Temetőkutatás és kutatási gyakorlat a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont szervezésében

A temetők magukba hordozzák a települések múltját, általuk megismerhetjük, hogy kik éltek a településen, mikor születek és haltak meg, hol nyugszanak azok a személyiségek, akik sokat tettek az adott közösségéért. Sajnos azonban az idő múlásával, sok esetben a leszármazottak elhagyják hazájukat, így az ősök sírja gondozatlanná válik, az idő vas foga pedig teljesen eltünteti a fejfákat, sírfeliratokat.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontja egyik feladatául tűzte ki, hogy az utókor számára megörökítse a temetők magyar sírjainak aktuális állapotát, így 2011-től kezdve számos település temetőjét térképezte fel és készített adatbázist az ott nyugvók adatairól.

Ezúttal az ungvári Kálvária temető magyar sírjainak felmérésére került sor. Az előmunkálatokat a kutatóközponttal együttműködve már több mint egy éve végzi Dmitirenkó Dániel magiszteri képzésben részt vevő földrajz szakos hallgató, aminek eredményeként sikerült összeállítani egy alapadatbázist a magyar sírok számáról és azok elhelyezkedéséről. Ezen adatbázis teljessé tétele, pontosítása, fotódokumentálása illetve a temető részletes térképének elkészítése érdekében 2023. november 18-án a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatói és a Történelem és Társadalomtudományi tanszék mester szakos hallgatói, részletes felmérést végeztek a temetőben.

A nem ideális időjárási körülmények ellenére a főiskola 10 hallgatója és kutatóközpontunk 5 munkatársa sikeresen rögzítette a közel 4,5 ezer magyar nevet. A hallgatók kutatási gyakorlat keretében vettek részt a felmérésben, amihez hozzá tartozik, hogy a sírokról készült adatokat excel táblázatba rögzítsek, ami tartalmazni fogja az elhunyt nevét, születési- és halálozási adatait, a fejfán található egyéb feliratot, illetve a sír koordinátáit. Az adatbázisok elkészülte után intézetünk munkatársai rendezik és validálják az adatokat, illetve térkép is készül a temetőről. Remélhetőleg ezt követően a korábbi temetők adatbázisához hasonlóan intézetünk honlapján is elérhetővé vállnak a kutatás eredményei, amit bárki megtekinthet, megtekintheti rokona, ismerőse nyughelyét. Az eddig elkészült temetők adatbázisait megtekinthetik a https://lehoczkyintezet.uz.ua/ honlapunkon.

 

Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont