ZNO–2019: kárpátaljai eredmények kémiából

 

A 2018/2019-es tanév végén az érettségizőknek három tantárgyból kellett külső független tesztelés formájában érettségi vizsgát tenni. Az ukrán nyelv és irodalom minden középiskolai szintet végző diák számára kötelező volt. A második vizsgatárgy szabadon választható annak függvényében, hogy a diák milyen szakirányban szeretné folytatni tanulmányait. Akik reál szakirányt választanak, matematikából, a humán szakirány mellett döntők esetében Ukrajna történetéből kellett külső független vizsgatesztet tenni. A felvételizők maximum négy tárgyból tehettek külső független tesztvizsgát. A kötelező tárgyakon kívül a választott szakokhoz igazodóan fizika, biológia, földrajz, kémia, angol, spanyol, német vagy francia nyelvek közül választhattak a felvételizők.

A kémia külső független vizsgadolgozat általános, szervetlen és szerves kémiai kérdéseket tartalmaztak. A kémia független vizsgadolgozat 52 különböző típusú feladatból áll. Kémiából az írásbeli feladatsor három nagyobb egységre tagolódott:

  1. Feleletválasztós kérdéssor: 1–36. kérdés. Az első 36 feladat esetében négy lehetséges opció közül kellett kiválasztani az egyetlen helyes választ.
  2. Párosítás: 37–42. kérdés. A 2. rész kérdései képletek, szerkezetek párosítása volt.
  3. Nyitott kérdések: 43–52. kérdés. Ezek a feladatok akkor tekinthetőek teljesítettnek, ha az érettségizők a válaszlapon megoldották és levezették a számításokat és rögzítették a helyes választ.

A kémia független értékelésen a vizsgázók 150 percig dolgozhattak, és az írásbeli feladatsor megoldásával összesen 80 pontot érhettek el. Csakúgy, mint minden tárgyból, kémiából is a vizsgapontokat átkonvertálták egy 1-től 200 pontig terjedő skálára. Az alsó ponthatár 2019-ben 16 vizsgapont volt, tehát 16 vizsgapontra lehetett megkapni a felvételihez szükséges 100 pontot. A maximálisan elérhető 200 pont megszerzéséhez 80 vizsgapontot kellett teljesíteni. A vizsgapontok értékét az alábbi táblázat szemlélteti.

Vizsgapont 1–200-ig terjedő pontszám Vizsgapont 1–200-ig terjedő pontszám Vizsgapont 1–200-ig terjedő pontszám Vizsgapont 1–200-ig terjedő pontszám
0 elégtelen 21 112 42 147 63 177
1 elégtelen 22 114 43 148 64 179
2 elégtelen 23 116 44 150 65 180
3 elégtelen 24 118 45 151 66 182
4 elégtelen 25 120 46 153 67 183
5 elégtelen 26 121 47 154 68 184
6 elégtelen 27 123 48 156 69 186
7 elégtelen 28 125 49 157 70 187
8 elégtelen 29 127 50 159 71 188
9 elégtelen 30 128 51 160 72 190
10 elégtelen 31 130 52 162 73 191
11 elégtelen 32 132 53 163 74 192
12 elégtelen 33 133 54 165 75 193
13 elégtelen 34 135 55 166 76 195
14 elégtelen 35 136 56 168 77 196
15 elégtelen 36 138 57 169 78 197
16 100 37 139 58 170 79 198
17 102 38 141 59 172 80 200
18 105 39 142 60 173
19 107 40 144 61 175
20 110 41 145 62 176

Forrás: saját szerkesztés az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai alapján.

 

A kémia külső független tesztelésen elért eredmény egyben az érettségi jegyet is jelenti. A kémia tesztvizsga esetében minden vizsgakérdést és vizsgapontot beszámítottak az érettségi jegybe. Ennek megfelelően csak 80 vizsgapontot konvertáltak át az Ukrajnában érvényes 1-től 12-es jegyskálára. A megnevezett feladatokból legalább 16 pontot kellett szerezni ahhoz, hogy kémiából 4-es szerepeljen az érettségi bizonyítványban. 75–80 pontra lehetett 12-est kapni. A vizsgapontok értékeit az alábbi táblázat szemlélteti.

Pontszám Jegy
0–5 1
6–10 2
11–15 3
16–22 4
23–29 5
30–36 6
37–44 7
45–52 8
53–59 9
60–67 10
68–74 11
75–80 12

Forrás: saját szerkesztés az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai alapján.

