Névadónk – Lehoczky Tivadar

Lehoczky Tivadar (1830-1915) uradalmi főügyész, régész, történész, néprajzkutató, Bereg vármegye történetének kutatója Intézetünk névadója.

Fiúméban született, 1855-ben telepedett le a mai Kárpátalján, Munkácson. Régészeti leleteket és érmeket gyűjtött, melyekből később múzeumot létesítettek. Több szakfolyóiratban is történelmi tárgyú írást jelentetett meg, főleg Bereg vármegyéről. 1867-ben a Történelmi Társulat megválasztotta igazgató-választmányi tagnak. Ásatásokat végzett Bereg, Ung, Ugocsa, Torna vármegyékben.

Az 1876. őstörténelmi és embertani VIII. nemzetközi kongresszuson, Budapesten bemutatta Bereg vármegye régészeti térképét és saját gyűjteményének egy részét. 1876-ban a magyarországi műemlékek bizottságának kültagjává nevezték ki. A Kisfaludy-társaságnak alapító tagja.

Az országos régészeti és embertani társulatnak, a heraldikai és genealógiai, ill. a magyarországi néprajzi társaságnak választmányi, a tiszafüredi régészeti egyletnek tiszteletbeli tagja volt.

Művei

 • 1864 Magyar-orosz népdalok. Sárospatak.
 • 1868 Tót népdalok. Pest.
 • 1876 Bereg vármegye leírása I. Budapest.
 • 1881/1882 Bereg vármegye monographiája. Ungvár (ism. Századok 1876., 1882.).
 • 1892 Adatok hazánk archaeologiájához, különös tekintettel Bereg vármegyére és környékére I. – Az őskortól a magyarok bejöveteléig. Munkács (ism. 1893: Századok, Archaeologiai Értesítő, Élet).
 • 1897 Germánok emlékei Munkácsnál.
 • 1899 Beregmegye és a munkácsi vár 1848-1849-ben. Munkács.
 • 1909 Munkács város új monografiája.
 • 1912 A munkácsi vár rövid története.
 • Kézirata: Beregvármegye leírása új adatok alapján.

 Emléke

 • Beregszász emléktábla

 

 • Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont
 • 2005 Jósa András Múzeumban Lehoczky-emlékezés