Dr. Molnár D. Erzsébet

Intézetigazgató, Lehoczky Tivadar Társdalomtudományi Kutatóközpont
docens, II. Rákóczi Rerenc Kárpátaljai Magyar Főiskola,
Történelem és Társadalomtudományi tanszék
 
E-mail: molnard.erzsebet@gmail.com 
Születési hely és idő: Beregszász, 1979. szeptember 19. 

Végzettség

2015                               PhD, történelemtudományok doktora

2003-2006                     Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelem és Néprajzi Doktori Iskola, Történelem program

1996-2002                     Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, angol – történelem szak

1985-1996                     Beregszászi 8. Számú Mikes Kelemen Középiskola

 

Eddigi munkakörök

2021 – intézetigazgató, Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont

2016 – docens, II. RF KMF Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék

Oktatott tárgyak:

 • Magyarország jelenkori története (1918-1956)
 • Egyetemes történelem: újkor (19. század)
 • Egyetemes történelem: legújabb kor (1919-1945)
 • Nemzetközi kapcsolatok története (1945-1991)
 • A Kárpát-medence története
 • A történelem tanításának módszertana a felsőoktatásban

2005 – 2016 —  adjunktus,  II. RF KMF Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék

2005-től —  II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász

a Lehoczky Tivadar Intézet tudományos munkatársa

2000 — 2005  Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola,                                        Beregszász,

Tanársegéd, (Történelem- és társadalomtudományi tanszék)

1999 — 2000  Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium, angol szakos tanár

 

Tudományos kutatóintézeti és testületi tagság

2017-től                          MTA Külső Köztestületi tagság

2016-tól                          Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács

2009-től                         Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társasága

 

Kitüntetések, tudományos díjak, ösztöndíjak

2021                           A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának oklevele

2017                           A Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács díja

2017                           Magyar Arany Érdemkereszt

2015-2016                  Fiatal Oktatói Ösztöndíj

2014-2015                  Fiatal Oktatói Ösztöndíj

2013-2014                  Nemzeti Kiválóság Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj

2012-2013                  Fiatal Oktatói Ösztöndíj

2011-2012                  Fiatal Oktatói Ösztöndíj

2011                           Domus Hungarica

2009-2010                  Nemzetközi Visegrád Alap

2008                           MTA Határon Túli Magyar Ösztöndíjpályázat

2007                           Domus Hungarica

2003-2006                  Magyar Köztársaság Állami Ösztöndíja

 

Tudományos projectekben való részvétel

 • a „Málenykij robot” túlélőinek feltérképezésére vonatkozó kutatás (2004–)
 • A kommunizmus kárpátaljai áldozatai kutatásban (fénykép- és dokumentumgyűjtés)
 • A „Málenkij robot” A kárpátaljai magyarság elhurcolásának 70. évfordulója című poszter kiállítás összeállítását megelőző kutatásban, a kiállítás összeállításában, különböző helyszíneken történő bemutatásában (2014)
 • A mai Kárpátalja területének 1944–1945. évi történetére vonatkozó levéltári irategységeinek (Narodna Rada Zakarpatszkoji Ukrajini, Fond P-14, Opisz 1) kutatása és digitalizálása című projektben
 • a „A múlt „élő” tanúi – a temetők. Szórvány magyar temetők kutatása a Felső-Tiszavidéken” kutatási projekt (2011. június–2012. március)
 • a „Kárpátalja oktatási, történeti és helytörténeti bibliográfiája” projekt (2001-2011)
 • „Magyar síremlékek nyomában Vereckétől Szolyváig. Magyar vonatkozású sírok feltárása Kárpátalja észak-nyugati járásainak településein” c. kutatás (2011–2012)
 • Magyar vonatkozású temetők a kárpátaljai Felső-Tiszavidék Rahói és Técsői járásaiban kutatás (2012-2013)
 • Magyar vonatkozású temetők a kárpátaljai Felső-Tiszavidék Técsői járásában kutatás (2013)

 

 

