Dr. Molnár D. István

Dr. Molnár D. István

kutató, Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont

főiskolai tanár, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Földtudományi és turizmus tanszék

E-mail: molnardistvan@gmail.com

Születési hely és idő: Nagydobrony, 1979. július 28.

Végzettség

2003-2006                     2003-2006: Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Földtudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) tudományos fokozat a természettudományok területén a földtudományokban (fokozat megszerzése 2013-ban)

1996-2002                     1996-2002: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, Angol-földrajz szakpár

1985-1996                     Nagydobronyi Középiskola (Kárpátalja, Ungvári járás)

 

Kiegészítő képzések

2018                              „Innovációk a természetudományi tárgyak előadásában” c. továbbképzés. Kijevi Dragomanov Nemzeti Pedagógiai Egyetem.

2014                              „Innovációk a természetudományi tárgyak előadásában” c. továbbképzés. Kijevi Dragomanov Nemzeti Pedagógiai Főiskola.

2013                              „KERÉKPÁROS TÚRAVEZETŐ” képzés

2013                              „IDEGENVEZETŐ” képzés

2008                              „Szakterületi instruktorok felkészítése” képzés

2007                              „Vezető Instruktori” képzés

2007                              „EU-s pályázatíró asszisztens” képzés

2004–2005                    Oktatáskutatók képzése

 

Eddigi munkakörök

2018-tól – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Földtudományi és Turizmus Tanszék docens

2014-től – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Földtudományi és Turizmus Tanszék, Beregszász főállású előadó tanára

2014-től – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont munkatársa

2008-tól –  a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Intézetének adjunktusa

2005–2014  II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Földtudományi Tanszék, Beregszász

2003–2014 – a Magyar Tudományos Akadémia Ukrajnai Kutatóállomásának (Hodinka Antal Intézet) tudományos munkatársa

2000–2005 – Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, Beregszász, Tanársegéd, (Matematika és Természettudományi tanszék)

2002–2003 – a KMTF Limes Társadalomtudományi Intézetnél kutatója

Oktatott tárgyak:

 • Térképtan és topográfia alapjai
 • GIS
 • Kissebségtörténet
 • A társadalomföldrajz alapjai
 • A világgazdaság földrajza

 

Tudományos projektekben való részvétel

2019 – A beregszászi egykori római katolikus temető felmérése, kiadvány elkészítése. Feladat: a temetők szerkezetének felmérése, ortofotó elkészítése és térképi ábrázolása. 2019. június 28 – december 10.

2016-2017 – Állandó és ideiglenes migráció a kárpátaljai magyarok körében az utóbbi években. Domus csoportos szülőföldi ösztöndíj keretén belül. Pályázat vezetője.

2016 – Bodrogközből történő, és a sztálini lágerekbe irányuló elhurcolások eseményeinek feltárása című kutatási program. Feladat: Interjúk készítése, videó és hangfelvétel készítése. Túlélők és hozzátartozóik felkutatása.

2016 – A mai Kárpátalja területének 1944–1945. évi történetére vonatkozó levéltári irategységeinek (Narodna Rada Zakarpatszkoji Ukrajini, Fond P-14, Opisz 1) kutatása és digitalizálása című projekt. Feladat: levéltári kutatás, az iratok digitalizálása.

2015 – „Málenkij Robot”. A kárpátaljai magyar lakosság 1944. évi sztálini elhurcolása-deportálása c. kutatás. Feladat: korabeli fényképek, dokumentumok levéltári felkutatása, digitalizálása. Levéltári dokumentumok orosz nyelvről magyar nyelvre fordítása.

2014– Málenkij Robot: A kárpátaljai magyarok elhurcolásának 70 évfordulója c. kutatás. Lehoczky Tivadar Kutatóközpont. Feladat: Térképek és Molinók szerkesztése.

2013 – Magyar vonatkozású temetők s kárpátaljai Felső-Tiszavidék Técsői járásában c. kutatási projekt. Feladat: a temetők szerkezetének felmérése és térképi ábrázolása.

2012-2013 – „Magyar vonatkozású temetők a Kárpátaljai Felső-Tiszavidék Rahói és Técsői járásaiban” c. kutatási projekt. Feladat: a temetők szerkezetének felmérése és térképi ábrázolása.

2011-2012 – „Látható kétnyelvűség: nyelvpolitika képekben” c. kutatási projekt. Feladat: a terepi felmérés, térképek elkészítése, kiállítás megszervezése volt.

