Pallay Katalin

Személyes adatok

Név: Pallay Katalin

Születési hely és idő: Beregszász, 1992. március 16.

E-mail:  p.katinka16@gmail.com, pallay.katalin@kmf.org.ua

 

Szakmai tapasztalat

2014  Ajunktus – II. RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLA, BEREGSZÁSZ, PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA TANSZÉK, ADJUNKTUS

2014  Kutató – II. RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLA, LEHOCZKY TIVADAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

2016  Kutató – DEBRECENI EGYETEM FELSŐOKTATÁSI KUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ KÖZPONT (CHERD)

2014 Szerkesztő (oktatás rovat) – KÁRPÁTALJA.MA INTERNETES HÍRPORTÁL

 

Oktatás és képzés

2016–2020                    NEVELÉSTUDOMÁNY PH.D – Debreceni Egyetem, Humán Tudományok Doktori Iskola Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program

2014–2015                    PEDAGÓGIATANÁR MA – Munkácsi Állami Egyetem

2009–2013                    TANÍTÓ BA – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

 

Ösztöndíjak

2016 – 2020               Miniszteri ösztöndíj magyarországi PhD-képzésben résztvevőknek.
2017 – 2018               KKM Márton Áron Kutatói Program
2021                           MTA Domus magyarországi ösztöndíj
2021                           KKM Balassi Bálint Ösztöndíjprogram Klebelsberg Kuno tehetséggondozó ösztöndíj: tutori ösztöndíj

 

Hálózatok és tagságok

2016  Hungarian Educational Research Association (HERA)

2019  HERA Kárpát-medencei magyarlakta régiók tagszervezete: titkár

 

RÉSZVÉTEL KUTATÁSOKBAN

2017 – 2021  Társadalmi és szervezeti tényezők szerepe a hallgatói lemorzsolódásban (Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal)

  1. EFOP-3.4.3-16-2016-00023 Projekt címe: Az Óbudai Egyetem komplex intézményi fejlesztései a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében

 

Digitális Készségek

MS Office programok haladó szintű alkalmazása, SPSS statisztikai szoftver alkalmazása

 

Megjelent publikációk

A publikációk MTMT linkje: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10045882

A publikációk ORCID linkje: https://orcid.org/0000-0003-3833-8368

 

Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációi:

Fényes, H., Mohácsi, M., & Pallay, K. (2021). Career consciousness and commitment to graduation among higher education students in Central and Eastern Europe. Economics and Sociology, 14(1), 61-75. doi:10.14254/2071- 789X.2021/14-1/4 (Scopus, Web of Science)

Pallay Katalin (2021): Mérlegen a felzárkóztatás – A kárpátaljai mobilis hallgatók eredményességi mutatóinak nyomában. In: Civil Szemle, Különszám – 2021 – Special Issue II. Oktatás, digitalizáció, civil társadalom Education, Digitalisation, civil society. 253–275. (Scopus, Web of Science)

 

Publikációk:

Pallay Katalin (2021): Hazatérni vagy otthonmaradni?: A kárpátaljai mobilis hallgatók letelepedésére ható tényezők vizsgálata. In: Molnár, D. Erzsébet; Molnár, Ferenc (szerk.): Társadalomtudományi tanulmányok: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának tanulmánykötete. 255–274.

Pallay Katalin (2021): Hallgatói életutak az identitás tükrében. In: Pusztai Gabriella – Szigeti Fruzsina (szerk.): Előrehaladás és lemorzsolódási kockázat a felsőoktatásban. Debrecen, Magyarország: Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ. 22 – 29.

Pallay Katalin: Nemzeti kisebbségi közösségek. In: Pusztai Gabriella (szerk.): Nevelésszociológia. Elméletek, közösségek, kontextusok. Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press, Debrecen, 2020, 159–176.

Pallay Katalin (2020). Social Integration of the Former Transcarpathian Students of the Balassi Institute. In: Central European Journal of Educational Research, 2(3), 82–89.

Pallay, Katalin (2019): Commitment to Motherland and Sense of National Identity Among Mobile Students in Transcarpathia. In: Pedacta, 9 (1), 69–86.

Pallay Katalin (2019): Az ukrán oktatáspolitika hatása a kárpátaljai magyar tannyelvű felsőoktatásra. In: Neveléstudomány. Oktatás – Kutatás – Innováció. 56–72.

Kovács Klára – Pallay Katalin (2019): Kárpátaljai mobilis hallgatók identitástudatának vizsgálata a Nemzetközi Előkészítő Intézet példáján. In: Kisebbségi Szemle. 4/2019. 65–81.

Pallay Katalin (2019): Kárpátalja magyar tannyelvű felsőoktatástörténete a szovjet érában. In: Juhász Erika – Endrődy Orsolya (szerk.): Oktatás – gazdaság – társadalom. HERA Évkönyvek VI. Budapest. Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete. 721–732.

Pallay Katalin (2019): A lemorzsolódott hallgatók döntéshozatali sajátosságai. In: Kovács Klára (szerk.): Lemorzsolódás a felsőoktatásban és a lemorzsolódott hallgatók jellemzői. Debrecen, Debereceni Egyetem (CHERD –H). 12–17.

Kovács Karolina Eszter – Pallay Katalin (2019): Tanulási módszerek és a tanulmányok melletti elköteleződés. In: Kovács Klára (szerk.): Lemorzsolódás a felsőoktatásban és a lemorzsolódott hallgatók jellemzői. Debrecen, Debereceni Egyetem (CHERD –H). 45–54.

Pusztai Gabriella – Fényes Hajnalka – Szigeti Fruzsina – Pallay Katalin (2019): Kik a lemorzsolódó hallgatók? In: Pusztai Gabriella – Engler Ágnes – Kocsis Zsófi a (szerk.): KozmaPolisz Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára. Debrecen, Debereceni Egyetem (CHERD –H). 249–261.

Pallay, Katalin (2019): Transcarpathian Hungarians in the Maze of Ukrainian Education Policy. In: Berghauer-Olasz, Emőke – Gávriljuk, Ilona – Hutterer, Éva; Pallay, Katalin (szerk.): A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében: Nemzetközi tudományos konferencia. Beregszász. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. 321–333.

Pallay Katalin (2018): A Balassi Intézet egyetemi előkészítő képzésén végzett kárpátaljai hallgatók kapcsolathálózatának vizsgálata. In: Bodó Barna – Szoták Szilvia (szerk.): Diszciplínák találkozása – nyelvek és kultúrák érintkezése. Budapest. Külgazdasági és Külügyminisztérium, 187–210.

Pallay Katalin (2018): Student Mobility With Study Purposes From Transcarpathia Towards Hungary and Slovakia. In: Щербан, Т. Д. (szerk.): Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції. Munkács, Ukrajna: Mukachevo State University. 163–165.

Veronika, Bocsi – Tímea, Ceglédi –Zsófia, Kocsis – Karolina, Eszter Kovács – Klára, Kovács – Anetta, Müller – Katalin, Pallay – Barbara, Éva Szabó – Fruzsina, Szigeti – Dorina, Anna Tóth (2018): The discovery of the possible reasons for delayed graduation and dropout in the light of a qualitative research study. In: Journal of Adult Learning Knowledge and Innovation.

Pallay Katalin (2018): A Balassi Intézet egyetemi előkészítőjének története. In: Kultúra és Közösség. 3. sz. 5–9.

Karászi Zsuzsanna – Pallay Katalin – Tóth Dorina Anna (2018): A hallgatói jogviszony megszűnésével kapcsolatos szabályozás komparatív elemzése. In: Pusztai, Gabriella – Szigeti Fruzsina (szerk.): Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 28–38. (ISBN 978-963-318-754-8).

Bocsi Veronika – Ceglédi Tímea – Kocsis Zsófia – Kovács Karolina – Kovács-Nagy Klára – Müller Anetta – Pallay Katalin – Szabó Barbara – Szigeti Fruzsina – Tóth Dorina (2018): A pedagógushallgatók késleltett diplomaszerzése interjúk alapján. In: Pusztai Gabriella – Szigeti Fruzsina (szerk.): Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 63–90. (ISBN 978-963-318-754-8).

Pallay Katalin (2018): The Role of the International Preparatory Institute in the Academic Mobility of Transcarpathian Students. In: Щербан, Т. Д. (szerk.): «Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції». Munkács, Ukrajna. Mukachevo State University.166–167.

 

MONOGRÁFIA

Orosz Ildikó – Pallay Katalin: A kárpátaljai oktatás helyzete a 2019-es külső független érettségi eredményeinek tükrében. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, „RIK-U” Kft., 2020.

 

RECENZIÓK

Pusztai Gabriella – Pallay Katalin – Joó Orsolya – Farkas János – Cséke Katalin (2018): Two Gap-filling Books on Non-immigrant Minorities. In: Hungarian Educational Research Journal (HERJ),1. pp. 109–115.

Pallay Katalin: Gabriella Pusztai &; Timea Cegledi: Professional Socialisation in Higher Education-Challenges of Teacher Training in the Carpathian Basin. Oradea – Budapest, Partium – Új Mandatum Kiado. Book review (2018). In: Hungarian Educational Research Journal (HERJ). 2 pp. 136–140.

 

Szerkesztés

Berghauer-Olasz, Emőke – Gávriljuk, Ilona – Hutterer, Éva; Pallay, Katalin (szerk.): A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében: Nemzetközi tudományos konferencia. Beregszász. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. 2019.

Berghauer-Olasz Emőke – Greba Ildikó – Hutterer Éva – Pallay Katalin, Innovatív módszerek a pedagógiai-pszichológiai gyakorlatban Ukrajna európai integrációjának tükrében, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász 2016.

 

tudományos konferenciák, előadások

A Balassi Intézet kárpátaljai hallgatóinak migrációs döntései. In: A nemzeti összetartozás jegyében – PhD-konferencia. ELTE Márton Áron Kollégium és Szakkollégium a Szegedi Tudományegyetem. 2020. november 7.

Tanulmányi eredményesség és végleges letelepedés vizsgálata kárpátaljai mobilis hallgatók körében. In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція. Мукачево 6 листопада 2020 р.

Social Integration of the Transcarpathian Mobile Students. In: ІV Міжнародна науково-практична конференція. Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції. Мукачево 22–23 жовтня 2020 р.

Végleges letelepedési döntésre ható tényezők a Balassi Intézet egykori kárpátaljai hallgatóinak körében In: Hungarian Conference on Educational Research HuCER2020. Távkonferencia. 2020. május 27–28.

A továbbtanulási motivációk és a perzisztencia összefüggései a felsőoktatási hallgatók körében. In: Hungarian Conference on Educational Research HuCER2020. Távkonferencia. 2020. május 27–28.

A nemzeti identitás kérdése a Balassi Intézet egyetemi előkészítő intézetének kárpátaljai végzős hallgatóinak körében. In: XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, Pécsi Tudományegyetem, 2019. november 7–9.

A hallgatói interpretációk mentén kialakított lemorzsolódási ok-csoportok jellemzői. In: XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, Pécsi Tudományegyetem, 2019. november 7–9.

The Impact of Student Mobility Programs towards Hungary and Slovakia on the Academic Achievement of Transcarpathian Participants. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції» 24–25 жовтня 2019 р.

Szülőföld iránti elköteleződés és magyarságtudat a kárpátaljai mobilis hallgatók körében. In: Folytonosság és megszakítottság a magyar kultúrában. Doktori Iskolák VI. Nemzetközi Magyarságtudományi Konferenciája. Bécs, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Bécsi Egyetem. 2019. szeptember 4–6.

Szülőföld iránti elköteleződés és magyarságtudat a Nemzetközi Előkészítő Intézet egykori kárpátaljai hallgatói körében. In: Hungarian Conference on Educational Research HuCER 2019. Eszterházy Károly Egyetem Eger, Eszterházy tér 1. 2019. május 23–24.

Lemorzsolódott hallgatók és a lemorzsolódási döntés. In: Hungarian Conference on Educational Research HuCER 2019. Eszterházy Károly Egyetem Eger, Eszterházy tér 1. 2019. május 23–24.

Transcarpathian Hungarians in the Maze of Ukrainian Education Policy. In: A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében: Nemzetközi tudományos konferencia. Beregszász. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. 2019. 03. 28–29.

A késleltetett diplomaszerzés és lemorzsolódás hátterében álló tényezők feltárása egy a pedagógus hallgatók körében végzett kvalitatív kutatás alapján. In: XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2018. november 8–10.

A lemorzsolódás rendszerszintű szabályozása és intézményi perspektívái. In: XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2018. november 8–10.

Kárpátaljai magyar hallgatók tanulmányi eredményessége a Balassi Intézet példáján. In: XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2018. november 8–10.

A késleltetett diplomaszerzés és lemorzsolódás hátterében álló tényezők feltárása egy a pedagógus hallgatók körében végzett kvalitatív kutatás alapján. In: XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2018. november 8–10.

Student Mobility With Study Purposes From Transcarpathia Towards Hungary and Slovakia. In: II International Scientific and Practical Conference Education and Formation of the Competetive Professionals under the Terms of Eropean Integration. Mukachevo, 25–26 of October, 2018.

The Process of Applying the Bologna Process in Post-soviet Ukraine. In: 3 rd Carpathian Basin Educational Conference. Oradea, 22–23 June, 2018

Tanulmányi célú mobilitás perspektívái a kárpátaljai hallgatók körében In: VII. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógia konferencia, Budapest, 2017. november 24.

Kárpátaljai diákok hallgatói célú mobilitása Magyarország irányába. Lehetőségek és távlatok. In: Debreceni Egyetem és a Magyar Rektori Konferencia által szervezett „A hallgatói mobilitás stratégiai jelentősége” című konferencia, 2017. november 9 – 11.

Intézményválasztási motiváció a Nemzetközi Előkészítő Intézet (Balassi Intézet egyetemi előkészítő képzése) kárpátaljai hallgatói körében. In: XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Nyíregyházi Egyetem, 2017. november 9 – 11.

A Nemzetközi Előkészítő Intézet szerepe a kárpátaljai diákok hallgatói célú mobilitásában In: XIV. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája. Beregszász, 2017. 11. 03.

The Role of the International Preparatory Institute in the Academic Mobility of Transcarpathian Students In: International scientific and practical conference Education and Formation of the Competitive Professionals Under the Terms of European Integration, 26-27 of October, 2017, Mukachevo State University.

Hallgatói célú mobilitás a Nemzetközi Előkészítő Intézet (Balassi Intézet) kárpátaljai végzős hallgatóinak körében. In: HuCER 2017. Hungarian Conference on Educational Research (HUCER). Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar. Budapest, 2017. május 25-26.

Педагогічний супровід обдарованої дитини на Закарпатті. In: Innovatív módszerek a pedagógiai-pszichológiai gyakorlatban Ukrajna európai integrációjának tükrében c. nemzetközi tudományos konferencia, Beregszász, 2016. április 14–15.

Tehetséggondozás Kárpátalján. In: Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége X. jubileumi tudományos konferencia, Ungvár, 2014. május 24.