Tudományos konferenciák, előadások

 1. „Málenkij robot” – a kárpátaljai magyarság egyéni és közösségi traumája. Közösség és egyén a szovjet fogságba hurcoltak kontextusában. c. nemzetközi tudományos online konferencia. A Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társasága – Károli Gáspár Református Egyetem – Miskolci Egyetem, 2021. február 25-26.
 2. A kárpátaljai görögkatolikus magyarság és a málenkij robot. . GULÁG – GUPVI kutatók nemzetközi fóruma 2020., Szolyvai Emlékparkbizottság – Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet – UNE UMOTI Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék, Beregszász, 2020. november 20.
 3. Túlélve a túlélhetetlent. „Málenkij robot”-ra hurcoltak visszatérése Kárpátaljára. Gupvi, gulág – magyarok a szovjet lágerbirodalomban 1944/45 – 2019/20. A Gulág- és gupvikutatók Nemzetközi Társasága – az Országgyűlés Hivatala, Országház Felsőházi ülésterem, Budapest, 2019. november 25.
 4. A Szovjetunióhoz csatolt Kárpátaljáról a Donyec – medencei szénbányákba. GULÁG – GUPVI kutatók nemzetközi fóruma 2019., Szolyvai Emlékparkbizottság, Makkosjánosi, 2019. november 15.
 5. A szovjetesítés kezdetei Kárpátalján, a magyar lakosság elhurcolása 1944–1945. Kárpátalja 100 éve. Értékteremtő tudomány: a magyar társadalomtudományi kutatások hasznosulása Kárpátalján. Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpontja és Lehoczky Tivadar Társadalomkutató Központja, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Beregszász, 2019. november 13.
 6. Kárpátaljai magyarok a kazahsztáni lágerekben. A fogság színterei: Kazahsztán. Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB) – a Szovjetunióban volt magyar politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete (SZORAKÉSZ) – Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár (EZSZST), Budapest, 2019. február 20.
 7. Kárpátaljai magyarok és németek elhurcolása a Szovjetunió hadifogoly- és kényszermunkatáboraiba (1944–45). Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács III. Közgyűlése. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 2018. december 14.
 8. „Kitárni az ország és a világ előtt az igazságot.” A kárpátaljai magyarok 1944-es elhurcolása: tények, adatok, összefüggések. GULÁG – GUPVI kutatók fóruma, Szolyvai Emlékparkbizottság, Makkosjánosi, 2018. november 17.
 9. Malenkij robot. Kárpátaljai magyarok a Szovjetunió lágereiben. Akadémiai Napok. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. Beregszász – Makkosjánosi, 2017. április 27 – május 2.
 10. GUPVI, GULAG, MAELENYKIJ ROBOT. Kárpátaljai magyarok és németek szovjet hadifogoly- és kényszermunka-táborokba történő hurcolása. Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia. Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2017. július 27.
 11. Genocide in Transcarpathia in the Period of Building up the Soviet Regime (1944-45). The First International Conference on Nations Under Genocide. Pázmány Péter Catholic University – Salahaddin University – Erbil, Budapest, 19-21 April 2017.
 12. „Az egész háború nem kívánt községünkből annyi életáldozatot mint a málenkij robot.” A málenkij robot kárpátaljai vonatkozásai. „Leigázottság és málenkij robot”. Nemzetközi tudományos konferencia a történelmi Magyarországot sújtó tömeges kényszermunkára történt elhurcolásokról. Kecskeméti Katona József Múzeum és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2017. február 11.
 13. A kárpátaljai magyar és német polgári lakosság tömeges elhurcolása a Szovjetunióba. A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, 2017. február 20.
 14. A kárpátaljai polgári lakosok elhurcolása a Szovjetunióba. Gulág emlék-konferencia Szatmárban. Cégénydányád Község Önkormányzata – Szatmári Szőke Szamos Egyesület, Cégénydányád, Kende Kúria, 2016. december 9.
 15. Kárpátaljai honvédek pokoljárása a Szovjetunióban. Elhurcolva – távol a hazától 1941-1955. Magyar fegyveres testületek tagjai szovjet fogságban 1941-1955. c. nemzetközi tudományos konferencia. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2016. november 29.
 16. A kárpátaljai magyar és német polgári lakosság 1944-es elhurcolása. Sorsfordító évek c. konferencia. Encsi Polgármesteri Hivatal, Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 2016. november 25.
 17. A magyar lakosság elhurcolása Kárpátaljáról. A győzelem ára. A Szlovákiából és a szomszédos országokból 1944/45-ben a szovjet munkatáborokba elhurcoltak c. nemzetközi tudományos konferencia. Fórum Kisebbségkutató Intézet – P.J. Safarik Egyetem Bölcsészkara, Kassa, P.J. Safarik Egyetem, 2016. november 24.
 18. A kárpátaljai németség szovjet hadifogolytáborokba hurcolása és internálása (1944-1946). Hadifogság, Gulág, málenkij robot. Kárpát-medencei magyarok és németek a Szovjetunió hadifogoly- és kényszermunkatáboraiban (1944-1953) c. nemzetközi tudományos konferencia. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 2016. november 17-20.
 19. A málenkij robot kárpátaljai áldozatai. A sztálinizmus áldozatainak emlékére. Beregszászi Római Katolikus Egyházközség, Pásztor Ferenc Közösségi Ház, 2016. november 16.
 20. A kárpátaljai németség deportálása a szovjet rendszer kiépítésének idején. Einladung, Hiermit laden wir Sie herzlichst zur Konferenz und Lehrerfortbildung, Verschleppung der deutschen Bevölkerung des Karpatenbeckens zum Malenkij Robot”ein. Valeria-Koch-Bildungszentrum, Grundschule, Pécs, 11. November 2016.
 21. Kárpátaljai magyarok és németek szovjet hadifogoly- és kényszermunkatáborokba történő hurcolása. Magyarok a szovjet fogságban 1944-1953 c. előadássorozat. Kolozsvár, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, 2016. október 27.
 22. Magyarok a GULAG és a GUPVI lágereiben – tények, adatok, összefüggések. Elhallgatott történelem c. előadássorozat. Deák Ferenc Akadémiai Egyesület, Nyíregyháza, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, 2016. október 20.
 23. II. világháború utáni koncepciós perek Kárpátalján különös tekintettel az egyházi áldozatokra. „…Holnap is felkel a nap” – Kárpátalja a XX. században egy görögkatolikus pap élettörténetén keresztül. c. tudományos konferencia. Görögkör, Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2016. október 13.
 24. A kárpátaljai magyarság 1944-es elhurcolása. Gulág emlékkonferencia. Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2016. szeptember 27.
 25. A kárpátaljai magyarok és a trianoni Magyarország – különös tekintettel Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – civil polgári lakosainak 1944-es elhurcolása. Főhajtás a málenkij robotra elhurcolt kárpátaljai – és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei – áldozatok emlékére c. tanulmányút, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Szervezete, Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2016. szeptember 24.
 26. A málenkij robot kárpátaljai vonatkozásai. Az elhallgatott történelem nyomában c. tanulmányút, Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület, Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2016. szeptember 15.
 27. Málenkij robot. Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia. Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2016. július 13.
 28. A málenkij robot felekezeti vonatkozásai a kárpátaljai elhurcolások esetében. Műhelykonferencia, Narancsik Imre Kutatói Műhely, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2016. június 3.
 29. Kárpátaljai magyarok elhurcolása. „Elnémított történelem…”. Amit a GULÁGRÓL és a GUPVIRÓL illik tudni! Sárrét Média Bt, Püspökladány, Korona Étterem, 2016. május 20.
 30. Kárpátaljai magyarok GUPVI-táborokba és donbászi munkaszolgálatra történő hurcolása a szovjet rendszer kiépítésének idején (1944-1952). Budapest, Kárpát-medence, Málenkij robot, emlékezet. Gulágkutatók VII. Nemzetközi Konferenciája. Gulágkutatók Nemzetközi Társasága, Országos Széchenyi Könyvtár, Díszterem, 2016. április 22.
 31. Kárpátaljai magyarok és németek a Szovjetunió hadifogolytáboraiban (1944-1949). Kárpát-medencei tragédiáink 1944-1953. Magyarok és magyarországi németek szovjet hadifogságban, kényszermunkán és a Gulágon. Veritas Történetkutató Intézet, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Márványterem, 2016. február 25-26.
 32. A málenkij robot, mint egyéni és kollektív trauma a kárpátaljai magyarság XX. századi történetében. „Öregdiákok – fiatal kutatók”. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Öregdiák Szövetségének III Tudományos Konferenciája, Beregszász, 2015. december 3.
 33. Kárpátaljai magyarok és németek a Szovjetunió hadifogolytáboraiban. GULAG – GUPVI. A szovjet fogság Európában. Nemzeti Emlékezet Bizottsága – MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Magyarországi Németek Pécs – Baranyai Nemzetiségi Köre, a Magyar Tudományos Akadémia Székháza, 2015. november 25.
 34. A kárpátaljai deportálások történelmi háttere. A kommunizmus áldozatai. Rehabilitációs alternatívák Közép-Kelet Európában. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 2015. november 20-21.
 35. Kárpátalja szovjetizálása. A megszállástól a bekebelezésig. A társadalom szovjetizálása – az alávetettség racionalizálása a trianoni határon innen és túl. Társadalmi gyakorlat vidéken az 1940-es évektől az 1960-as évekig. MTA BTK – NEB Vidéktörténeti Témacsoport, MTA BTK Történettudományi Intézet, 2015. november 10-11.
 36. A málenkij robot a kárpátaljai források tükrében. 22. Szabolcs-Szatmár-Beregi Nemzetközi Levéltári Napok, Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, Nyíregyháza – Szolyva, 2015. szeptember 24-25.
