ZNO–2019: kárpátaljai eredmények földrajzból

ZNO–2019: kárpátaljai eredmények földrajzból

 

A 2018/2019-es tanév végén a 11. osztályok végzősei kötelező tárgyakon túl a fizika, biológia, földrajz, kémia, angol, spanyol, német vagy francia nyelvek közül választhattak.

A földrajzból vizsgázóknak egy 56 feladatból álló dolgozatot kellett megoldaniuk Az érettségizők a rendelkezésükre álló 150 percet tetszés szerint oszthatták be az egyes feladatok között, és a megoldásuk sorrendjét is meghatározhatták. A földrajz írásbeli feladatsor négy nagyobb egységre tagolódott:

  1. Feleletválasztós kérdéssor: az 1–36. kérdés mind zárt kérdés, ahol négy lehetséges opció közül kellett kiválasztani az egyetlen helyes választ. Az írásbeli feladatsorban közel a természetföldrajzi és a társadalomföldrajzi tartalmak is megjelentek. A feladatok leíráshoz, szöveghez, képekhez, ábrákhoz, térképekhez kapcsolódtak.
  2. Párosítás: 37–42. kérdés. A 2. rész kérdései között párosítási feladatok szerepeltek. A legtöbb esetben képfelismerési, fogalommeghatározási feladatok voltak.
  3. Hosszabb választ igénylő nyílt végű feladatok: 43–50. kérdés. Ismeretek alkalmazását igénylő gyakorlati jellegű feladatokat – számításos feladatok, ábrázolás, mérés a térképen – tartalmazott.
  4. Összetett feladatok: 51–56. kérdés. Zárt kérdések, melyek hét válaszlehetőséget tartalmaz. A válaszlehetőségek között a három helyes opciót kell kiválasztani.

A földrajz független tesztvizsgán maximálisan 94 vizsgapontot lehetett szerezni. A vizsgapontokat átkonvertálták egy 1-től 200 pontig terjedő skálára. Földrajzból 2019-ben legalább 26 vizsgapontot kellett szerezni ahhoz, hogy a vizsgázók megkapják a felvételihez szükséges 100 pontot. 94 vizsgapontra lehetett 200 pontot kapni. A vizsgapontok értékét az alábbi táblázat szemlélteti.

Vizsgapont 1–200-ig terjedő pontszám Vizsgapont 1–200-ig terjedő pontszám Vizsgapont 1–200-ig terjedő pontszám Vizsgapont 1–200-ig terjedő pontszám
0 elégtelen 24 elégtelen 48 145 72 180
1 elégtelen 25 elégtelen 49 147 73 181
2 elégtelen 26 100 50 149 74 182
3 elégtelen 27 102 51 150 75 183
4 elégtelen 28 104 52 152 76 184
5 elégtelen 29 106 53 154 77 186
6 elégtelen 30 108 54 155 78 187
7 elégtelen 31 110 55 157 79 188
8 elégtelen 32 112 56 158 80 189
9 elégtelen 33 114 57 160 81 189,5
10 elégtelen 34 117 58 161 82 190
11 elégtelen 35 119 59 163 83 191
12 elégtelen 36 121 60 164 84 192
13 elégtelen 37 123 61 166 85 193
14 elégtelen 38 126 62 167 86 194
15 elégtelen 39 128 63 169 87 195
16 elégtelen 40 130 64 170 88 195,5
17 elégtelen 41 132 65 171 89 196
18 elégtelen 42 134 66 173 90 197
19 elégtelen 43 136 67 174 91 198
20 elégtelen 44 138 68 175 92 199
21 elégtelen 45 140 69 176 93 199,5
22 elégtelen 46 142 70 178 94 200
23 elégtelen 47 144 71 179    

Forrás: saját szerkesztés az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai alapján

 

A földrajz külső független tesztelésen elért eredmény egyben az érettségi jegyet is jelenti. A földrajz tesztvizsga esetében minden vizsgakérdést és vizsgapontot beszámítottak az érettségi jegybe. Ennek megfelelően 94 vizsgapontot konvertáltak át az Ukrajnában érvényes 1–12-es jegyskálára. Legalább 22 vizsgapontot kellett szerezni ahhoz, hogy földrajzból 4-es szerepeljen az érettségi bizonyítványban. 86–94 vizsgapontra lehetett 12-est kapni. A vizsgapontok értékeit az alábbi táblázat szemlélteti.

Pontszám Jegy
0–7 1
8–14 2
15–21 3
22–28 4
29–36 5
37–44 6
45–51 7
52–59 8
60–67 9
68–76 10
77–85 11
86–94 12

Forrás: Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ

 

Az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai szerint az elmúlt tanévben Ukrajnából összesen 75028 személy vett részt a földrajz külső független tesztvizsgán. A résztvevők 27,33%-a nem ért el pozitív eredményt. Legtöbben általános középiskolákból jelentkeztek (41607 fő). A középiskolai érettségizők 12,01%-a nem érte el az alsó ponthatárt. 1705 fő felsőoktatási intézményekből jelentkeztek. Közülük 9,74% nem érte el az alsó ponthatárt. A szakiskolák diákjai (2029 fő) közül 20,01% bukott el a vizsgán. Az oktatási nevelési komplexumokból összesen 9637 diák vett részt. 10,71%-uk nem ért el pozitív eredményt. A tehetséggondozó jellegű oktatási intézmények (gimnáziumok) érettségizői (4227 fő) körében 3,57% nem érte el a minimum ponthatárt. A speciális szakiskolákból összesen 341 érettségiző vett részt a földrajz független tesztvizsgát. 4388 személyt az egyéb kategóriába soroltak. Ezen résztvevőknek nem volt jogviszonyuk oktatási intézménnyel. Közülük 7,20% nem érte el az alsó ponthatárt.

A földrajz független tesztvizsgák eredményeit figyelembe véve rangsort állítottunk fel Ukrajna megyéi között az alapján, milyen arányban nem teljesítették a vizsgát. A kijevi vizsgázók 5,22%-a nem érte el az alsó ponthatárt, így az országban földrajzból ők teljesítettek a legeredményesebben. A legnagyobb arányban Kárpátalján (27,33%) nem teljesítették földrajz független tesztvizsgát. Az eloszlásokat az alábbi táblázat szemlélteti.

Ssz. Megye Résztvevők száma Nem érte el az alsó ponthatárt %-ban kifejezve
1. Kijev főváros 4196 5,22 %
2. Szumi megye 1688 6,16 %
3. Harkiv megye 3946 6,46 %
4. Luhanszk megye 1198 7,18 %
5. Kirovograd megye 1521 7,23 %
6. Donyeck megye 2749 7,35 %
7. Poltava megye 2956 7,54 %
8. Zaporizzsja megye 3078 7,57 %
9. Cserkaszi megye 2299 8,31 %
10. Kijev megye 3517 8,53 %
11. Vinnyica megye 3718 8,55 %
12. Dnyipropetrovszk megye 6304 8,69 %
13. Hmelnick megye 2971 8,85 %
14. Zsitomir megye 2675 9,08 %
15. Csernyihiv megye 2266 9,31 %
16. Mikolajiv megye 1810 9,67 %
17. Herszon megye 1764 10,09 %
18. Ternopil megye 2455 10,18 %
19. Lemberg megye 5129 10,31 %
20. Voliny megye 3217 10,38 %
21. Odessza megye 3639 13,38 %
22. Rivnei megye 3574 15,25 %
23. Iv. Frankivszk megye 3395 15,91 %
24. Csernyivci megye 2146 23,35 %
25. Kárpátalja megye 2817 27,33 %

Forrás: saját szerkesztés az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai alapján

Kárpátaljáról összesen 2817 fő tett földrajz független tesztvizsgát. Legtöbben Kárpátaljáról is az általános középiskolákból jelentkeztek (2208 fő). Körükből 30,39% nem ért el pozitív eredményt. Az eredmények alapján Kárpátalja tekintetében is rangsort állítottuk fel.

Legtöbben Ungváron (257 fő) és Munkácson (194 fő) választották a földrajz tesztvizsgát. Ha a városi iskolák eredményeit vesszük figyelembe, földrjazból a csapi vizsgázók teljesítettek a legeredményesebben, ugyanis ott mind a heten pozitív eredményt értek el. A legnagyobb arányban Rahón (20,93%), illetve Perecsenyben (22,22%) nem érték el az alsó ponthatárt. Az eredményeket és a résztvevők számát az alábbi ábra szemlélteti:

Forrás: saját szerkesztés az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai alapján

 

A járások eredményeit tekintve legtöbben a Técsői járásból (452 fő) jelentkeztek a földrajz független tesztvizsgára. A legeredményesebbek a Nagybereznai járás vizsgázói voltak: esetükben a vizsgázók 11,29%-a nem érte el az alsó ponthatárt. A legtöbben a Beregszászi (58 vizsgázó 36,21%-a) és a Nagyszőlősi (273 vizsgázó 40,29%-a) járásokban buktak el a vizsgán. Az eloszlásokat az alábbi ábra szemlélteti:

Forrás: saját szerkesztés az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai alapján

 

A 2008. január 24-én kelt 33-as számú rendelet értelmében a kisebbségi tannyelvű iskolák a szakvizsgákat az oktatás nyelvén tehetik le. Ennek megfelelően a szakvizsgák feladatsorait orosz, magyar, moldáv, krími tatár, lengyel és román nyelvekre fordították le. Magyar nyelvű fordítást földrajzból 111 vizsgázó kért.

Megvizsgáltuk a kárpátaljai magyar tannyelvű középiskolák eredményeit földrajzból százalékos arányban. A földrajz külső független tesztvizsga esetében külön kategóriába sorolva hasonlítottuk össze a magyar tannyelvű általános középiskolák teljesítményét és a tehetséggondozó jelleggel működő oktatási intézményeket (gimnázium, líceum, szakképzési intézet).

Az általános középiskolák közül legtöbben a Tiszaújlaki Középiskolából és a Sislóci Középiskolából (16–16 fő) vettek részt a földrajz független tesztvizsgán. A Verbőci Középiskolából, a Nevetlenfalui Középiskolából, a Gáti Középiskolából, a Vári II. Rákóczi Ferenc Középiskolából, az Eszenyi Középiskolából, a Szürtei Középiskolából, a Derceni Középiskolából, a Nagypaládi Középiskolából, a Kaszonyi Arany János Líceumból, az Aknaszlatinai Bolyai János Középiskolából, a Nagydobronyi Középiskolából, a Péterfalvai Középiskolából és a Barkaszói Középiskolából senki nem mérettette meg tudását földrajzból. A középiskolák résztvevőinek számát alábbi ábra szemlélteti.

Forrás: saját szerkesztés az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai alapján

 

Az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai százalékos arányban szemlélteti azok arányát, akik nem érték el az alsó ponthatárt (100 vizsgapont alatt), akik 100–200, 120–140, 140–160, 160–180, 180–200 közötti pontszámokat értek el. A Beregszászi 10. Számú Középiskolából és a Salánki Középiskolából egyik vizsgázó sem érte el az alsó ponthatárt. A Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskolából, a Beregszászi 3. Számú Középiskolából, a Csapi 2. Számú Középiskolából, a Técsői Középiskolából, a Csomai Középiskolából, a Viski Kölcsey Ferenc Középiskolából, a Feketeardai Középiskolából, a Kisgejőci Középiskolából, a Munkácsi 3. Számú Rákóczi Ferenc Középiskolából és a Kisdobronyi Középiskolából minden érettségiző pozitív eredményt ért el a földrajz független tesztvizsgán, de alacsony volt a földrjazból vizsgázók száma. Az általános középiskolák érettségizői közül maximális 180–200 közötti pontszámokat senki nem ért el. Az eloszlásokat az alábbi ábra szemlélteti.

Forrás: saját szerkesztés az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai alapján

 

A tehetséggondozó jelleggel működő oktatási intézmények kategóriába soroltuk a gimnáziumokat (5–11. osztályos tehetséggondozó intézmény), a líceumokat (8–11. osztályos tehetséggondozó intézmény) és az egyetlen magyar tannyelvű szakképzési intézményt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetét (10–12 oszt. szakképzést is biztosító iskola). Az említett intézményekből összesen 33 érettségiző vett részt a földrajz független tesztvizsgán. Legtöbben a Técsői Református Líceum diákjai (11 fő) közül választották a földrajz tesztvizsgát. A Karácsfalvi Sztojka Sándor Líceum és a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium végzősei közül senki tett független tesztvizsgát földrjazból. A tehetséggondozó intézmények résztvevőinek számát az alábbi ábra szemlélteti.

Forrás: saját szerkesztés az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai alapján

 

A tehetséggondozó jelleggel működő oktatási intézményekben jóval kisebb azon érettségizők aránya, akik nem érték el az alsó ponthatárt. Az Ungvári Magyar Gimnázium egyetlen földrajzból érettségiző végzőse nem teljesítette az alsó ponthatárt. A Munkácsi Szent István Líceum vizsgázói (2 fő) közül az egyik nem érte el az alsó ponthatárt. 180–200 közötti pontszámra csupán a Nagydobronyi Református Líceum érettségizőinek (5 fő) 20%-a teljesített. Az eloszlásokat az alábbi ábra szemlélteti.

Forrás: saját szerkesztés az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai alapján

 

Az ukrajnai jelentkezők 3,66 %-a (2943 fő) Kárpátaljáról jelentkezett a földrajz független tesztvizsgára. 2128 fő számára érettségiként is funkcionált a földrajz ZNO. 126 regisztrált személy nem jelent meg a tesztvizsgán, senki nem adott le értékelhetetlen vizsgadolgozatot. 770 kárpátaljai nem érte el az alsó ponthatárt. 2047-en pozitív eredményt értek el. A kárpátaljaiak eredményében a középátlag 128,1 pont. A 1–12-ig terjedő jegyskálán Kárpátalján az átlagjegy 5,1.

Magyar nyelvű vizsgadolgozatot 111 kárpátaljai vizsgázó kért földrajzból. Az általunk vizsgált iskolák között olyan intézmények is működnek, amelyek kéttannyelvűek. Az ukrán tannyelvű osztályok végzősei nem kértek magyar nyelvű fordítást. A magyarul vizsgázók közül 88 fő számára érettségi vizsgaként is funkcionált a földrajz független értékelés. 2 regisztrált személy nem jelent meg a vizsgán. 35 fő nem érte el az alsó ponthatárt. 74-en pozitív eredményt értek el a tesztvizsgán. A 100-tól 200 pontig terjedő skálán ukrajnai viszonylatban a kárpátaljai magyarok középátlaga 132,1 pont. A 1–12-ig terjedő jegyskálán Ukrajnában az átlagjegy 5,1.

A kárpátaljai magyar tannyelvű tehetséggondozó jelleggel működő oktatási intézményekből összesen 33-an vettek részt a földrajz tesztvizsgán. Senki nem adott le értékelhetetlen vizsgadolgozatot. 31-en pozitív eredményt értek el. Összesen 2 érettségiző bukott meg a földrajz tesztvizsgán. A magyar tannyelvű tehetséggondozó intézményekben a középátlag 130,9 pont. Ezen intézmények esetében az átlagjegy 6,64.

 

 

Pallay Katalin

Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont