ZNO–2019: kárpátaljai eredmények idegen nyelvből

A 2018/2019-es tanév végén a 11. osztályok végzősei kötelező tárgyakon túl a fizika, biológia, földrajz, kémia, angol, spanyol, német vagy francia nyelvek közül választhattak.

Az idegen nyelvből vizsgázóknak egy 59 feladatból álló dolgozatot kellett kitölteniük. Az érettségizők a rendelkezésükre álló 150 perc állt a feladatok elvégzésére. Az angol nyelv írásbeli feladatsor négy nagyobb egységre tagolódott:

  1. Hallott szöveg értése: az 1–3. feladatcsoport (1–16. kérdés): a hallott szöveg alapján kell kiválasztani a helyes válaszokat, igaz–hamis állításokat
  2. Olvasott szöveg értése: 4–7. feladatcsoport: 20 különböző szövegértésen alapuló kérdés. A feladatcsoport több szöveget is tartalmazott, melyekhez kérdések társultak. A kérdések útmutatót és a szövegből adódó lehetséges válaszokat tartalmazza.
  3. Nyelvhasználat: 8–9. feladatcsoport: Ismeretek alkalmazását igénylő gyakorlati jellegű feladatokat tartalmazott.
  4. Íráskészség: 59. kérdés: egyetlen szövegalkotási feladatot tartalmazott. Egy legalább százszavas magánjellegű levelet kellett megfogalmazni.

Az idegen nyelv független tesztvizsgán maximálisan 72 vizsgapontot lehetett szerezni. A vizsgapontokat átkonvertálták egy 1-től 200 pontig terjedő skálára. Idegen nyelvből 2019-ben legalább 19 vizsgapontot kellett szerezni ahhoz, hogy a vizsgázók megkapják a felvételihez szükséges 100 pontot. 72 vizsgapontra lehetett 200 pontot kapni. A vizsgapontok értékét az alábbi táblázat szemlélteti.

Vizsgapont 1–200-ig terjedő pontszám Vizsgapont 1–200-ig terjedő pontszám Vizsgapont 1–200-ig terjedő pontszám Vizsgapont 1–200-ig terjedő pontszám
0 elégtelen 19 100 38 138 57 177
1 elégtelen 20 102 39 140 58 179
2 elégtelen 21 104 40 142 59 180
3 elégtelen 22 106 41 144 60 182
4 elégtelen 23 108 42 146 61 184
5 elégtelen 24 110 43 148 62 186
6 elégtelen 25 112 44 150 63 188
7 elégtelen 26 114 45 152 64 189
8 elégtelen 27 116 46 154 65 191
9 elégtelen 28 118 47 157 66 192
10 elégtelen 29 120 48 159 67 194
11 elégtelen 30 122 49 161 68 195
12 elégtelen 31 124 50 163 69 197
13 elégtelen 32 126 51 165 70 198
14 elégtelen 33 128 52 167 71 199
15 elégtelen 34 130 53 169 72 200
16 elégtelen 35 132 54 171
17 elégtelen 36 134 55 173
18 elégtelen 37 136 56 175

Forrás: saját szerkesztés az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai alapján

Az idegen nyelv külső független tesztelésen elért eredmény egyben az érettségi jegyet is jelenti. Az idegen nyelv tesztvizsga esetében a hallott szöveg értésére adott válaszok (1–16. kérdés), az olvasott szöveg értése rész 17–32. kérdésére, a nyelvhasználati rész 39–43., 49–53. kérdéseire és az íráskészség részre adott válaszok pontszámai számítottak be az érettségi jegybe. Ennek megfelelően a hagyományos középiskolák végzősei számára 56 vizsgapontot konvertáltak át az Ukrajnában érvényes 1–12-es jegyskálára. Esetükben legalább 15 vizsgapontot kellett szerezni ahhoz, hogy idegen nyelvből 4-es szerepeljen az érettségi bizonyítványban. 52–56 vizsgapontra lehetett 12-est kapni. A vizsgapontok értékeit az alábbi táblázat szemlélteti.

