bethlen Gábor Alap támogatásával    
     
  Szövegdoboz: Egy temető magában hordozza az adott település múltját, s nem csak a demográfiai viszonyairól árulkodik, de ezáltal lemérhetővé vállnak azok a folyamatok, melyek a településeken zajló változások irányát mutatják.
 34
A Lehoczky Tivadar Intézet temetőkutatása 2011 szeptemberétől indult, ezidáig 2 terepmunkában megvalósuló kutatásában célul tűzte ki a kárpátaljai szórvány- illetve fogyásnak indult Felső-Tiszavidéki magyarlakta települések temetői jelenkori állapotának dokumentálását, regisztrálását. A kutatás aktualitását és jelentőségét elsősorban az adta, hogy a mai napig hiányosak a kárpátaljai falu- és településtörténeti monográfiák, főként a magyar vonatkozású temetőkről rendelkezésünkre álló leírások, adatok nincsenek számon tartva, melyek fontos forrásanyagát jelentik az alapos településtörténet-kutatásoknak. Különösen égető ezen kutatások elvégzése a Felső-Tisza környéki szórványvidéken (Rahói-, Técsői-, Huszti járások) és azokon a településeken, ahol az utóbbi évtizedek ukránosító politikájának, a magyar iskola hiányának, a vegyes-házasságoknak és a migrációnak köszönhetően a magyar lakosság száma jelentősen lecsökkent. Gyakori és közismert jelenség az, hogy – helyhiány vagy egyéb okok miatt – a régi magyar sírokat ezeken a településeken felszámolják, ugyanis a temetőben nyugvók hozzátartozói már nem élnek, vagy elhagyták a vidéket. Az ilyen „rátemetkezések” viszont drasztikusan megváltoztatják a települések temetőjének képét és névanyagát, ezáltal a temetők magyar jellegét s a magyar lakosság jelenlétét is a feledésbe taszítva. 

A kutatás megtervezése során elsődleges és távlati célul tűztük ki, hogy minél több kárpátaljai temetőről készüljön komplex dokumentáció, amely tartalmazza a temető valamennyi magyar vonatkozású sírjának digitalizált képét, illetve a síremléken szereplő szövegek, sírfeliratok, szimbólumok és sírversek betűhív lejegyzését, a fejfák osztályozását. A temetők feltárása során vázlatos, valamennyi sír helyét feltüntető térképek készítését is szükségesnek tartjuk, mivel ez megkönnyítené egy temetőn belül egy adott személy nyughelyének megtalálását.

A kutatás terepmunkáinak szakmai megvalósításában és koordinálásában intézetünk munkatársai vettek részt  a következő feladatok elvégzésével: terepszemle, szakirodalmi előtanulmányok, kutatás módszertanának kidolgozása, terepnapló struktúrájának kidolgozása, kutatás szervezése, terepmunkások kiképzése, digitális adatbázis elveinek és struktúrájának összeállítása, kutatási záró tanulmány megírása. A kutatás során felmért temetők térképeinek digitális szerkesztésébe bevontuk a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszékének munkatársát is. A terepmunkában a Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi tanszékéhez tartozó történelem szakos hallgatói is részt vettek, akiknek ezáltal lehetőségük nyílt a temetőkutatás módszertanának és gyakorlati megvalósításának elsajátítására.

Összegezve eddigi kutatásunkat elmondhatjuk, hogy a  terepmunka során összesen 16 Felső-Tisza vidéki települést kerestünk fel, ahol magyar temetők, sírok után kutattunk. A 16 település közül végül 12 település 17 temetőjét dolgoztunk fel, ahol magyar vonatkozású sírokat is találtunk, ezek a következők voltak: Kőrösmezői római katolikus temető, Tiszabogdányi római katolikus temető, Tiszaborkúti ortodox temető, Terebesfejérpataki ortodox temető, Rahói római katolikus temető, Körtelepi római katolikus temető, Lonkai ortodox temető, Nagybocskói római katolikus temető, Nagybocskói ortodox temető, Szvidoveci római katolikus temető, Gyertyánligeti központi római katolikus temető, Gyertyánligeti régi római katolikus temető, Aknaszlatinai régi (besüllyedt) római katolikus temető, Aknaszlatinai új római katolikus temető, Aknaszlatinai görög katolikus temető, Técsői ősi református-római katolikus temető, valamint a Técsői kis római katolikus-ortodox temető. Sikertelenül jártunk Mezőháton, Fekete-Tiszán, Bilin és Szentmihálykörtvélyes településeken, ahol magyar sírokat nem találtunk. A kutatás során összességében 8643 síremléket sikerült dokumentálni.

Kutatásunkkal nemrég elhunyt rektorunk és intézeti vezetőnk, Dr. Soós Kálmán emléke előtt is szeretnénk tisztelegni, aki még intézeti vezetőként elsőként felvetette és szorgalmazta ezen kutatás elvégzését. Munkánkkal a jelenlegi állapotok dokumentálásán túl egyfajta értékmentés is történt, hisz megmentésre került történelmünk egy fontos darabja.
 
 
              Képek a terepmunkáról  
Rahói járás        
                             
         
 
   
 
 
     
Gyertyánliget (ukránul Кобилецька Поляна)              
Központi római katolikus temető              
Régi római katolikus temető              
                   
Kőrösmező (ukránul Ясіня)              
Római katolikus temető              
         
 
       
Körtelep (ukránul Круглий)              
Római katolikus temető              
                   
Lonka (ukránul Луг)              
Ortodox temető              
                   
Nagybocskó (ukránul Великий Бичків)              
Római katolikus temető              
Ortodox temető              
         
 
       
Rahói (ukránul Рахів)              
Római katolikus temető              
                   
Szvidovec (Kőrösmező külterülete)              
Római katolikus temető              
                   
Terebesfejérpatak (ukránul Ділове)              
Ortodox temető              
                   
Tiszabogdány (ukránul: Богдан)    
 
       
Római katolikus temető              
                   
Tiszaborkút (ukránul Кваси)              
Ortodox temető              
               
          Vissza az oldal tetejére    
 
       
Técsői járás              
                     
                 
Aknaszlatina (ukránul: Солотвино)              
Régi (besüllyedt) római katolikus temető              
Új római katolikus temető              
Görög katolikus temető              
                 
Técső (ukránul: Тячів)                      
Ősi református - római katolikus temető      
Kis római katolikus - ortodox temető      
     
     
     
 
  Vissza az oldal tetejére