A „KMKSZ” – UMP szereplése a 2020-as ukrajnai helyhatósági választásokon

Darcsi Karolina – Orosz Ildikó – Molnár D. István

 

2020. október 25-én nyolcadik alkalommal tartottak helyhatósági választásokat Ukrajnában. A megszállt területek kivételével egész Ukrajnában a különböző szinteken az újonnan kialakított járásokba és a leendő kistérségekbe, összesen 1577 helyi tanácsba 43122 képviselői és 1421 polgármesteri mandátumért lehetett indulni. A választások előzményéhez tartozik, hogy közvetlenül a választások előtt ismét új választási rendszert vezettek be, valamint új közigazgatási szerkezetet alakítottak ki.

Az új választási törvény elfogadására nem sokkal a választások előtt került sor. A szabályozás értelmében a községi, nagyközségi és városi tanácsok megválasztására azokban a kistérségekben, amelyekben a választópolgárok száma nem éri el a 10 ezret, változatlanul a többségi választási rendszer alapján, többmandátumú választókerületekben került sor. Minden ilyen választókerületből legalább két, de legfeljebb négy képviselőt lehetett megválasztani. Egy választási fordulót rendeztek. A megyei, járási tanácsok képviselőit, illetve azoknak a városi, városi kerületi, községi és nagyközségi tanácsoknak a képviselőit, amelyekben 10 ezer vagy ennél több választópolgár él, nyílt listás arányos választási rendszer alapján választották meg. Ilyenkor az adott település vagy közigazgatási egység egyetlen nagy választókörzetet képez, amely választó
kerületekre oszlik. A választás egyfordulós. Azokban a községekben, nagyközségekben és városokban, ahol a választópolgárok száma nem éri el a 75 ezret, a településvezetőket, polgármestereket többségi választási rendszer szerint választották meg egy forduló alapján. Azokon a településeken, ahol 75 ezer vagy ennél több választópolgár él, kétfordulós választásokat rendeztek, ugyancsak többségi választási rendszer alapján. (Lásd a Vtk. 192. cikkelyét!) A megyei és járási szintű testületek esetében 5 százalékban határozták meg a bejutási küszöböt. A szavazólapokon feltüntették a listavezető és az adott körzetben indított képviselőjelöltek neveit, valamint az őt jelölő párt nevét külön, így a választók egyszerre szavaztak a pártra, és a párt által indított jelöltek közül is saját preferenciáik alapján kiválaszthattak valakit.

A városok polgármestereit pártok jelölhették, vagy függetlenként indulhattak. Az európai normákhoz igazodva a pártok számára a jelöltállítás során a törvény külön nemi kvótákat írt elő. Az új törvény értelmében jelentősen csökkentették a képviselő-testületek számát, hisz a kistelepülési tanácsok testületei álltak fel, s a megnagyobbított járásokkal a járási képviselő-testületek létszáma is bővült. A községi, nagyközségi, városi, városi kerületi, járási és megyei tanácsok tagjainak számát az adott területi közösség vagy adminisztratív egység területén élő választók számától függően állapították meg a következők szerint:
1. 10 ezer választóig – 22 képviselő;
2. 10 ezertől 30 ezer választóig – 26 képviselő;
3. 30 ezertől 50 ezer választóig – 34 képviselő;
4. 50 ezertől 100 ezer választóig – 38 képviselő;
5. 100 ezertől 250 ezer választóig – 42 képviselő;
6. 250 ezertől 500 ezer választóig – 54 képviselő;
7. 500 ezertől 1 millió választóig – 64 képviselő;
8. 1 milliótól 2 millió választóig – 84 képviselő;
9. 2 millió választó felett – 120 képviselő.

A 64 fős megyei testületbe 54 jelöltet indított a „KMKSZ” – UMP, a hivatalos végeredmény alapján hat politikai erőnek sikerült bekerülnie a Kárpátaljai Megyei Tanácsba, köztük a magyaroknak. A „KMKSZ” – Ukrajnai Magyar Párt 39049 szavazattal a negyedik helyen végzett, az elért eredmény a leadott érvényes szavazatok 12,50 % -át jelenti, amely 8 képviselői helyet jelent a testületben ugyanúgy, mint 2015-ben. A megyei tanácsban Brenzovics László, Barta József, Balogh Lívia, Bíró Erzsébet, Gulácsy Géza, Orosz Ildikó, Péter Csaba és Petei Judit lett a KMKSZ-frakció képviselője. A megyei testületben a korábbi hagyományokat megtörve, a kiváló eredmények ellenére végül nem kaptak pozíciókat a magyarok, sőt a koalíciós tárgyalások közepén Ukrajna történetében eddig példanélküli akciósorozatot indított az államhatalom a magyar közösség, annak vezetői és intézményei ellen. Az ok-okozati összefüggések és a lehetséges következmények a tanulmány végén kerülnek kifejtésre.

A járásokban is jó eredményeket ért el a „KMKSZ” – UMP. A 42 fős Beregszászi Járási Tanácsba 40 képviselőjelöltet állított a párt, a leadott szavazatok 35,71%-át gyűjtötte be a magyar párt, 18926 szavazattal a legnagyobb frakció lett, 15 képviselői mandátumra tett szert. A „KMKSZ” – UMP listavezetőjét, Rezes Károlyt választották meg a Beregszászi Járási Tanács elnökének.

Az Ungvári Járási Tanácsba a 42 fős testületbe 41 jelöltet indított a „KMKSZ” – UMP, 11196 szavazattal, ami 14,29%-ot tett ki, 6 képviselői mandátumot sikerült megszerezni.

A 42 fős Munkácsi Járási Tanácsba 26 jelöltet indított a párt munkácsi járási szervezete. Az eredmények alapján 3460 szavazatot sikerült begyűjteni, ami valamivel kevesebb volt, mint a bekerüléshez szükséges szavazatszám. A szórványvidéken a Huszti Járási Tanácsba is indított jelölteket a „KMKSZ” – UMP, azonban itt sem sikerült elérni a szükséges 5%-os küszöböt.

A városok közül a 34 fős Beregszászi Városi Tanácsban 13 képviselői mandátumot szerzett a párt, a városhoz csatlakoztatott 14 településsel kialakított kistérségben magyar koalíciós többséget sikerült kialakítani, a „KMKSZ” – UMP (13) és az UMDP (8) 21 fős koalíciója abszolút többséget képez (1. ábra). A kistérség polgármesterének Babják Zoltán korábbi városvezetőt választották, a két magyar párt támogatásával független jelöltként induló Babják Zoltánt a szavazók 78%-a támogatta. A kistérség két alpolgármesterét a „KMKSZ” – UMP jelölése alapján választották meg.

  1. ábra. A 2020. évi helyhatósági választáson magyar pártoktól bejutott képviselők aránya a kistérségekben

A 38 fős Munkácsi Városi Tanácsban 3 fő képviseli a KMKSZ-t, a 26 fős Csapi testületbe 6 KMKSZ-es képviselőt, a Nagyszőlősi Városi Tanácsba 3 és a Técsői Városi Tanácsba 2 KMKSZ-es képviselőt sikerült bejuttatni a magyar érdekek képviseletére, jelentősebb pozíciókat nem sikerült ezekben a testületekben a magyaroknak megszerezni, azonban az állandó bizottságokba bekerültek. Az Ungvári Városi Tanácsba ezúttal nem sikerült bekerülni a „KMKSZ” – UMP képviselőinek, néhány szavazat híján nem sikerült elérni a bekerülési küszöböt a megyeszékhelyen kialakított kistérségben. Az UMDP ugyanúgy nem került be az Ungvári Városi Tanácsba. A megyében megválasztott polgármesterek közül 1 fő a „KMKSZ” – UMP színeiben, további 7 polgármesterjelölt a „KMKSZ” – UMP támogatottjaként lett polgármester.

Megjelent a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont Társadalomtudományi Tanulmányok című tanulmánykötetében.

A teljes tanulmány innen tölthető le

 

Forrás- és irodalomjegyzék
Ukrajna Miniszteri Kabinete, 2020: КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. Про затвердження перспективного плану формування територій громад Закарпатської області. РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 572-р. від 13 травня 2020 р. Київ. https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-perspektivnogo-planu-formuvannya-teritorij-gromad-zakarpatskoyi-oblasti-572130520
https://decentralization.gov.ua
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/805-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-19#Text
https://karpataljalap.net/2020/08/05/amit-helyhatosagi-valasztasokrol-tudni-erdemes
https://karpataljalap.net/2020/08/12/amit-helyhatosagi-valasztasokrol-tudni-erdemes-ii
https://karpataljalap.net/2020/08/19/amit-helyhatosagi-valasztasokrol-tudni-erdemes-iii
https://karpataljalap.net/2020/08/19/amit-helyhatosagi-valasztasokrol-tudni-erdemes-iv
https://karpataljalap.net/2020/08/19/amit-helyhatosagi-valasztasokrol-tudni-erdemes-v
https://karpataljalap.net/2020/08/19/amit-helyhatosagi-valasztasokrol-tudni-erdemes-vi
https://karpataljalap.net/2020/08/19/amit-helyhatosagi-valasztasokrol-tudni-erdemes-vii
https://karpataljalap.net/2020/08/19/amit-helyhatosagi-valasztasokrol-tudni-erdemes-viii
https://karpataljalap.net/2020/08/19/amit-helyhatosagi-valasztasokrol-tudni-erdemes-ix
https://karpataljalap.net/2020/12/08/kijev-az-intezmenyes-karpataljai-magyar-erdekve-
delem-megszuntetesere-keszul
www.cvk.gov.ua