2011-2012 – „Magyar síremlékek nyomában Vereckétől Szolyváig”. Magyar vonatkozású sírok feltárása Kárpátalja északnyugati járásainak településein” c. projekt. Feladat: a temetők szerkezetének terepi felmérése és térképi ábrázolása.

2011–2012 – „A múlt „élő” tanúi – a temetők. Szórvány magyar temetők kutatása a felső-Tiszavidéken” c. projektben. Feladat: a temetők szerkezetének terepi felmérése és térképi ábrázolása.

2011–2012 – „A kárpátaljai magyarok demográfiai jellemzőinek feltárása” c. projektben. Feladat: a statisztikai adatok elemzése, térképi ábrázolása, fejezet megírása.

2004-től  – részt vettem „Kárpát-medencei magyar földrajzi nevek kodifikációjának előkészítése, egy elektronikus földrajzinév-azonosító szótár előkészítése” c. kutatási projektben, feladatom a földrajzi nevek gyűjtése, azonosítása, térképi ábrázolása.

2004 – „Nyelvi presztízs a kárpátaljai magyarok körében” c. kutatás, mint terepmunkás.

2003–2009 – „A kárpátaljai magyar nyelvhasználat társadalmi rétegződése” c. kutatás, terepmunkás.

2003– 2006  – a Magyar Tudományos Akadémia nyelvtani intézete által vezetett a „Magyar Nemzeti Szövegtár határon túli korpuszának létrehozása” c. projekt kárpátaljai korpuszrész létrehozásában.

2003 – a Teleki László Intézet által szervezett „A kárpát-medencei határon túli magyarság számának változásai az 1990-es években” c. kutatási projekt.

2003 – a Kárpátaljai Magyar Tanárképző főiskola természettudományi tanszéke által szervezett „A felső-tiszai árvizek kialakulásának tényezői, különös tekintettel az utóbbi évek katasztrófáira, illetve azok elhárításának lehetőségeire” c. kutatási projekt.

2002 – „K+F kutatási és felsőoktatási ösztöndíjak hasznosulása” c. kutatás, feladatom a statisztikai adatok rögzítése és feldolgozása.

2001 – „Mozaik: Magyar fiatalok a kárpát-medencében” kutatási projektben, mint terepmunkás.

 

SZERVEZŐI MUNKA

 1. november 17-20. HADIFOGSÁG, MÁLENKIJ ROBOT, GULÁG. Kárpát-medencei magyarok és németek elhurcolása a Szovjetunió hadifogoly- és kényszermunkatáboraiba (1944–1953) című – 2016. november 17-20-án megrendezett – 4 napos nemzetközi tudományos konferencia szervezése és lebonyolítása.
 2. március 31 – április 1. „Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát válaszlehetőségek a XXI. század Kelet-Közép-Európájában” című nemzetközi földrajzi konferencia szervezése és lebonyolítása. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Beregszász, Kossuth tér 6.
 3. január 29 – február 1. „Látható kétnyelvűség: nyelvpolitika képekben” című poszter-kiállítás szervezése a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézet munkatársaként. Helyszín: Magyarság Háza, Sisi terem (1014 Budapest, Szentháromság tér 6.)
 4. november 13-án „Látható kétnyelvűség: nyelvpolitika képekben” című poszter-kiállítás szervezése a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézet munkatársaként. Helyszín: Beregszász, Kossuth tér 6.
 5. március 29-30. „Társadalomföldrajzi kihívások a XXI. század Kelet-Közép-Európájában” c. konferencia szervezőbizottságának tagja. Helyszín: Beregszász, Kossuth tér 6.

Nyelvismeret

Magyar (anyanyelvi szinten)

Angol (felsőfokú)

Ukrán (felsőfokú)

Orosz (felsőfokú)

Szlovák (alapfokú)

 

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ISMERETEK

Windows, Microsoft Office, SPSS, ArcGIS, CorelDraw, Photoshop, Global Mapper, QGIS.

 

Tudományos kutatóintézeti és testületi tagság

2019-től a Magyar Földrajzi Társaság tagja

2015-től a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagja

2014-től  a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont munkatársa

2009-től  a Magyar Regionális Tudományi Társaság tagja

 1. április 13-tól az Ukrajnai Földrajzi Társaság tagja

2003–2014  a Magyar Tudományos Akadémia Ukrajnai Kutatóállomásának (Hodinka Antal Intézet) tudományos munkatársa

2002–2003 a KMTF Limes Társadalomtudományi Intézet kutatója

2001–2014 a TERMINI Magyar Nyelvi Kutatóhálózat tagja

 

Publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10037429