Pontszám Jegy
0–4 1
5–9 2
10–14 3
15–18 4
19–23 5
24–28 6
29–32 7
33–37 8
38–42 9
43–46 10
47–51 11
52–56 12

Forrás: Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ

Azon iskolák végzősei számára, akik elmélyítetten, emelt óraszámban tanulták az idegen nyelvet, minden vizsgakérdést beszámítottak az érettségi jegybe. Ennek megfelelően számukra 72 vizsgapontot konvertáltak át az Ukrajnában érvényes 1–12-es jegyskálára. Esetükben legalább 19 vizsgapontot kellett szerezni ahhoz, hogy idegen nyelvből 4-es szerepeljen az érettségi bizonyítványban. 67–72 közötti vizsgapontra lehetett 12-est kapni. A vizsgapontok értékeit az alábbi táblázat szemlélteti.

Pontszám Jegy
0–6 1
7–12 2
13–18 3
19–24 4
25–30 5
31–36 6
37–42 7
43–48 8
49–54 9
55–60 10
61–66 11
67–72 12

Forrás: Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ

Az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai szerint az elmúlt tanévben Ukrajnából összesen 90906 személy vett részt az angol nyelv külső független tesztvizsgán. A résztvevők 12,66%-a nem ért el pozitív eredményt. Legtöbben általános középiskolákból jelentkeztek (34799 fő). A középiskolai érettségizők 14,99%-a nem érte el az alsó ponthatárt. 3615 fő felsőoktatási intézményekből jelentkezett. Közülük 18,81% nem érte el az alsó ponthatárt. A szakiskolák diákjai (1806 fő) közül 51% bukott el a vizsgán. Az oktatási nevelési komplexumokból összesen 9867 diák vett részt. 10,22%-uk nem ért el pozitív eredményt. A tehetséggondozó jellegű oktatási intézmények (gimnáziumok) érettségizői (9530 fő) körében 3,89% nem érte el a minimum ponthatárt. A speciális szakiskolákból összesen 37 érettségiző vett részt az angol nyelv független tesztvizsgát. 8557 személyt az egyéb kategóriába soroltak. Ezen résztvevőknek nem volt jogviszonyuk oktatási intézménnyel. Közülük 22,61% nem érte el az alsó ponthatárt.

Az angol nyelv független tesztvizsgák eredményeit figyelembe véve rangsort állítottunk fel Ukrajna megyéi között az alapján, milyen arányban nem teljesítették a vizsgát. A kijevi vizsgázók 7,31%-a nem érte el az alsó ponthatárt, így az országban angolból ők teljesítettek a legeredményesebben. A legnagyobb arányban Luhanszk megyében (20,50%) nem teljesítették az angol nyelv független tesztvizsgát. Országos szinten Kárpátalja a 17. helyen áll. Az 1984 vizsgázó 13,81%-a nem érte el a minimum ponthatárt. Az eloszlásokat az alábbi táblázat szemlélteti.

Ssz. Megye Résztvevők száma Nem érte el az alsó ponthatárt %-ban kifejezve
1. Kijev főváros 12909 7,31%
2. Ternopil megye 1915 8,67%
3. Lemberg megye 7685 8,72%
4. Voliny megye 1877 9,27%
5. Iv. Frankivszk megye 2463 9,62%
6. Harkiv megye 6711 11,03%
7. Rivnei megye 2038 11,48%
8. Cserkaszi megye 2351 11,87%
9. Kirovograd megye 1794 12,04%
10. Hmelnick megye 2583 12,54%
11. Csernyivci megye 1099 12,65%
12. Vinnyica megye 3204 13,11%
13. Poltava megye 2768 13,22%
14. Szumi megye 1944 13,37%
15. Kijev megye 4029 13,45%
16. Csernyihiv megye 2129 13,48%
17. Kárpátalja megye 1984 13,81%
18. Dnyipropetrovszk megye 7610 14,66%
19. Zaporizzsja megye 4137 15,25%
20. Zsitomir megye 2550 15,45%
21. Odessza megye 7327 16,92%
22. Herszon megye 2092 17,93%
23. Donyeck megye 3900 18,26%
24. Mikolajiv megye 2436 20,20%
25. Luhanszk megye 1371 20,50%

Forrás: saját szerkesztés az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai alapján

Kárpátaljáról összesen 1984 fő tett földrajz független tesztvizsgát. Legtöbben Kárpátaljáról is az általános középiskolákból jelentkeztek (920 fő). Körükből 18,48% nem ért el pozitív eredményt. Az eredmények alapján Kárpátalja tekintetében is rangsort állítottuk fel.

Legtöbben Ungváron (514 fő) és Munkácson (295 fő) választották az angol nyelv tesztvizsgát. Perecsenyben mindössze 13 fő, Rahón pedig 16 tett független tesztvizsgát angol nyelvből. A résztvevők számát az alábbi ábra szemlélteti:

Forrás: saját szerkesztés az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai alapján

 

Ha a városi iskolák eredményeit vesszük figyelembe, angol nyelvből a perecsenyi vizsgázók teljesítettek a legeredményesebben, ugyanis ott mind a 13-an pozitív eredményt értek el. A legnagyobb arányban Beregszászban (113 vizsgázó 15,04%-a), illetve Técsőn (45 vizsgázó 17,78%-a) nem érték el az alsó ponthatárt. Az eredményeket az alábbi ábra szemlélteti:

Forrás: saját szerkesztés az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai alapján

 

A járásokat tekintve legtöbben a Nagyszőlősi járásból (165 fő) jelentkeztek az angol nyelv független tesztvizsgára. A Nagybereznai járásból mindössze 11 fő tett angol nyelvből tesztvizsgát. A résztvevők számát az alábbi ábra szemlélteti:

Forrás: saját szerkesztés az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai alapján

 

A legeredményesebbek a Volóci járás vizsgázói voltak: esetükben a vizsgázók 4,55%-a nem érte el az alsó ponthatárt. A legtöbben a Rahói (85 vizsgázó 28,24%-a) és a Huszti (87 vizsgázó 36,78%-a) járásokban buktak el a vizsgán. Az eloszlásokat az alábbi ábra szemlélteti:

Forrás: saját szerkesztés az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai alapján

 

 

Megvizsgáltuk a kárpátaljai magyar tannyelvű középiskolák eredményeit angol nyelvből százalékos arányban. Az angol nyelv külső független tesztvizsga esetében külön kategóriába sorolva hasonlítottuk össze a magyar tannyelvű általános középiskolák teljesítményét és a tehetséggondozó jelleggel működő oktatási intézményeket (gimnázium, líceum, szakképzési intézet).

Az általános középiskolák közül legtöbben a Jánosi Mezőgazdasági Líceumból (11 fő) vettek részt az angol nyelv független tesztvizsgán. ATiszaújlaki 2. Számú Középiskolából, a Nagyberegi Középiskolából, a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskolából, a Kisgejőci Középiskolából, a Verbőci Középiskolából, a Nevetlenfalui Középiskolából, a Vári II.Rákóczi Ferenc Középiskolából, a Derceni Középiskolából és a Nagypaládi Középiskolából senki nem mérettette meg tudását angol nyelvből. A középiskolák résztvevőinek számát alábbi ábra szemlélteti.

Forrás: saját szerkesztés az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai alapján

 

Az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai százalékos arányban szemlélteti azok arányát, akik nem érték el az alsó ponthatárt (100 vizsgapont alatt), akik 100–200, 120–140, 140–160, 160–180, 180–200 közötti pontszámokat értek el. A Beregszászi 10. Számú Középiskolából és az Eszenyi Középiskolából egyik vizsgázó sem érte el az alsó ponthatárt. A  Gáti Középiskolából, a Sislóci Középiskolából, a Muzsalyi Középiskolából, a Beregszászi 3. Számú Középiskolából, a Csapi 2. Számú Középiskolából, a Técsői Középiskolából, a Bátyúi Középiskolából, a Kaszonyi Arany János Líceumból, a Feketeardai Középiskolából, a Munkácsi 3. Számú II. Rákóczi Ferenc Középiskolából és az Aknaszlatinai Bolyai János Középiskolából minden érettségiző pozitív eredményt ért el az angol nyelv független tesztvizsgán, de viszonylag alacsony volt az angol nyelvből vizsgázók száma. Az általános középiskolák érettségizői közül a Szürtei Középiskolából, a Jánosi Mezőgazdasági Líceumból, a Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskolából, a Nagydobronyi Középiskolából, a Jánosi Középiskolából, a Sislóci Középiskolából, a Csapi 2. Számú Középiskolából és a Munkácsi 3. Számú II. Rákóczi Ferenc Középiskolából értek el maximális 180–200 közötti pontszámokat. Az eloszlásokat az alábbi ábra szemlélteti.

Forrás: saját szerkesztés az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai alapján

 

A tehetséggondozó jelleggel működő oktatási intézmények kategóriába soroltuk a gimnáziumokat (5–11. osztályos tehetséggondozó intézmény), a líceumokat (8–11. osztályos tehetséggondozó intézmény) és az egyetlen magyar tannyelvű szakképzési intézményt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetét (10–12 oszt. szakképzést is biztosító iskola). Az említett intézményekből összesen 121 érettségiző vett részt az angol nyelv független tesztvizsgán. Legtöbben a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium és a Karácsfalvi Sztojka Sándor Líceum diákjai (19-19 fő) közül választották az angol nyelv tesztvizsgát. Az Ungvári Magyar Gimnázium érettségizői közül összesen négyen tettek független tesztvizsgát angol nyelvből. A tehetséggondozó intézmények résztvevőinek számát az alábbi ábra szemlélteti.

Forrás: saját szerkesztés az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai alapján

 

A tehetséggondozó jelleggel működő oktatási intézményekben jóval kisebb azon érettségizők aránya, akik nem érték el az alsó ponthatárt. Legtöbben, a vizsgázók 25%-a Técsői Református Líceum végzősei közül nem érték el az alsó ponthatárt. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetéből, az Ungvári Magyar Gimnáziumból és a Karácsfalvi Sztojka Sándor Líceumból minden érettségiző pozitív eredményt ért el. 180–200 közötti pontszámra a Nagydobronyi Református Líceum érettségizőinek (15 fő) 13,33%-a, a Nagyberegi Református Líceum angol nyelvből vizsgázóinak (16 fő) 12,5%-a, a Munkácsi Szent István Líceum vizsgázóinak (11 fő) 9,09%-a, a II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézetének tanulói (11 fő) 18,18%-a és a Karácsfalvi Sztojka Sándor líceum vizsgázóinak (19 fő) 5,26%-a teljesített. Az eloszlásokat az alábbi ábra szemlélteti.

Forrás: saját szerkesztés az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai alapján

Az ukrajnai jelentkezők 2,15%-a (2067 fő) Kárpátaljáról jelentkezett az angol nyelv független tesztvizsgára. 1312 fő számára érettségiként is funkcionált az angol nyelv ZNO. 82 regisztrált személy nem jelent meg a tesztvizsgán, egy fő értékelhetetlen vizsgadolgozatot nyújtott be. 274 kárpátaljai nem érte el az alsó ponthatárt. 1710-en pozitív eredményt értek el. A kárpátaljaiak eredményében a középátlag 144,6 pont. A 1–12-ig terjedő jegyskálán Kárpátalján az átlagjegy 7,5. A kárpátaljai átlageredmény alig marad el az összukrajnai eredményektől.

 

Az angol nyelven kívül franciát, németet és spanyolt is választhattak az érettségizők és felvételizők. A legnépszerűbb az angol nyelv volt, francia nyelvet jóval kevesebben választottak. Az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai szerint az elmúlt tanévben Ukrajnából összesen 553 személy regisztrált a francia nyelv külső független tesztvizsgára. A résztvevők 12,30%-a nem érte el az alsó ponthatárt. Legtöbben speciális iskolából jelentkeztek (163 fő). Esetükben 2,45% bukott el a vizsgán. 132 fő általános középiskolából jelentkezett. Közülük 28,79% nem érte el az alsó ponthatárt. 53 személyt az egyéb kategóriába soroltak. Ezen résztvevőknek nem volt jogviszonyuk oktatási intézménnyel. Közülük 13,21% nem érte el az alsó ponthatárt.