 37. Kárpátaljai magyarok GUPVI és GULAG táborokba kerülésének körülményei. Trauma és tabu. Málenkij robot 1944/45 – 2014/15. Gulágkutatók Nemzetközi Társasága, Országház, Felsőházi ülésterem, Budapest, 2015. február 25.
 38. Szovjet megszállás Kárpátalján 1944-45-ben. Remény és realitás. Magyarország – 1945. Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Országház, Felsőházi terem, 2014. december 11.
 39. Malenkij robot. The 70th Anniversary of the Deportation of the Transcarpathian Hungarians in 1944. Balassi Institute, Brussels, 9 December 2014.
 40. 1944 – az elhurcolások éve. Kárpátaljai magyarok és németek a Szovjetunió GUPVI-táboraiban. 70 éve történt. „Málenkij robot”. Gulágkutatók V. Nemzetközi Konferenciája. Szerencs, 2014. november 24.
 41. A Szovjetunióhoz csatolandó Kárpátaljáról a birodalom munkatáboraiba. Kárpátaljai magyarok és németek a málenykij robton. „Málenykij robot”. 1944 – az elhurcolások éve. Nemzetközi tudományos konferencia a málenykij robot 70. évfordulója emlékére. Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2014. november 21-22.
 42. „Die Verschleppung der Deutchen aus der Karpaten-ukraine während der Ausbau der Sowjetregime (1944-45)”. Malenkij robot” deportation von deutschen und ungarn 1944/45., Institute für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa, Freiburg in Breisgau, 2014. november 18.
 43. „Megtorlás volt a javából”. Kárpátaljai magyarok a málenkij roboton. Megemlékezés a sztálini terror kárpátaljai magyar áldozatairól. Budapest, Országház, Felsőházi terem, 2013. november 8.
 44. Beregszász és a málenkij robot. Beregszász anno (emlékkonferencia a város alapításának 950. évfordulója alkalmából). II. RF KMF Történelem- és Társadalomtudományi Tanszéke, Lehoczky Tivadar Intézet, Beregszász, 2013. november 6.
 45. Kárpátaljai magyarok a málenkij roboton. Régió és regionalitás workshop, Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, Történelmi Intézet, Néprajzi Tanszék, Debrecen, 2013. június 27-28.
 46. Magyar és német nemzetiségű lakosok internálása Beregszász és Munkács városokból a szovjet rendszer kiépítésének idején. „Málenkij robot”. emlék, emlékezet, megemlékezés. Gulagkutatók Nemzetközi Társasága – Miskolci Egyetem BTK történelemtudományi Intézet, Miskolc, 2013. április 26-28.
 47. Málenkij robot és a kárpátaljai magyarok. Emlékezés a sztálini terror kárpátaljai áldozatairól c. emlékkonferencia. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 2012. november 19.
 48. Az oral history (elbeszélt történelem) módszerének alkalmazása a történelemtanításban. Kölcsey Ferenc Nyári Pedagógusakadémia, Beregszász, 2012. július 9.
 49. Kárpátaljai magyarok a donbászi munkaszolgálaton. Gulágkutatók Nemzetközi Társasága nemzetközi konferenciája. Miskolc, Magyar Tudományos Akadémia MAB Székház, 2012. április 11.
 50. Kárpátalja sorsfordulói az első világháború végétől a szovjet rendszer kiépítésének korszakáig. Emlékezés a viszontagságos évekre. Pásztor Ferenc emlékkonferencia. Beregszász, 2012. március 2.
 1. Kárpátalja története 1944-53 között. Romzsa Tódor kora, vértanúsága és boldoggá avatásának körülményei. Beregszász, 2011. november 24.
 2. A málenykij robotra elhurcolt kárpátaljai magyarok. Kölcsey Ferenc Nyári Pedagógusakadémia, Beregszász, 2011. július 15.
 3. Német nemzetiségű lakosok deportálása Munkács és környékéről a szovjet rendszer kiépítése idején (1944-45). Utak a gyökerekhez. a polgári lakosság internálása „málenykij robotra” a Szovjetunióba c. tudományos tanácskozás. Magyarországi Németek Nemzetiségi Köre, Pécs, 2009. szeptember 24-26.
 4. Deportálások Kárpátaljáról a szovjet rendszer kiépítésének idején. Gulágkutatók Nemzetközi Társasága, a Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézete. Miskolc, 2009. június 17-18.
 1. A polgári lakosság internálása Kárpátalján a szovjet rendszer kiépítésének idején.  A Lehoczky Tivadar Intézetben folyó kutatás bemutatása. Utak a gyökerekhez. A polgári lakosság internálása „málenykij robotra” a Szovjetunióba c. tudományos tanácskozás. Beregszász, 2009. február 7.
 2. Málenykij robot a felmérés tükrében. „Málenykij robot és a kárpátaljai magyarság” c. tudományos szimpózium. Beregszász, 2006. november 17.
 3. A málenykij robot Kárpátalján egy felmérés tükrében. Állam és nemzet a XIX-XX. században. Történész Doktoranduszok Debreceni Konferenciája. Debrecen, 2006. március 31 — április 1.
 4. Adalékok a szovjet rendszer kárpátaljai kiépítéséhez. Kölcsey Ferenc II. Nyári Akadémia, Beregszász, 2003. július 14.
 5. Nemzetiségpolitika Kárpátalján a szovjet rendszer kiépülésének idején. Diákok és fiatal kutatók konferenciája, Beregszász, 2003. május 15.
 6. A szovjet rendszer kiépítése Kárpátalján. A Debreceni Egyetem Hatvani István Szakkollégiumának Országos Hallgatói Konferenciája, Debrecen 2003. április 25.