Az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai szerint az elmúlt tanévben Ukrajnából összesen 13 698 személy regisztrált a kémia külső független tesztvizsgára. A résztvevők 13,65%-a nem érte el az alsó ponthatárt. Legtöbben általános középiskolákból jelentkeztek (5 670 fő). A középiskolai érettségizők 13,32%-a bukott el a vizsgán. 619 fő felsőoktatási intézményekből jelentkezett. Közülük 16,64% nem érte el az alsó ponthatárt. A szakiskolák diákjai (166 fő) bizonyultak a legkevésbé eredményesnek. Esetükben az érettségizők 60,24%-a nem vette sikerrel az akadályt. Az oktatási nevelési komplexumokból összesen 1 395 diák vett részt. 10,90%-uk nem ért el pozitív eredményt. Ukrajnában legeredményesebben a tehetséggondozó jellegű oktatási intézmények (líceumok) érettségizői (1 566 fő) teljesítettek. Esetükben a vizsgázók csupán 3,26%-a nem érte el a minimum ponthatárt. 2 055 személyt az egyéb kategóriába soroltak. Ezen résztvevőknek nem volt jogviszonyuk oktatási intézménnyel. Közülük 28,13% nem érte el az alsó ponthatárt. Az eredmények tükrözik, hogy különbséget kellene tenni a szakiskolák és a tehetséggondozó jelleggel működő oktatási intézmények érettségije között.

A kémia független tesztvizsgák eredményeit figyelembe véve rangsort állítottunk fel Ukrajna megyéi között. A legeredményesebbnek Lemberg megye érettségizői bizonyultak. A legnagyobb arányban Luhanszk és Herszon megyében nem érték el a minimális 100 pontot. Kárpátalja a 11. helyen áll: a 416 vizsgázó 13,46%-a nem ért el pozitív eredményt. Az eloszlásokat az alábbi táblázat szemlélteti.

Ssz. Megye Résztvevők száma Nem érte el az alsó ponthatárt %-ban kifejezve
1. Lemberg megye 1 050 7,05 %
2. Iv. Frankivszk megye 495 8,69 %
3. Rivnei megye 446 9,64 %
4. Voliny megye 329 9,73 %
5. Ternopil megye 403 11,66 %
6. Harkiv megye 820 11,95 %
7. Kijev főváros 1 103 12,24 %
8. Cserkaszi megye 449 12,47 %
9. Csernyihiv megye 351 12,54 %
10. Hmelnick megye 495 12,93 %
11. Kárpátalja megye 416 13,46 %
12. Zsitomir megye 555 14,05 %
13. Donyeck megye 661 14,07 %
14. Csernyivci megye 260 14,23 %
15. Szumi megye 341 14,37 %
16. Vinnyica megye 608 14,64 %
17. Kirovograd megye 304 15,13 %
18. Zaporizzsja megye 644 15,22 %
19. Dnyipropetrovszk megye 1 120 15,45 %
20. Kijev megye 567 16,05 %
21. Mikolajiv megye 424 17,22 %
22. Odessza megye 828 17,27 %
23. Poltava megye 437 18,08 %
24. Luhanszk megye 252 18,25 %
25. Herszon megye 340 24,41 %

Forrás: saját szerkesztés az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai alapján

 

Kárpátaljáról összesen 416-an tettek külső független tesztvizsgát kémiából. A magyar tannyelvű iskolából/osztályokból mindössze 20 érettségiző jelentkezett e tesztvizsgára. Közülük 11 lány és 9 fiú. Az eredmények alapján Kárpátalja tekintetében is rangsort állítottuk fel. A rangsorban mindegyik tannyelvű iskola eredménye szerepel.

Kárpátalján a legkevésbé népszerű tárgy a kémia. Feltehetően ennek hátterében az áll, hogy leginkább azok választották a kémiát, akik továbbtanulás miatt tettek érettségit e tárgyból. Legtöbben Ungváron (101 fő) és Munkácson (32 fő) választották a fizika tesztvizsgát. Csapon egyetlen érettségiző sem mérettette meg tudását kémiából. A résztvevők számát városonként az alábbi ábra szemlélteti:

Forrás: saját szerkesztés az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai alapján

 

Beregszászban a kémiából érettségizők 20%-a nem érte el a minimális ponthatárt. Hasonló eredmények születtek Huszton, ahol a vizsgázók 18,18%-a bukott el a tesztvizsgán. A munkácsi iskolák érettségizőinek 6,25%-a, az ungváriaknak pedig 4,95%-a bukott el a vizsgán. Técső, Nagyszőlős, Ilosva, Rahó és Perecseny városokból minden vizsgázó eredményesen teljesített.

Járások tekintetében a legtöbben a Técsői járásból tettek független tesztvizsgát kémiából (49 fő). 8,16%-uk nem érte el az alsó ponthatárt. A Munkácsi, Ungvári és Ilosvai járásokból 26 fő választotta a kémiát. Legnagyobb arányban az Ungvári járás (46,15%) vizsgázói buktak el a vizsgán. Az Ilosvai járásból 26,92%, a Munkácsi járásból pedig 7,69% nem felelt meg a követelményeknek. A Nagybereznai és a Beregszászi járásból mindenki pozitívan teljesített, de csekély a vizsgázók száma. A Beregszászi járásból mindössze egy érettségiző választotta a kémia független tesztvizsgát. A résztvevők számát és a vizsgát nem teljesítők arányát az alábbi ábra szemléleti:

Forrás: saját szerkesztés az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai alapján.

