ZNO–2019: kárpátaljai eredmények biológiából

A 2018/2019-es tanév végén a 11. osztályok végzősei kötelező tárgyakon túl a fizika, biológia, földrajz, kémia, angol, spanyol, német vagy francia nyelvek közül választhattak.

A biológiából vizsgázóknak egy 48 feladatból álló dolgozatot kellett megoldaniuk Az érettségizők a rendelkezésükre álló 120 percet tetszés szerint oszthatták be az egyes feladatok között, és a megoldásuk sorrendjét is meghatározhatták. A biológia írásbeli feladatsor három nagyobb egységre tagolódott:

  1. Feleletválasztós kérdéssor: az 1–36. kérdés mind zárt kérdés, ahol négy lehetséges opció közül kellett kiválasztani az egyetlen helyes választ. A kérdések között szerepeltek egyszerű és problémamegoldó részfeladatok is. A feladatok leíráshoz, szöveghez, képekhez kapcsolódtak.
  2. Párosítás: 37–44. kérdés. A 2. rész kérdései között párosítási feladatok szerepeltek. A legtöbb esetben képfelismerési feladatok voltak.
  3. Összetett feladatok: 45–48. kérdés. Mindegyik feladat három oszlopból tevődött össze. Minden oszlop 1-1 kérdést tartalmaz három válaszlehetőséggel. A feladat akkor tekinthető megoldottnak, ha a vizsgázó mindegyik oszlopból a helyes opciót választotta ki.

A vizsgapontokat átkonvertálták egy 1-től 200 pontig terjedő skálára. Biológiából 2019-ben legalább 23 vizsgapontot kellett szerezni ahhoz, hogy a vizsgázók megkapják a felvételihez szükséges 100 pontot. 80 vizsgapontra lehetett 200 pontot kapni. A vizsgapontok értékét az alábbi táblázat szemlélteti.

Vizsgapont 1–200-ig terjedő pontszám Vizsgapont 1–200-ig terjedő pontszám Vizsgapont 1–200-ig terjedő pontszám Vizsgapont 1–200-ig terjedő pontszám
0 elégtelen 21 elégtelen 42 149 63 182
1 elégtelen 22 elégtelen 43 151 64 183
2 elégtelen 23 100 44 153 65 184
3 elégtelen 24 102 45 155 66 185
4 elégtelen 25 104 46 157 67 187
5 elégtelen 26 106 47 158 68 188
6 elégtelen 27 109 48 160 69 189
7 elégtelen 28 111 49 162 70 190
8 elégtelen 29 114 50 163 71 191
9 elégtelen 30 116 51 165 72 192
10 elégtelen 31 119 52 167 73 193
11 elégtelen 32 122 53 168 74 194
12 elégtelen 33 125 54 170 75 195
13 elégtelen 34 128 55 171 76 196
14 elégtelen 35 131 56 172 77 197
15 elégtelen 36 134 57 174 78 198
16 elégtelen 37 136 58 175 79 199
17 elégtelen 38 139 59 177 80 200
18 elégtelen 39 142 60 178
19 elégtelen 40 144 61 179
20 elégtelen 41 146 62 180

Forrás: saját szerkesztés az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai alapján

 

A biológia külső független tesztelésen elért eredmény egyben az érettségi jegyet is jelenti. A biológia tesztvizsga esetében minden vizsgakérdést és vizsgapontot beszámítottak az érettségi jegybe. Ennek megfelelően 80 vizsgapontot konvertáltak át az Ukrajnában érvényes 1–12-es jegyskálára. A megnevezett feladatokból legalább 19 pontot kellett szerezni ahhoz, hogy biológiából 4-es szerepeljen az érettségi bizonyítványban. 73–80 pontra lehetett 12-est kapni. A vizsgapontok értékeit az alábbi táblázat szemlélteti.

Pontszám Jegy
0–5 1
6–11 2
12–18 3
19–24 4
25–31 5
32–38 6
39–44 7
45–51 8
52–58 9
59–64 10
65–72 11
73–80 12

Forrás: Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ

 

Az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai szerint az elmúlt tanévben Ukrajnából összesen 4001 személy vett részt a biológia külső független tesztvizsgán. A résztvevők 27,12%-a nem ért el pozitív eredményt. Legtöbben általános középiskolákból jelentkeztek (3100 fő). A középiskolai érettségizők 31,71%-a nem érte el az alsó ponthatárt. 104 fő felsőoktatási intézményekből jelentkeztek. Közülük 1,92% nem érte el az alsó ponthatárt. A szakiskolák diákjai (24 fő) közül 8,33% bukott el a vizsgán. Az oktatási nevelési komplexumokból összesen 192 diák vett részt. 31,25%-uk nem ért el pozitív eredményt. A tehetséggondozó jellegű oktatási intézmények (gimnáziumok) érettségizői (92 fő) körében 2,17% nem érte el a minimum ponthatárt. A speciális szakiskolákból összesen 5 érettségiző vett részt a biológia független tesztvizsgán. A speciális képzésben résztvevő tanulók közül mindenki pozitívan teljesítette a vizsgát. 133 személyt az egyéb kategóriába soroltak. Ezen résztvevőknek nem volt jogviszonyuk oktatási intézménnyel. Közülük 27,12% nem érte el az alsó ponthatárt.

