Darcsi Karolina

FIATAL KUTATÓ, II. RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLA,

LEHOCZKY TIVADAR INTÉZET

ADJUNKTUS, II. RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLA,
TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK

E-mail: carolin@kmf.uz.ua ; lti@kmf.uz.ua ; lehoczky.intezet@kmf.uz.ua

SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ

Dercen, 1980.02.10.

VÉGZETTSÉG

2003-2006 Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Interdiszciplináris Doktori Iskola, Politikatudományi program, 2003-2006, (abszolutórium)

2002-2005 Budapesti Corvinus Egyetem – Századvég Politikai Iskola, politikai szakértő, közpolitika szakirány

1997-2002 Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, történelem – földrajz szak

1986-1997 Derceni Középiskola.

KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉSEK

2004 — 2005 Oktatáskutatók képzése

2004— Kölcsey Ferenc Kárpátaljai Honismereti Nyári Akadémia (történelem és földrajz szakos középiskolai tanárok részére)

2003 — Kölcsey Ferenc Kárpátaljai Honismereti Nyári Akadémia (történelem és földrajz szakos középiskolai tanárok részére)

EDDIGI MUNKAKÖRÖK

2006-tól — II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász
adjunktus, oktatott tárgyak:
– Szociológia
– Ukrajna és a globalizáció
– EU-s alapismeretek
– Szellemi alkotások védelme

2004-től — II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász
a Lehoczky Tivadar Intézet tudományos munkatársa

2002-től — Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, Beregszász
Tanársegéd

KÖZÉLETI ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

2007-2010 – Szülőföld Alap, Önkormányzati és média kollégium, kollégiumi tag

2006-2010 – Beregszászi Városi Tanács (Beregszász): önkormányzati képviselő, gazdasági bizottság helyettes elnöke (2006-2007)

2004 – Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet (Budapest): Szakmai gyakorlat (2004. április – május)

2001-2005 – Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete (Beregszász):
általános alelnök

NYELVISMERET

Magyar (anyanyelvi szinten)

Orosz, ukrán (középfokú)

Német (alapfokú)

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ISMERETEK

Windows, Microsoft Office, SPSS.

TUDOMÁNYOS KUTATÓINTÉZETI TAGSÁG

2005 — 2010 Lehoczky Tivadar Intézet, fiatal kutató

2003 — 2005 LIMES Társadalomkutató Intézet

TUDOMÁNYOS DÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK

2009 – MTA Határon Túli Magyar Tudományos Ösztöndíjprogram

2009 – MTA Határon Túli Magyar Tudományos Ösztöndíjprogram

2007 – MTA Határon Túli Magyar Tudományos Ösztöndíjprogram

2006 – Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány ösztöndíj

2006 – DOMUS HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ Junior

2004 – Arany János Közalapítvány Határon Túli Magyar Tudományosságért ösztöndíj

2003 – Soros Supplementary Grants Program

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK, ELŐADÁSOK

„Kárpátalja Ukrajna függetlenné válásának időszakában” Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, II. Diákok és Fiatal Kutatók Tudományos Diákköri Konferenciája 2003. 05.15.
„Politikai harcok Kárpátalján Ukrajna függetlenedésekor” Kölcsey Ferenc II. Nyári Akadémia. Beregszász, 2003. 07.14.
„Az Európai Unió és Kárpátalja, Kölcsey Ferenc III. Nyári Akadémia. Beregszász 2004.
Közigazgatási reformtörekvések és az önkormányzatok működése Ukrajnában. A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. vándorgyűlése és konferenciája, Sopron 2005. november 24-26.
Az ukrán önkormányzati rendszer sajátosságai és a kárpátaljai magyarság helyzete. Kárpátalja gazdasági és társadalmi helyzetfeltárása című konferencia, Nyíregyházi Főiskola, 2005. december 7.
A 2006-os ukrajnai választások és a kárpátaljai magyarság. XIV. Politológus Vándorgyűlés
A demokrácia dilemmái. 2008. június 27-28. Eger – Noszvaj.
A magyar-magyar viszony alakulása a rendszerváltás óta a kárpátaljai magyarság szemszögéből. A rendszerváltozás húsz éve. A Magyar Politikatudományi Társaság XV. Vándorgyűlése 2009. július 3-4., Miskolci Egyetem

PUBLIKÁCIÓK

Tanulmányok:

Darcsi Karolina: Ukrajna függetlenedése kárpátaljai perspektívából. Köz-Politika, 4. szám április, Századvég Kiadó, Bp., 2003., 39-49.p.
Darcsi Karolina: Az önkormányzatiság problematikája Ukrajnában. Köz-Politika, új folyam V, május, Századvég Kiadó, Bp., 2004., 78-84. p.
Darcsi Karolina – Matrunics András: A beregszászi főiskola eddigi végzőseinek szociológiai helyzetfeltárása tekintettel szerepükre és tevékenységükre a kárpátaljai magyar oktatásban. Acta Beregsasiensis, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. VII. évfolyam, 1. kötet, 2008, 15-24 p.
Darcsi Karolina: Politikai szerkezet és közigazgatás XIII. fejezet, 493-509 pg. In: A Kárpát-medence régiói, Kárpátalja monográfia. Szerkesztette: Baranyi Béla, MTA RKK, Dialóg-Campus, Pécs, 2009.
Darcsi Karolina: A 2006-os ukrajnai választások és a kárpátaljai magyarság. In: „Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye 2010”, Poli Print 63-87pg.
Darcsi Karolina: Az ukrán közigazgatás reformjának lehetséges hatásai a kárpátaljai magyar érdekképviseletre. In: „Így maradok meg hírvivőnek” In memoriam Soós Kálmán. Tanulmányok Soós Kálmán emlékére. Poli Print, Ungvár, 2012. 75-93. old.
Darcsi Karolina: A kettős állampolgárság kérdése az ukrán sajtóban. In: „Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye 2012”, Poli Print, Ungvár, 97-125. old.
Darcsi Karolina: A 2012-es ukrajnai Parlamenti választások és a kárpátaljai magyarság. In: Kisebbségkutatás. 2012/4 (megjelenés alatt)
Дорчі Кароліна: Можливі наслідкі реформи адміністративно-територіального устрою України для представництва інтересів закарпатських угорців. In: Acta Beregsasiensis, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2013(megjelenés alatt)

Konferencia-kiadvány:

Darcsi Karolina: Politikai harcok Kárpátalján Ukrajna függetlenségének időszakában, Diákok és Fiatal Kutatók Tudományos Konferenciájának anyagai, I. füzet, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola kiadványa, Beregszász, 2005, 9-15. p.
Darcsi Karolina: Közigazgatási reformtörekvések és az önkormányzatok működése Ukrajnában. Regionális átalakulás a Kárpát-medencében c. kötet, Pécs, 2006. 290-301 old.
Darcsi Karolina: Az ukrán önkormányzati rendszer sajátosságai és a kárpátaljai magyarság helyzete. Kárpátalja gazdasági és társadalmi helyzetfeltárása – című konferencia kiadványa, Nyíregyházi Főiskola, 2005.

Jegyzet:

Darcsi Karolina – Kovács Miklós: Politológia jegyzet a II. RFKMF hallgatói számára. Poli-Print kft – KMF, Ungvár- Beregszász, 2006.

Recenzió:

Bayerné Sipos Mónika – Darcsi Karolina: Recenzió Kupa László: „Kisebbségi autonómia–törekvések Közép-Európában – a múltban és a jelenben” című tanulmánykötetről. In: Acta Beregsasiensis, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. IX. évfolyam, 3. kötet. 2010, 189-191. p.