 

Poszterkiállítások

 1. Málenkij robot. A kárpátaljai magyarok 1944-es deportálásának 70-ik évfordulója. Malenkij robot. The 70th Anniversary of the Deportation of the Transcarpathian Hungarians in 1944. Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Főiskola, 2016. november 17.
 2. Málenkij robot. A kárpátaljai magyarok 1944-es deportálásának 70-ik évfordulója. Malenkij robot. The 70th Anniversary of the Deportation of the Transcarpathian Hungarians in 1944. Mátészalka, Esze Tamás Gimnázium, 2016. október 17.
 3. Málenkij robot. A kárpátaljai magyarok 1944-es deportálásának 70-ik évfordulója. Malenkij robot. The 70th Anniversary of the Deportation of the Transcarpathian Hungarians in 1944. Nyíregyháza, Sipkay Barna Szakközépiskola, 2016. szeptember 19.
 4. Málenkij robot. A kárpátaljai magyarok 1944-es deportálásának 70-ik évfordulója. Malenkij robot. The 70th Anniversary of the Deportation of the Transcarpathian Hungarians in 1944. Múzeumok (közgyűjtemények) éjszakája, Veszprém Megyei Levéltár, 2016. június 24.
 5. Málenkij robot. A kárpátaljai magyarok 1944-es deportálásának 70-ik évfordulója. Malenkij robot. The 70th Anniversary of the Deportation of the Transcarpathian Hungarians in 1944. Hajdúnánási Városi Önkormányzat, 2015. november 3.
 6. Málenkij robot. A kárpátaljai magyarok 1944-es deportálásának 70-ik évfordulója. Malenkij robot. The 70th Anniversary of the Deportation of the Transcarpathian Hungarians in 1944. Nyíregyházi Főiskola, 2015. október 2.
 7. Málenkij robot. A kárpátaljai magyarok 1944-es deportálásának 70-ik évfordulója. Malenkij robot. The 70th Anniversary of the Deportation of the Transcarpathian Hungarians in 1944. Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, 2015. szeptember 12.
 8. Málenkij robot. A kárpátaljai magyarok 1944-es deportálásának 70-ik évfordulója. Malenkij robot. The 70th Anniversary of the Deportation of the Transcarpathian Hungarians in 1944. Szatmári Múzeum, Mátészalka, 2015. augusztus 10.
 9. Málenkij robot. A kárpátaljai magyarok 1944-es deportálásának 70-ik évfordulója. Malenkij robot. The 70th Anniversary of the Deportation of the Transcarpathian Hungarians in 1944. Beregi Múzeum, Vásárosnamény, 2015. július 22.
 10. Málenkij robot. A kárpátaljai magyarok 1944-es deportálásának 70-ik évfordulója. Malenkij robot. The 70th Anniversary of the Deportation of the Transcarpathian Hungarians in 1944. Várday István Városi Könyvtár, Kisvárda, 2015. május 18.
 11. Málenkij robot. A kárpátaljai magyarok 1944-es deportálásának 70-ik évfordulója. Malenkij robot. The 70th Anniversary of the Deportation of the Transcarpathian Hungarians in 1944. Zsolnay negyed, Pécs, 2015. április 17.
 12. Málenkij robot. A kárpátaljai magyarok 1944-es deportálásának 70-ik évfordulója. Malenkij robot. The 70th Anniversary of the Deportation of the Transcarpathian Hungarians in 1944. Debreceni Egyetem, 2015. április 1.
 13. Málenkij robot. A kárpátaljai magyarok 1944-es deportálásának 70-ik évfordulója. Malenkij robot. The 70th Anniversary of the Deportation of the Transcarpathian Hungarians in 1944. Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, Nyíregyháza, 2015. február 27.
 14. Málenkij robot. A kárpátaljai magyarok 1944-es deportálásának 70-ik évfordulója. Malenkij robot. The 70th Anniversary of the Deportation of the Transcarpathian Hungarians in 1944. Magyarság Háza, Budapest, 2015. január 29.
 15. Malenkij robot. The 70th Anniversary of the Deportation of the Transcarpathian Hungarians in 1944. Balassi Institute, Brussels, 9 December 2014.
 16. Málenkij robot. A kárpátaljai magyarok 1944-es deportálásának 70-ik évfordulója. Malenkij robot. The 70th Anniversary of the Deportation of the Transcarpathian Hungarians in 1944. Brüsszel, Európai Parlament, 2014. december 2.

 

PUBLIKÁCIÓK

 1. Molnár Erzsébet: A szovjet megszállás kezdetei Kárpátalján 1944 októberében. In: Társadalomtudományi tanulmányok. A Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont tanulmánykötete. Szerkesztette: Molnár D. Erzsébet – Molnár Ferenc. Beregszász – Ungvár, II. RF KMF – „RIK-U” Kft., 2021. p.203–213.
 2. Molnár Erzsébet: Koncepciós perek Kárpátalján a második világháború után. In: Kultúra, művelődés, agrárium. Tanulmányok ifj.Barta János 80. születésnapjára. Szerkesztette: Papp Klára – Bárány Attila – Kerepeszki Róbert – Pallai László. Debrecen, 2020. p.393–404.
 3. Molnár Erzsébet: A Szovjetunióhoz csatolt Kárpátaljáról a Donyec-medencei szénbányákba. Kárpátaljai magyarok a donbászi FZO-iskolákban. In: „Élni kell, élni muszáj.” A GULÁG – GUPVI-kutatók nemzetközi fóruma Kárpátalján 2019. Szerkesztette: dr. Dupka György – dr. Zubánics László. p.51–68.
 4. Molnár Erzsébet: Szútor Jenő. Dacolva a szovjethatalommal. In: Magyar hősök. Elfeledett életutak a 20. századból. Szerkesztette: Czókos Gergely – Kiss Réka – Máté Áron – Szalai Zoltán. Mathias Corvinus Collegium Alapítvány – a Nemzeti Emlékezet Bizottsága – Mandiner.hu, ISBN 978-615-80718-9-5, ISBN 978-615-5656-30-9, Budapest, 2020. p. 415 – 419.
 5. Molnár Erzsébet: Bakajsza József. Embermentés szovjetitatással. In: Magyar hősök. Elfeledett életutak a 20. századból. Szerkesztette: Czókos Gergely – Kiss Réka – Máté Áron – Szalai Zoltán. Mathias Corvinus Collegium Alapítvány – a Nemzeti Emlékezet Bizottsága – Mandiner.hu, ISBN 978-615-80718-9-5, ISBN 978-615-5656-30-9, Budapest, 2020. p. 35 – 39.
 6. Molnár Erzsébet: Die Deportation von Ungarn und Deutschen aus Transkarpatien in die Sowjetunion 1944–1946. In: Acta Ethnologica Danubiana 22. Az Etnológiai Központ Évkönyve / Ročenka Výskumného centra európskej etnológie Jahrbuch des Forschungszentrums für Europäische Ethnologie. Szerkesztette: Liszka József, Forum Minority Research Institute, ISBN 978-80-89978-16-8, Komárom–Somorja, 2020. p. 205 – 222.
 7. Molnár Erzsébet: „Kitárni az ország és a világ előtt az igazságot.” A kárpátaljai magyarok 1944-es elhurcolása: tények, adatok, összefüggések. In: Dupka György (szerk.): „Kitárni az ország és a világ előtt az igazságot. GULÁG–GUPVI-kutatók Nemzetközi Fóruma 2018. Szolyvai Emlékparkbizottság–Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2019. p.29–44.
 8. Molnár Erzsébet: A málenkij robot nemzetiségi és felekezeti vonatkozásai Kárpátalján, különös tekintettel a református közösségre. In: Szamborovszkyné Nagy Ibolya (szerk.): Magyar öntudat és krisztusi, keresztény elvek. A Narancsik Imre Kutatói Műhely tanulmánykötete. Református múltunk kezesség sorozat III., Narancsik Imre Kutatói Műhely, Beregszász, 2019. p.111–135.
 9. Molnár Erzsébet: Genocide in Transcarpathia in the Period of Building up the Soviet Regime (1944-45). In: The First International Conference on Nations Under Genocide. Pázmány Péter Catholic University – Salahaddin University – Erbil, ISBN 978-963-277-758-0. 2018. p.285 –299.
 10. Molnár D. Erzsébet: Kárpátaljai honvédek és egyéb fegyveres testületek tagjai szovjet fogságban. Bognár Zalán – Muskovics Andrea Anna (szerk.): Emberek az embertelenség világában. A Gulág és a Gupvi. A Gulágkutatók Nemzetközi Társaságának évkönyve 2015-2017. Gulágkutatók Nemzetközi Társasága – Kairosz Kiadó. Budapest, 2017. p.143-157.
 11. Molnár D. Erzsébet: Subcarpathian Soldiers and Members of Other Military Bodies in Soviet Captivity. Zalán Bognár – Andrea Anna Muskovics (edit): People in the World of Inhumanity. The Gulag and the Gupvi. Yearbook of the International Society of Gulag Researchers 2015-2017. International Society of Gulag Researchers–Kairosz Publishing. Budapest, 2017. p.71-79.
 12. Molnár Erzsébet: Szovjet megszállás Kárpátalján 1944-45-ben. In: Horváth Zsolt – Kiss Réka (szerk.): Remény és realitás. Magyarország 1945. Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Budapest, ISBN 978 615 5656 118, 2017. p.321-344.
 13. Molnár Erzsébet: Kárpátaljai magyarok és németek a Szovjetunió hadifogoly- és munkatáboraiban (1944-1949). In: Géczi Róbert (szerk.): Az Elbától Vorkutáig. Magyarok és magyarországi németek szovjet hadifogságban, kényszermunkán és a Gulágon. Veritas könyvek 9., Veritas, Magyar Napló, Budapest, 2017. 173-193.
 14. Erzsébet Molnár D.: Odvlečenie maďarského obyvateľstva z územia Podkarpatskej Rusi. Deportations of Hungarian Civilian Population from Transcarpathia. In: Martin Pekár – Attila Simon – Zuzana Tokárová (Eds.): Cena viťazstva. Odvlečenie obyvateľov z územia Československa, Maďarska a Poľska do Sovietskeho zväzu v rokoch 1944–1945. Šamorin – Košice, 2017. 105-113.
 15. Molnár D. Erzsébet: „Az egész háború nem kívánt községünkből annyi életáldozatot mint a málenkij robot.” A málenkij robot kárpátaljai vonatkozásai. Archivnet XX. századi történeti források. 2017. http://www.archivnet.hu/az-egesz-haboru-nem-kivant-kozsegunkbol-annyi-eletaldozatot-mint-a-szolyvai-fogolytabor-a-malenkij
 16. Molnár D. Erzsébet: A kárpátaljai németség szovjet hadifogolytáborokba hurcolása és internálása (1944-1946). In: Molnár D. Erzsébet – Molnár D. István (szerk.): HADIFOGSÁG, MÁLENKIJ ROBOT, GULÁG. Kárpát-medencei magyarok és németek elhurcolása a szovjetunió hadifogoly- és kényszermunkatáboraiba (1944-1953). „RIK-U” Kiadó, Beregszász–Ungvár, 2017. 245-263.
 17. Molnár D. Erzsébet: A kárpátaljai magyar és német polgári lakosság 19944-es elhurcolása és a donbászi munkaszolgálat (1947-1952). In: Sorsfordító évek. A kommunista diktatúrák halálos áldozataira, elsősorban a Szovjetunióba elhurcolt politikai foglyokra emlékező konferencia anyaga. Encs Város Önkormányzata, Encs, 2016. 38-49.
 18. Molnár D. Erzsébet: A kárpátaljai magyar és német polgári lakosság tömeges elhurcolása szovjet kényszermunkatáborokba. In: Kiss Réka – Simon István (szerk.): Gulag – Gupvi. A szovjet fogság Európában. Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Budapest, ISBN 978-615-5656-02-6, 2017. 239-259.
 19. Molnár D. Erzsébet: A kárpátaljai elhurcolások történelmi háttere a szovjet rendszer kiépítésének idején. In: Molnár D. Erzsébet – Molnár D. István (szerk.): A kommunizmus áldozatai, rehabilitációs alternatívák Kelet-Közép Európában. Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, ISBN 978-617-7404-04-9, 2016. 85-106.
 20. Molnár D. Erzsébet: Munkaszolgálaton a Donyec-medencében (Kárpátaljai magyarok a donbászi FZO-iskolákban). In: Dobos Sándor – Szamborovszkyné Nagy Ibolya (szerk.): Mercurius Veridicus Novus. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének tanulmánygyűjteménye, „Grafika Kiadó”, Beregszász – Ungvár, ISBN 978-966-23-03-18-6, 2015. 106-140.
 21. Molnár D. Erzsébet: Kárpátalja szovjetizálása. A megszállástól a bekebelezésig. Rubicon, 2015 / 5-6. 118-124.
 22. Molnár D. Erzsébet: Transcarpathia and the Malenkiy Robot. In: Történeti tanulmányok XXII., A Debreceni Egyetem Történeti Intézetének kiadványa. Szerk.: Bárány Attila és Lévai Csaba, Debreceni Egyetem, Debrecen, ISSN 1217-4602, 2014. 326-340.
 23. «Málenнkij кobot» на Закарпатті. In: Emlékkönyv a „málenykij robot” kárpátaljai áldozatairól 1944-2014. Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, ISBN 978-966-7670-51-1, 2014. 9–11.
 24. Molnár D. Erzsébet: Málenkij Robot in Transcarpathia. In: Emlékkönyv a „málenykij robot” kárpátaljai áldozatairól 1944-2014. Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, ISBN 978-966-7670-51-1, 2014. 5-8.
 25. Molnár D. Erzsébet: A „málenykij robot” Kárpátalján. In: Emlékkönyv a „málenykij robot” kárpátaljai áldozatairól 1944-2014. Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, ISBN 978-966-7670-51-1, 2014. 3-5.
 26. Molnár D. Erzsébet: Kárpátaljai magyarok a donbászi munkaszolgálaton. Történelem és Muzeológia – Internetes Folyóirat Miskolcon 1. 2014/2. http://www.hermuz.hu/hom/images/latogatoinknak/history-journal/pdf/1_2014_2/MOLNAR-D.pdf
 27. Molnár D. Erzsébet: Kárpátaljai magyarok GULAG táborokba kerülésének körülményei. (Kirakatperek kárpátaljai áldozatai a szovjet rendszer kiépítésének idején). Acta Academiae Beregsasiensis (ISSN 2310-1954). XIII. évfolyam, 1. kötet, Beregszász – Ungvár, 2014. 88-104.
 28. Molnár D. Erzsébet: A polgári lakosság Magyarországról és a Szovjetunióhoz csatolt Kárpátaljáról történő kényszermunkára hurcolásának összehasonlító elemzése. In: Szamborovszkyné Nagy Ibolya (szerk.): „Így maradok meg hírvivőnek…” In memoriam Soós Kálmán. Tanulmányok Soós Kálmán emlékére. Poli Print, Ungvár, 2012. 132-145.
 29. Molnár D. Erzsébet: „Embert aszaló intézet Szolyván”. Deportálások a Nagyszőlősi járásból a szovjet rendszer kiépítésének idején (egy felmérés tükrében). In: Bocskor Andrea – Dobos Sándor (szerk.): A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye. Poli Print, Ungvár, 2012. 59-71.
 30. Molnár D. Erzsébet: A „malenykij robot”-ra elhurcolt felső-Tisza-vidéki magyarok (egy felmérés tükrében). In: Bocskor Andrea – Dobos Sándor (szerk.): A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye. Poli Print, Ungvár, 2012. 43-59.
 31. Molnár D. Erzsébet: A szovjet rendszer kiépítésének korszaka a kárpátaljai magyarság kollektív emlékezetében. In: MEDIÁRIUM (kommunikáció-egyház-társadalom), a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kommunikáció- és Társadalomtudományi Intézetének folyóirata, Debrecen, 2011. V. évf. 3 sz. 42-60.
 32. Molnár D. Erzsébet: Kárpátaljai magyarok a donbászi munkaszolgálaton (egy felmérés tükrében). In: Bocskor Andrea – Dobos Sándor (szerk.): A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye. Poli Print, Ungvár, 2010. 33-47.
 33. Molnár D. Erzsébet: A málenykij robotra elhurcolt kárpátaljai magyarok egy felmérés tükrében. In: Bocskor Andrea – Dobos Sándor (szerk.): A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye, 2010. 47-63.
 34. Molnár D. Erzsébet – Bakura Sándor – Dupka György – Kovács Elemér – Kovács Erzsébet –Tóth Zsuzsanna: „Otthon a könny is édes” 1944-1955. Kényszermunkára hurcolt kárpátaljai magyarok és németek nyomában a Donyec-medencében. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2009.
 35. Molnár D. Erzsébet – Tóth Zsuzsa: A Szovjetunióhoz csatolt Kárpátaljáról donbászi kényszermunkára. In: Malenkij robot. „Egyetlen bűnünk származásunk volt…”. Német és magyar polgári lakosok deportálása „malenkij robot”-ra a sztálini lágerekbe 1944-45-1955. Szerk.: Bognár Zalán. Kontraszt Pécs Bt., Pécs, 2009.
 36. Svetkó Erzsébet: A málenykij robot Kárpátalján egy felmérés tükrében. In: Bodnár E. – Demeter G. (szerk.): Állam és nemzet a XIX-XX. században. Debrecen 2006. Egyetemi Kiadó, 126-135.
 37. Svetkó Erzsébet: „…megtorlás a javából”, avagy a málenykij robot Kárpátalján (a túlélőkkel készített mélyinterjúk és kérdőíves felmérés alapján). In: Kút, az ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola kiadványa, 4. szám, 2006. 83-101.
 38. Шветко Єлизавета: З історії розбудові радянської системи на Закарпаття (1944-53). Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: збірник матеріалів VIII всеукраїнської науково-практичної конференції. Том 1. 290-293., м. Київ: Видавництво Європейського Університету, 2005.
 39. Svetkó Erzsébet: Kisebbségpolitika Kárpátalján  a szovjet rendszer kiépítésének idején (1947-1952). A donbászi munkatáborokba elhurcoltak visszaemlékezései alapján. In: Beregszászi Anikó – Papp Richárd (szerk.): Kárpátalja. Társadalomtudományi tanulmányok. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Budapest – Beregszász, 2005. 86-101.
 40. Svetkó Erzsébet: Nemzetiségpolitika Kárpátalján a szovjet rendszer kiépítésének idején. Diákok és fiatal kutatók tudományos konferenciájának anyagai. I. füzet. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 2005. 5-9.
 41. Svetkó Erzsébet: Adalékok a nemzetiségpolitika alakulásához Kárpátalján (1947-1952). A donbászi munkatáborok résztvevőinek visszaemlékezéseiből. In: Acta Beregsasiensis. a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos közleményei, Beregszász, 2003. 82-97.
 42. Svetkó Erzsébet: Adalékok Kárpátalja legújabb kori történetéhez. Donbász árnyékában. In: Közoktatás, Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, 2003. december, 14-18.
 43. Svetkó Erzsébet: A donbászi munkaszolgálat. Adalékok a szovjet rendszer Kárpátalján érvényesülő nemzetiségpolitikájához. Közpolitika, Századvég, 2003. február, 56-60.

 

 

Szerkesztés:

 1. Molnár D. Erzsébet – Molnár Ferenc (szerk.): Társadalomtudományi tanulmányok. A Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont tanulmánykötete. Beregszász – Ungvár, II. RF KMF – „RIK-U” Kft., 2021.
 2. Molnár D. Erzsébet (szerk.): Limes. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Évkönyve. V. évfolyam, Beregszász – Ungvár,
 3. Molnár D. Erzsébet – Molnár D. István (szerk.): Hadifogság, Málenkij robot, Gulág. Kárpát-medencei magyarok és németek elhurcolása a Szovjetunió hadifogoly- és kényszermunkatáboraiba (1944-1953). „RIK-U” Kiadó, Beregszász–Ungvár, 2017.
 4. Molnár D. Erzsébet – Molnár D. István: A kommunizmus áldozatai, rehabilitációs alternatívák Kelet-Közép Európában. Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 2016.
 5. Molnár D. Erzsébet – Molnár D. István (szerk.): Málenkij robot. A kárpátaljai magyarok 1944-es deportálásának 70-ik évfordulója. Malenkij robot. The 70th Anniversary of the Deportation of the Transcarpathian Hungarians in 1944. Brüsszel, Európai Parlament, 2014. (tablókiállítás)

 

Recenziók

 

 1. Molnár D. Erzsébet: Brenzovics László: Nemzetiségpolitika a visszacsatolt Kárpátalján. In: Acta Academiae Beregsasiensis. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve, 2012, XI. évfolyam, 1. kötet, 153-156.
 2. Molnár D. Erzsébet: Bognár Zalán: Hadifogolytáborok és hadifogolysors a Vörös hadsereg által megszállt Magyarországon 1944-1945. Kairosz Kiadó, Budapest, 2012.