 

Megvizsgáltuk a kárpátaljai magyar tannyelvű középiskolák eredményeit kémiából százalékos arányban. Kárpátalján 41 magyar vagy részben magyar tannyelvű középiskola működik. A kémia külső független tesztvizsga esetében külön kategóriába sorolva hasonlítottuk össze az általános középiskolák teljesítményét és a tehetséggondozó jelleggel működő oktatási intézményeket (gimnázium, líceum, szakképzési intézet).

A kémia külső független tesztvizsga nem volt kötelező, feltehetően csak azok választották akiknek követelmény volt a szakválasztásukhoz. A magyar tannyelvű középiskolák érettségizői körében a legkevésbé népszerű tárgy a kémia. Az összes magyar tannyelvű iskolából csupán 24 érettségiző választotta a fizika független tesztvizsgát. Mindössze az Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola, a Munkácsi 3. Számú II. Rákóczi Ferenc Középiskola, a Sislóci Középiskola, a Nagydobronyi Középiskola, a Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskola, az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskola, a Feketeardai Középiskola, az Eszenyi Középiskola néhány érettségizője mérettette meg tudását kémiából. A középiskolák résztvevőinek számát az alábbi ábra szemlélteti.

Forrás: saját szerkesztés az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai alapján.

 

Az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai százalékos arányban szemlélteti azok arányát, akik nem érték el az alsó ponthatárt (100 vizsgapont alatt), és akik 100–200, 120–140, 140–160, 160–180, 180–200 közötti pontszámokat értek el. A Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskola és az Eszenyi Középiskola végzősei nem érték el az alsó ponthatárt. A Munkácsi 3. Számú II. Rákóczi Ferenc Középiskola, a Sislóci Középiskola és az Aknaszlatinai Középiskola esetében a vizsgázók fele elbukott. A Nagydobronyi Középiskola, az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskola és a Feketeardai Középiskola vizsgázói pozitívan teljesítettek a kémia független tesztvizsgán. Az eloszlásokat az alábbi ábra szemlélteti:

Forrás: saját szerkesztés az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai alapján.

A tehetséggondozó jelleggel működő oktatási intézmények kategóriájába soroltuk a gimnáziumokat (5–11. osztályos tehetséggondozó intézmény), a líceumokat (8–11. osztályos tehetséggondozó intézmény) és az egyetlen magyar tannyelvű szakképzési intézményt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetét (10–12. oszt. szakképzést is biztosító iskola). Az említett intézmények diákjai között sem volt népszerű a tárgy, mindössze hét érettségiző vett részt a kémia független tesztvizsgán. Csupán a Péterfalvi Református Líceum (5 fő), a Karácsfalvi Sztojka Sándor Líceum (1 fő) és a Técsői Református Líceum érettségizői tettek vizsgát kémiából.

Mind a hét vizsgázó eredményesen teljesítette a kémia független tesztvizsgát. A Karácsfalvi Sztojka Sándor Líceum egyetlen vizsgázója a legmagasabb (180–200 pont közötti) eredményt érte el. Az eloszlásokat az alábbi ábra szemlélteti.

 

Forrás: saját szerkesztés az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai alapján.

 

Az ukrajnai jelentkezők 2,91%-a (451 fő) Kárpátaljáról jelentkezett a kémia független tesztvizsgára. 129 fő számára érettségiként is funkcionált a kémia ZNO. 35 regisztrált személy nem jelent meg a tesztvizsgán. 56 kárpátaljai nem érte el az alsó ponthatárt. 360-an pozitív eredményt értek el. A kárpátaljaiak eredményében a középátlag 145,2 pont. A 1–12-ig terjedő jegyskálán Kárpátalján az átlagjegy 7,3. Az ukrajnai középátlag 7,7.

Kárpátalján összesen 20 vizsgázó kért magyar fordítást kémiából. Közülük 12 fő számára érettségiként is funkcionált a független tesztvizsga. Feltehetően a fennmaradó 8 fő az előző években érettségizett. Az általunk vizsgált iskolák között olyan intézmények is működnek, amelyek kéttannyelvűek, így ott nem minden diák kért magyar nyelvű fordítást. A magyarul vizsgázók közül mindenki megjelent a vizsgán. Egyetlen személy sem adott le érvénytelen vizsgadolgozatot. 5 fő nem érte el az alsó ponthatárt. 15-en pozitív eredményt értek el a tesztvizsgán. A 100-tól 200 pontig terjedő skálán ukrajnai viszonylatban a magyar nyelven vizsgázók középátlaga 146,7 pont. A 1–12-ig terjedő jegyskálán az átlagjegy 6,8.

A kárpátaljai magyar tannyelvű tehetséggondozó jelleggel működő oktatási intézményekből összesen 7-en vettek részt a kémia független tesztvizsgán. Minden bejelentkezett érettségiző megjelent a vizsgán, senki nem adott le értékelhetetlen vizsgadolgozatot. A magyar tannyelvű tehetséggondozó intézményekben a középátlag 146 pont. Ezen intézmények esetében az átlagjegy 9,3.

 

Pallay Katalin

Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont