Csatáry György: A Rákóczi-család erdélyi fejedelmei és emlékhelyei Kárpátalján (ukrán nyelvű monográfia)

Kárpátalján a Rákóczi-család erdélyi fejedelmei és a hozzájuk kötődő emlékhelyek tisztelete nem csupán a magyar, hanem a helyi szláv lakosság köztudatában is jelen van. Ezért is fontos a Rákócziakról és a korszak emlékhelyeiről ukrán nyelven is elérhetővé tenni a történelmi tényeket. A helyi magyar és szláv népek számára egyértelmű, hogy ismerniük kell egymás évszázados hagyományait, ami a békés egymás mellett élés záloga lehet ezen a soknemzetiségű vidéken. Ehhez járulhat hozzá Csatáry Györgynek, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszéke vezetőjének A Rákóczi-család erdélyi fejedelmei és emlékhelyei Kárpátalján című ukrán nyelvű monográfiája.A levéltári forrásokra és szakirodalmi adatokra alapozott tudományos kiadvány első részében a szerző a Rákóczi fejedelmek életútjait ismerteti vidékünk történetének szemszögéből. Továbbá Bereg, Ung, Ugocsa és Máramaros vármegyék Rákóczi-kori eseményeit foglalja össze. A történelmi eseményekkel párhuzamosan, az egykori vármegyénként mutatja be a mai Kárpátalján található Rákóczi-kori emlékhelyek sorát, fényképfelvételekkel és illusztrációkkal támasztva alá azok jelenlegi vagy egykori fennállását. A 14,3 nyomdai ív terjedelmű (összesen 176 oldalas) monográfia az alábbi fejezetekből áll:

 1. A Rákócziak emlékezete (Rákóczi Zsigmond, I. Rákóczi György, II. Rákóczi György, I. Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona, II. Rákóczi Ferenc)
 2. Beregszász és környéke a Rákóczi-szabadságharc idején
 3. Emlékhelyek Beregszászban és környékén
 4. A Rákóczi-kor Munkácson
 5. Emlékhelyek Munkácson és környékén
 6. Ungvár és az ungvári vár a kuruc korban
 7. Emlékhelyek Ungváron
 8. Ugocsa a kuruc korban
 9. Emlékhelyek Ugocsában
 10. Máramaros a Rákóczi-szabadságharc idején
 11. Máramarosi emlékhelyek

A tudományos kiadvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának a gondozásában, valamint a főiskola Kiadói Részlegének a közreműködésével került kiadásra. A monográfia megjelenését az MTA Domus Kuratóriuma támogatta.

Letölthető: csatary_gy-rakoczi_monograf-ua_11-02-2022

 

Molnár D. Erzsébet,
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának vezetője

Dobos Sándor,
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Kiadói Részlegének vezetője