s
    „Magyar síremlékek nyomában Vereckétől Szolyváig”    
  Magyar vonatkozású sírok feltárása Kárpátalja északnyugati járásainak településein    
  Készítette a © Lehoczky Tivadar Intézet az MTA Határon Túli Magyar Tudományos Ösztöndíjprogram támogatásával   
     
  Szövegdoboz: Az Intézet 2011-ben elindított nagyszabású kutatási projektjében célul tűztük ki a kárpátaljai szórvány-, illetve fogyásnak indult magyarlakta települések temetői jelenkori állapotának dokumentálását, regisztrálását. A kutatás aktualitását és jelentőségét elsősorban az adta, hogy a mai napig hiányosak a kárpátaljai falu- és településtörténeti monográfiák, főként a magyar vonatkozású temetőkről rendelkezésünkre álló leírások, adatok nincsenek számon tartva, melyek fontos forrásanyagot  nyújthatnak az alapos településtörténeti kutatásoknak.

Különösen égető ezen kutatások elvégzése a Felső-Tisza környéki szórványvidéken (Rahói-, Técsői-, Huszti járások) és azokban a hegyvidéki északnyugati járásokban (Nagybereznai, Volóci, Szolyvai, stb.), melyekben bár korábban is alacsony volt a magyarok aránya, de még az 1941. évi népszámlálási adatok alapján készült térkép sok településen jelezte a magyar nemzetiségűek jelenlétét, az utóbbi évszázad során az impériumváltásoknak, a szovjet fennhatóságnak „köszönhetően” viszont drasztikus csökkenés mutatkozik.  Ezeken a településeken, az elmúlt évtizedek ukránosító politikájának, a magyar iskola hiányának, a vegyes-házasságoknak és a migrációnak köszönhetően a magyar nemzetiségű és ajkú lakosság száma jelentősen lecsökkent, asszimilálódott, sőt sok helyen majdhogynem teljesen eltűnt. Gyakori és közismert jelenség az, hogy – helyhiány vagy egyéb okok miatt – a régi magyar sírokat ezeken a településeken felszámolják, ugyanis a temetőben nyugvók hozzátartozói már nem élnek, vagy elhagyták a vidéket. Az ilyen „rátemetkezések” viszont gyökeresen megváltoztatják a települések temetőjének képét és névanyagát, ezáltal a temetők magyar jellegét s a magyar lakosság jelenlétét is a feledésbe taszítva, kitörölve.A jelenlegi állapotok dokumentálásán túl tehát a kutatással értékmentés történik, hisz megmentésre kerül történelmünk egy fontos darabja.

A kutatás megtervezése során távlati célul tűztük ki, hogy minél több kárpátaljai temetőről készüljön komplex dokumentáció, mely tartalmazza a temető valamennyi magyar vonatkozású sírjának digitalizált képét, illetve a síremléken szereplő szövegek, sírfeliratok, szimbólumok és sírversek betűhív lejegyzését, a fejfák osztályozását. A temetők vizsgálata során, ahol lehetséges, szükségesnek tartjuk vázlatos térképek készítését is, melyen valamennyi magyar vonatkozású sír helyét feltüntetjük, mivel ez megkönnyíti egy temetőn belül egy adott személy nyughelyének megtalálását. 

Az Intézet 2011 szeptembere és 2012 májusa között elvégzett kutatási szakaszában, mely az MTA Határon Túli Magyar Tudományos Ösztöndíjprogram keretében valósult meg, Kárpátalja 3 északnyugati járása azon településeinek temetőit vizsgálta meg, ahol az 1941. évi nemzetiségi összetételt mutató térkép alapján feltételezhető volt magyar sírok megléte. A terepmunka során a kutatási tervben megjelölt Szolyvai-, a Volóci- és a Nagybereznai járások temetőiben fellelhető magyar vonatkozású síremlékek regisztrálására és dokumentálására került sor. Az adatbázisba vett 10 temető vizsgálatán túl, több útba eső településen is szemügyre vettük a temetőket, ahol azonban nem találtunk egyetlen magyar feliratú sírt sem. 

A kutatás során feltérképezett temetők közül a legnagyobb arányban a szolyvai és a nagybereznai temetők tartalmaztak magyar feliratú sírokat, a járások magyar vonatkozású síremlékei szórványosak, a megkérdezett helyiek elmondásai alapján, ahol voltak is ilyen temetők, ezek nagyrészt a Vörös Hadsereg bevonulása idején megsemmisültek.

Kutatásunkkal nemrég elhunyt rektorunk és első intézeti vezetőnk, Dr. Soós Kálmán emléke előtt is szeretnénk tisztelegni, aki még intézeti vezetőként felvetette és szorgalmazta ezen kutatás elvégzését. Munkánkkal a jelenlegi állapotok dokumentálásán túl egyfajta értékmentés is történt, hisz megmentésre került történelmünk egy fontos darabja.
 
 
        Képek a terepmunkáról  
Nagybereznai járás    
 
 
           
     
Kisberezna      
Görög katolikus temető      
     
Nagyberezna      
Magyar katolikus temető (régi)      
Központi katolikus temető      
     
       
Szolyvai járás      
       
       
Galambos      
Temető      
     
Hársfalva (Nelipino)      
Görög katolikus temető      
     
Polena      
Görög katolikus templomkert      
     
Szolyva      
Római katolikus temető (régi)      
Új temető      
     
       
Volóci járás      
       
     
Vezérszállás      
Régi és Új katolikus temetők      
     
Volóc      
Görög katolikus temlpomkert és -temető      
     
         
     
     
 
 
 
 
  Vissza az oldal tetejére