Elkészült a beregszászi köztemető egykori római katolikus sírkertjének elektronikus adatbázisa

A Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont munkatársai elkészítették a beregszászi köztemető egykori római katolikus sírkertjének elektronikus adatbázisát.

Az adatbázis elkészítését a temető részletes feltérképezése előzte meg, melyet Kutatóközpontunk a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola történelem szakos diákjaival kiegészülve és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége beregszászi szervezetével együttműködve valósított meg. A kutatás következő fázisában kiválogatásra került a temetőben található, több mint száz ismert beregszászi személy, illetve család sírhelye, amelyek – életrajzi adatokkal kiegészítve – a 2020-ban megjelent „Őrizni Kincses temetőket”. A beregszászi római katolikus köztemető egykori római katolikus sírkertje című kötetben kerülnek bemutatásra.

Folytatva a temetőkutatási projektünket, honalunkon elérhetővé tettük a temető adatbázisát. Az adatbázis 4176 személy adatait, illetve a síremlékeken található feliratok betűhív lejegyzését tartalmazza és lehetőséget nyújt családfakutatásra, elszármazott családtagok számára őseik sírhelyének a fellelésére, várostörténeti kutatások elvégzésére.

A nevekre a böngészőből rá lehet keresni, mindegyik névhez tartozik egy a sírhelyet ábrázoló fénykép, a parcella és sírhely száma, illetve más fontos információ is. A parcella helyének beazonosítását térkép segíti.

Az adatbázis elkészítése a Magyar Tudományos Akadémia és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatásával valósult meg.

Az adatbázis megtalálható a LTTK honlapján https://lehoczkyintezet.uz.ua/a-beregszaszi-koztemeto-romai-katolikus-sirkertje/ .