A biológia független tesztvizsgák eredményeit figyelembe véve rangsort állítottunk fel Ukrajna megyéi között az alapján, milyen arányban nem teljesítették a vizsgát. A luhanszki vizsgázók 5,11%-a nem érte el az alsó ponthatárt, így az országban biológiából ők teljesítettek a legeredményesebben. A legnagyobb arányban Kárpátalján (27,12%) nem teljesítették biológia független tesztvizsgát. Az eloszlásokat az alábbi táblázat szemlélteti.

Ssz. Megye Résztvevők száma Nem érte el az alsó ponthatárt %-ban kifejezve
1. Luhanszk megye 1486 5,11%
2. Harkiv megye 4569 5,14%
3. Szumi megye 2269 5,60%
4. Poltava megye 2981 6,27%
5. Dnyipropetrovszk megye 5941 6,33%
6. Zaporizzsja megye 3639 6,35%
7. Cserkaszi megye 2522 6,38%
8. Kijev megye 3180 6,45%
9. Donyeck megye 3338 6,77%
10. Ternopil megye 1636 6,78%
11. Vinnyica megye 3142 6,97%
12. Kirovograd megye 2134 7,26%
13. Lemberg megye 4141 7,29%
14. Csernyihiv megye 2322 7,49%
15. Hmelnick megye 2664 7,77%
16. Voliny megye 2427 8,69%
17. Odessza megye 3996 9,11%
18. Zsitomir megye 2760 9,28%
19. Herszon megye 2560 9,65%
20. Mikolajiv megye 2411 9,71%
21. Iv. Frankivszk megye 2216 11,46%
22. Kijev főváros 1103 12,24%
23. Rivnei megye 3224 15,57%
24. Csernyivci megye 2052 20,96%
25. Kárpátalja megye 4001 27,12%

Forrás: saját szerkesztés az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai alapján

 

Kárpátaljáról összesen 4001 fő tett biológia független tesztvizsgát. Az eredmények alapján Kárpátalja tekintetében is rangsort állítottuk fel.

Legtöbben Ungváron (322 fő) és Munkácson (170 fő) választották a biológia tesztvizsgát. Ha a városi iskolák eredményeit vesszük figyelembe, biológiából a szolyvai vizsgázók teljesítettek a legeredményesebben, ugyanis ott mind a 30-an pozitív eredményt értek el. A legnagyobb arányban Csapon (38,89%), illetve Rahón (23,68%) nem érték el az alsó ponthatárt.

Forrás: saját szerkesztés az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai alapján

 

A járások eredményeit tekintve legtöbben a Técsői járásból (765 fő) jelentkeztek a biológia független tesztvizsgára. A legeredményesebbek a Nagybereznai járás vizsgázói voltak: esetükben a vizsgázók 10,71%-a nem érte el az alsó ponthatárt. A legtöbben a Beregszászi (137 vizsgázó 37,27%-a) és a Técsői (765 vizsgázó 39,87%-a) járásokban buktak el a vizsgán. Az eloszlásokat az alábbi ábra szemlélteti

 

Forrás: saját szerkesztés az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai alapján

 

A 2008. január 24-én kelt 33-as számú rendelet értelmében a kisebbségi tannyelvű iskolák a szakvizsgákat az oktatás nyelvén tehetik le. Ennek megfelelően a szakvizsgák feladatsorait orosz, magyar, moldáv, krími tatár, lengyel és román nyelvekre fordították le. Magyar nyelvű fordítást biológiából 409 vizsgázó kért.

Megvizsgáltuk a kárpátaljai magyar tannyelvű középiskolák eredményeit biológiából százalékos arányban. A biológia külső független tesztvizsga esetében külön kategóriába sorolva hasonlítottuk össze a magyar tannyelvű általános középiskolák teljesítményét és a tehetséggondozó jelleggel működő oktatási intézményeket (gimnázium, líceum, szakképzési intézet).

Az általános középiskolák közül legtöbben a Jánosi Mezőgazdasági Líceumból (27 fő) vettek részt a biológia független tesztvizsgán. A Barkaszói Középiskolából és a Tiszaújlaki 2. Számú Középiskolából senki nem mérettette meg tudását biológiából. A középiskolák résztvevőinek számát alábbi ábra szemlélteti.

Forrás: saját szerkesztés az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai alapján

 

Az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai százalékos arányban szemlélteti azok arányát, akik nem érték el az alsó ponthatárt (100 vizsgapont alatt), akik 100–200, 120–140, 140–160, 160–180, 180–200 közötti pontszámokat értek el. A Verbőci Középiskolából és a Muzsalyi Középiskolából a biológiából vizsgázók 71,43%-a nem érte el az alsó ponthatárt biológiából. A Péterfalvi Középiskolából, az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskolából, a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskolából, a Munkácsi 3. Számú II. Rákóczi Ferenc Középiskolából és a Bátyúi Középiskolából minden érettségiző pozitív eredményt ért el a biológia független tesztvizsgán. Az általános középiskolák érettségizői közül a Nagydobronyi Középiskolából és a Munkácsi 3. Számú II. Rákóczi Ferenc Középiskolából értek el maximális 180–200 közötti pontszámokat. Az eloszlásokat az alábbi ábra szemlélteti.

Forrás: saját szerkesztés az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai alapján

 

A tehetséggondozó jelleggel működő oktatási intézmények kategóriába soroltuk a gimnáziumokat (5–11. osztályos tehetséggondozó intézmény), a líceumokat (8–11. osztályos tehetséggondozó intézmény) és az egyetlen magyar tannyelvű szakképzési intézményt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetét (10–12 oszt. szakképzést is biztosító iskola). Az említett intézményekből összesen 94 érettségiző vett részt a biológia független tesztvizsgán. Legtöbben a Karácsfalvi Sztojka Sándor Líceum diákjai (26 fő) közül választották a biológiát. A Munkácsi Szent István Líceum végzősei közül senki tett független tesztvizsgát biológiából. A tehetséggondozó intézmények résztvevőinek számát az alábbi ábra szemlélteti.

Forrás: saját szerkesztés az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai alapján

 

Biológiából is a tehetséggondozó jelleggel működő oktatási intézmények bizonyultak a legeredményesebbnek. Ezekben az intézményekben jóval kisebb azon érettségizők aránya, akik nem érték el az alsó ponthatárt. A Nagyberegi Református Líceum érettségiző közül (8 fő) 12,5%, a Nagydobronyi Református Líceum biológiából vizsgázói (25 fő) közül pedig 8% nem teljesítette az alsó ponthatárt. A Péterfalvi Református Líceum vizsgázóinak (13 fő) 15,38%-a, a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium vizsgázóinak pedig (3 fő) 33,3%-a 180–200 közötti pontszámra telesített. Az eloszlásokat az alábbi ábra szemlélteti.

Forrás: saját szerkesztés az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai alapján

Az ukrajnai jelentkezők 5,07%-a (4119 fő) Kárpátaljáról jelentkezett a matematika független tesztvizsgára. 3423 fő számára érettségiként is funkcionált a biológia ZNO. 117 regisztrált személy nem jelent meg a tesztvizsgán, 1 személy értékelhetetlen vizsgadolgozatot adott le. 1085 kárpátaljai nem érte el az alsó ponthatárt. 2916-an pozitív eredményt értek el. A kárpátaljaiak eredményében a középátlag 130 pont. A 1–12-ig terjedő jegyskálán Kárpátalján az átlagjegy 5,3. Mindent összevetve megállapítható, hogy a kárpátaljaiak átlaga viszonylag csekély mértékben marad el az ukrajnai középátlagtól (139,2 pont; jegyben: 6,5).

Magyar nyelvű vizsgadolgozatot 409 kárpátaljai vizsgázó kért biológiából. Az általunk vizsgált iskolák között olyan intézmények is működnek, amelyek kéttannyelvűek. Az ukrán tannyelvű osztályok végzősei nem kértek magyar nyelvű fordítást. A magyarul vizsgázók közül 383 fő számára érettségi vizsgaként is funkcionált a biológia független értékelés. 11 regisztrált személy nem jelent meg a vizsgán. Egy személy érvénytelen vizsgadolgozatot nyújtott be. 105 fő nem érte el az alsó ponthatárt. 292-en pozitív eredményt értek el a tesztvizsgán. A 100-tól 200 pontig terjedő skálán ukrajnai viszonylatban a kárpátaljai magyarok középátlaga 125,8 pont. A 1–12-ig terjedő jegyskálán Ukrajnában az átlagjegy 5,1.

A kárpátaljai magyar tannyelvű tehetséggondozó jelleggel működő oktatási intézményekből összesen 95-en vettek részt a biológia tesztvizsgán. Senki nem adott le értékelhetetlen vizsgadolgozatot. 91-en pozitív eredményt értek el. Összesen csupán 3 érettségiző bukott meg a biológia tesztvizsgán. A magyar tannyelvű tehetséggondozó intézményekben a középátlag 130,9 pont. Ezen intézmények esetében az átlagjegy 6,64.

 

Pallay Katalin

Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont