A MAGYAR TUDOMÁNY és a MAGYAR NYELV NAPJÁNAK méltatása a Rákóczi-főiskolán

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpontja, a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontja, Filológia Tanszéke, valamint Történelem- és Társadalomtudományi Tanszéke közösen szervezett A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE alkalmából TUDOMÁNY ÉS TÖBBNYELVŰSÉG. A KÁRPÁTALJAI MAGYARSÁG MÚLTJÁT ÉS JELENÉT ISMERTETŐ HÁROMNYELVŰ KIADVÁNYOK címmel könyvbemutatót, tudományos előadást és verses-zenés összeállítást 2023. november 13-án.

A rendezvénysorozat a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont és a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont munkatársai által írt, szerkesztett kiadványok bemutatójával indult, amelynek a Rákóczi-főiskola Apáczai Csere János Könyvtárának olvasóterme adott otthont. A jelenlévőket nyitóbeszédében dr. Rácz Béla (PhD), az intézmény oktatási-módszertani rektorhelyettese köszöntötte. A könyvbemutatót, a szerzők, a kiadványokat bemutató elismert kutatók, szakemberek és az érdeklődő közönség közötti beszélgetést dr. Molnár D. Erzsébet (PhD), a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont vezetője irányította, moderálta.

A kötetek közül először Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Molnár D. István és Tóth-Orosz Enikő A magyarok és magyar nyelv Kárpátalján című kiadványát mutatta be dr. Magyari Sára (PhD), a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem nyelvész-oktatója.

A három önálló kiadásban magyar, ukrán és angol nyelven megjelent kötet a kárpátaljai magyar nemzetiség történetét, népességszámbeli változásait, oktatási, vallási és kulturális életét, nyelvhasználatát, nyelvi jogait, érdekképviseletét, valamint megmaradásának esélyeit vizsgálja, elemzi a 20‒21. században. A képekkel, térképekkel, diagramokkal és táblázatokkal bőven illusztrált kiadványt nemcsak történészek, nyelvészek, demográfusok, jogászok és oktatók olvashatják, tanulmányozhatják nagy érdeklődéssel, hanem a nagy közönség is kedvére lapozhatja.

  • István Csernicskó, Kornélia Hires-László, Zoltán Karmacsi, Anita Márku, István Molnár D., Réka Máté, Enikő Tóth-Orosz: Hungarians and the Hungarian Language in Transcarpathia. Ferenc Rakoczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education: Antal Hodinka Linguistics Research Center – Termini Egyesület, Törökbálint, 2023. 220 p.
  • Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő: A magyarok és a magyar nyelv Kárpátalján. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola: Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont – Termini Egyesület, Törökbálint, 2021. 160 p.
  • Корнелія Гіреш-Ласлов, Золтан Кормочі, Аніта Марку, Рейка Матей, Еніке Товт-Орос, Степан Черничко: Угорці й угорська мова на Закарпатті. Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ: Науково-дослідний центр імені Антала Годинки – Termini Egyesület, Törökbálint, 2021. 160 p.

A könyvbemutató Csatáry György A Rákóczi-kor emlékhelyei Kárpátalján című kötetének ismertetésével folytatódott, amely ugyancsak három önálló kiadásban jelent meg magyar, ukrán és angol nyelven. A kiadványt Kujbusné dr. Mecsei Éva (PhD), a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárának igazgatója mutatta be.

A levéltári forrásokra és szakirodalmi adatokra alapozott kötet első részében a szerző a Rákóczi fejedelmek életútjait ismerteti a mai Kárpátalja történetének szemszögéből. Továbbá Bereg, Ung, Ugocsa és Máramaros vármegyék Rákóczi-kori eseményeit foglalja össze. A történelmi eseményekkel párhuzamosan az egykori vármegyénként mutatja be a mai Kárpátalján található Rákóczi-kori emlékhelyek sorát, fényképfelvételekkel és illusztrációkkal támasztva alá azok jelenlegi vagy egykori fennállását. A kötetet a szűkebb pátriánk történelmét kedvelők, történészek és turisták egyaránt szívesen olvashatják.

A bemutatott kiadványok sora végül Csatáry György Zrínyi Ilona levelei Kárpátalján című három – magyar, ukrán és angol – nyelven kiadott kötetével zárult. A kiadványt, amely a Kárpátaljai Állami Levéltár beregszászi részlegén őrzött tizenegy Zrínyi Ilona-levelet tárja az olvasók elé, maga a szerző ismertette. Az eredeti levelek, melyek még a munkácsi vár ostroma (1685–1688) előtt íródtak, értékes forrásai mind a magyar, mind az európai történelemnek, és rámutatnak a fejedelemasszony Ung és Bereg vármegyékkel fenntartott kapcsolatára. A forráskiadványt történészek és a múltat kedvelő olvasók egyaránt örömmel és haszonnal lapozhatják, böngészhetik.

  • Zrínyi Ilona levelei Kárpátalján / Листи Ілони Зріні на Закарпатті / Ilona Zrínyi’s Letters in Transcarpathia. Közreadja / Публікує / Published by: Csatáry György / Юрій Чотарі / György Csatáry. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola: Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont – „RIK-U” Kft. / Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ: Науково-дослідний центр імені Тіводора Легоцькі – ТОВ «РІК-У» / Ferenc Rakoczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education Tivadar Lehoczky Social Science Research Centre – “RIK-U” LLC, Beregszász–Ungvár / Берегове–Ужгород / Berehove–Uzhhorod, 2018. 104 p.

A könyvbemutató után a Rákóczi-főiskola átriumában a magyar nyelv napjának méltatásával folytatódott a rendezvénysorozat. A jelenlévőket dr. Hires-László Kornélia (PhD), az intézmény Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpontjának vezetője köszöntötte. Ezt követően a közönség dr. Magyari Sára (PhD), a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem nyelvész-oktatójának Temesvár multikulturalitása és fénye – a kulturális főváros tükrében című előadását hallgathatta meg. A nyelvész-oktató előadásában rövid, ugyanakkor alapos betekintést nyújtott Temesvár – idén az Európa Kulturális Fővárosa címet elnyert több nemzetiség által lakott város – nyelvi tájképén keresztül a helyi nemzeti kisebbségek, elsősorban a magyar közösség nyelvhasználatának lehetőségeibe.

A rendezvénysorozatot a Rákóczi-főiskola Filológia Tanszékének hallgatói zárták „… őrizd meg őszig a bús galyat…” című verses-zenés összeállításuk színpadi bemutatásával.

 

Dobos Sándor,
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Kiadói Részlegének vezetője