A francia független tesztvizsgák eredményeit figyelembe véve rangsort állítottunk fel Ukrajna megyéi között. A legeredményesebbnek Harkiv megye érettségizői bizonyultak: 40 vizsgázó közül mindenki sikeresen teljesített. A legnagyobb arányban Csernyivci és Rivne megyében nem érték el a minimális 100 pontot. Kárpátalja a 20. helyen áll: a 32 vizsgázó 15,62%-a nem ért el pozitív eredményt. Kirovograd megyében senki nem választotta a francia független tesztvizsgát. Az eloszlásokat az alábbi táblázat szemlélteti.

Ssz. Megye Résztvevők száma Nem érte el az alsó ponthatárt %-ban kifejezve
1. Harkiv megye 40 0,00%
2. Zsitomir megye 11 0,00%
3. Csernyihiv megye 9 0,00%
4. Voliny megye 6 0,00%
5. Poltava megye 4 0,00%
6. Vinnyica megye 3 0,00%
7. Szumi megye 2 0,00%
8. Cserkaszi megye 1 0,00%
9. Hmelnick megye 1 0,00%
10. Mikolajiv megye 1 0,00%
11. Ternopil megye 4 75,00%
12. Kijev főváros 108 2,78%
13. Zaporizzsja megye 35 5,71%
14. Lemberg megye 33 6,06%
15. Herszon megye 15 6,67%
16. Dnyipropetrovszk megye 56 7,14%
17. Odessza megye 38 7,89%
18. Luhanszk megye 12 8,33%
19. Donyeck megye 13 15,38%
20. Kárpátalja megye 32 15,62%
21. Kijev megye 11 18,18%
22. Iv. Frankivszk megye 15 20,00%
23. Csernyivci megye 95 34,74%
24. Rivnei megye 8 50,00%
25. Kirovograd megye 0 %

Forrás: saját szerkesztés az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai alapján

 

Kárpátaljáról összesen 32-en tettek külső független tesztvizsgát francia nyelvből. A kárpátaljai városokból összesen tíz fő (Munkács: 2; Huszt: 3; Szolyva: 3; Ungvár: 2) tett francia vizsgát. Közülük mindenki pozitív eredményt ért el. Csapon, Técsőn, Beregszászban, Nagyszőlősön, Rahón, Ilosván és Perecsenyben egyetlen érettségiző sem mérettette meg tudását francia nyelvből. Feltehetően ezen városok iskoláiban nem is oktatják a francia nyelvet.

Kárpátalja járásaiból összesen 25-en választották a francia nyelv független tesztvizsgát. A Szolyvai járásból hárman tettek francia vizsgát, mindenki pozitív eredményt ért el. A Rahói és a Técsői járásban összesen hat-hat fő választotta a franciát. Mindkét járásban a vizsgázók 16,67%-a nem ért el pozitív eredményt. A Huszti járásban nyolcan tettek francia vizsgát, 12,50% bukott el. A Nagyszőlősi járásban ketten tettek francia tesztvizsgát, egyikük sem ért el pozitív eredményt.

A magyar tannyelvű iskolák végzősei közül senki nem tett francia nyelv külső független tesztvizsgát.

 

A német nyelv jóval népszerűbb volt a francia nyelvnél. Ukrajnában összesen 1951 fő tett német nyelv tesztvizsgát. A résztvevők 20,55%-a nem ért el pozitív eredményt. Legtöbben általános középiskolákból jelentkeztek (530 fő). A középiskolai érettségizők 33,02%-a nem érte el az alsó ponthatárt. 44 fő felsőoktatási intézményekből jelentkezett. Közülük 54,55% nem érte el az alsó ponthatárt. A szakiskolák diákjai (27 fő) közül 70,37% bukott el a vizsgán. Az oktatási nevelési komplexumokból összesen 235 diák vett részt. 19,15%-uk nem ért el pozitív eredményt. A tehetséggondozó jellegű oktatási intézmények (gimnáziumok) érettségizői (249 fő) körében 2,81% nem érte el a minimum ponthatárt. 226 személyt az egyéb kategóriába soroltak. Ezen résztvevőknek nem volt jogviszonyuk oktatási intézménnyel. Közülük 37,61% nem érte el az alsó ponthatárt.

A német nyelv független tesztvizsgák eredményeit figyelembe véve rangsort állítottunk fel Ukrajna megyéi között. A legeredményesebbnek Csernyihiv megye érettségizői bizonyultak: 19 vizsgázó közül mindenki pozitív eredményt ért el. A legnagyobb arányban Rivne megyében (71 vizsgázó 32,39%-a), illetve Zsitomir megyében (48 vizsgázó 43,75%-a) nem teljesítették a német nyelv tesztvizsgát. Kárpátalja országos viszonylatban a 15. helyen áll: 121 vizsgázó 24,79%-a nem érte el az alsó ponthatárt. Az eloszlásokat az alábbi táblázat szemlélteti.

Ssz. Megye Résztvevők száma Nem érte el az alsó ponthatárt %-ban kifejezve
1. Csernyihiv megye 19 0,00%
2. Cserkaszi megye 17 5,88%
3. Kijev főváros 273 7,33%
4. Lemberg megye 241 14,11%
5. Kijev megye 32 15,62%
6. Harkiv megye 108 16,67%
7. Szumi megye 36 16,67%
8. Kirovograd megye 17 17,65%
9. Dnyipropetrovszk megye 112 18,75%
10. Voliny megye 59 20,34%
11. Csernyivci megye 78 20,51%
12. Luhanszk megye 9 22,22%
13. Odessza megye 138 22,46%
14. Iv. Frankivszk megye 112 23,21%
15. Kárpátalja megye 121 24,79%
16. Vinnyica megye 35 25,71%
17. Ternopil megye 84 26,19%
18. Zaporizzsja megye 116 26,72%
19. Donyeck megye 26 26,92%
20. Hmelnick megye 77 31,17%
21. Poltava megye 57 31,58%
22. Herszon megye 31 32,26%
23. Mikolajiv megye 34 32,35%
24. Rivne megye 71 32,39%
25. Zsitomir megye 48 43,75%

Forrás: saját szerkesztés az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai alapján

 

Kárpátaljáról összesen 121-en tettek külső független tesztvizsgát német nyelvből. Kárpátalja városaiból összesen 54 fő tett német nyelv független tesztvizsgát. Legtöbben Ungváron (27 fő) és Munkácson (17 fő) választották a német nyelv tesztvizsgát. Csapon, Rahón, Ilosván, Perecsenyben és Técsőn senki nem választotta a német nyelvet. Az ungvári vizsgázók 22,22%-a nem érte el az alsó ponthatárt, a többi városban mindenki sikeres vizsgát tett. Az eloszlásokat az alábbi ábra szemlélteti.

Forrás: saját szerkesztés az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai alapján

 

Kárpátalja járásaiból összesen 70-en tettek független tesztvizsgát német nyelvből. Legtöbben az Ökörmezei járásból (16 fő) jelentkeztek a német nyelv független tesztvizsgára. A Beregszászi járásból mindössze egy diák vizsgázott németből, a Volóci járásból pedig senki nem választotta a német nyelv független tesztvizsgát. A résztvevők számát az alábbi ábra szemlélteti:

Forrás: saját szerkesztés az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai alapján

A legeredményesebbek a Nagyszőlősi és a Szolyva járás vizsgázói voltak: esetükben minden vizsgázó pozitív eredményt ért el. A Beregszászi (1 fő) és a Perecsenyi járás (2 fő) vizsgázói nem érték el az alsó ponthatárt. Az eloszlásokat az alábbi ábra szemlélteti:

 

Forrás: saját szerkesztés az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központ adatai alapján

Kárpátalja magyar tannyelvű iskoláiból mindössze öt érettségiző mérettette meg tudását német nyelvből: hárman a Kisgejőci Középiskolából, egy a Muzsalyi Középiskolából, egy pedig a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumból. A kisgejőci vizsgázók közül ketten 100–120 közötti pontszámot ért el, egy pedig 140–160 közötti pontszámra teljesített. A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium egyetlen vizsgázója 120–140 közötti pontszámot ért el. A Muzsalyi Középiskola vizsgázója nem érte el az alsó ponthatárt német nyelvből.

Az idegen nyelvek közül a spanyol nyelv volt a legkevésbé népszerű az érettségizők körében. Az egész országból összesen 114-en választották a spanyol nyelvet. Kárpátalján senki nem tett spanyol nyelv független tesztvizsgát.

Pallay Katalin

Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont