Wilson in Verkhovyna

Szabó Simon, a Greek Catholic canon, the leader of the Hungarian Ruthenian People’s Assembly, declared in November 1918, “The people heard president Wilson’s wakening word and discuss in their wooden huts the rights of nations for self-determination.” Szabó’s comment is rather a rhetorical element fitting the political climate, than a description of the Ruthenian highland’s […]

Bővebben »

Вільсон на Верховині

Греко-католицький канонік Шімон Сабов, який (що важливо в контексті нашої теми) обіймав посаду голови Народної ради рутенців Угорщини, у листопаді 1918 року говорив: «Народ почув гарячі слова президента Вільсона і у своїх дерев’яних хатках широко обговорює право націй на самовизначення». Насправді, слова Сабова більше скидаються на риторичний прийом, що відповідав тогочасним політичним настроям, ніж на […]

Bővebben »

Wilson a Verhovinán

Szabó Simon görögkatolikus kanonok, aki jelen írás témájának szempontjából nem mellékesen a Magyarországi Ruszin Néptanács elnöke volt, 1918 novemberében a következőket mondta: „A nép meghallotta Wilson elnök  ébresztő szavát s a maga faviskóiban széltében beszél a nemzetek önrendelkezésének jogairól.“ Szabó megjegyzése inkább tűnhet a politikai közhangulatnak megfelelő retorikai elemnek, mintsem a ruszin hegyvidék 1918-ra kialakult helyzetét leginkább […]

Bővebben »

Законів більше нема

Саме так інтерпретував один мешканець села Вари, який повернувся в листопаді 1918 року з Будапешта, той факт, що в Угорщині перемогла революція хризантем та було створено новий уряд на чолі з Мігаєм Карої. Безлад, що поширився в багатьох сферах суспільного життя внаслідок розпаду Австро-Угорської монархії, перетворився у північно-східних комітатах, які і так страждали до того […]

Bővebben »

There is No Law Anymore

This is the way a Mezővári (Vary) resident who was returning home from Budapest in November 1918 interpreted the fact that the Aster Revolution won in Hungary and Károlyi Mihály formed a new government. As a result of the collapse of the Austro-Hungarian Empire, the ubiquitous chaos in the social life of north-eastern Hungarian counties […]

Bővebben »

Nincs többé törvény

1918 novemberében egy Budapestről hazaérkező mezővári lakos így interpretálta azt a tényt, hogy Magyarországon győzött az őszirózsás forradalom, és Károlyi Mihály vezetésével új kormány alakult. Az Osztrák–Magyar Monarchia összeomlása következtében a társadalmi élet oly sok területére kiterjedt zűrzavar az északkelet-magyarországi vármegyékben az első világháború viszontagságai után az addigiaktól is sanyarúbb állapotokat eredményezett. Lehoczky Tivadar, az […]

Bővebben »

“Cartographers”

The process of forming a region is of special interest as a historical series of events. The first document to record the formation of Transcarpathia was the the Treaty of Saint-Germain-en-Laye. This document also reveals that the autonomous region to be created within Czechoslovakia is based on the territory of the former Rusyn (Ruthenian) population […]

Bővebben »

«Вершителі» карт

Особливо цікавими подіями в історії вважають процес створення певного регіону. Перший документ, що зафіксував створення Закарпаття, – це  Сен-Жерменський мирний договір. У ньому, зокрема, йдеться про те, що автономна адміністративна одиниця, яка ввійде до складу Чехословаччини, простягається на території руського населення колишніх північно-східних земель Угорщини. У мирному договорі ця нова адміністративна одиниця ще навіть не […]

Bővebben »

Térképrajzolók

Különösen érdekes eseménysora a történelemnek egy-egy régió létrejöttének folyamata. Kárpátalja létrejöttét rögzítő első dokumentum a saint-germain-en-lay-i békeszerződés volt. Ebből kiderül, hogy a Csehszlovákián belül létrehozandó autonóm terület a volt északkelet-magyarországi ruszin lakosok területén alapul. A békeszerződésben még csak néven sem nevezték az új közigazgatási egységet, nemes egyszerűséggel „a Kárpátoktól délre élő rutének” területeként utalnak rá. […]

Bővebben »

„Hazánk szentje, szabadság vezére”

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontja a Történelem és Társadalomtudományi Tanszékkel közösen október 24-én „Hazánk szentje, szabadság vezére” címmel a 2019. évi Rákóczi-emlékév jegyében tudományos konferenciát szervezett. A jelenlévőket Csatáry György, a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont vezetője köszöntötte. A konferenciát megtisztelte jelenlétével Szilágyi Mátyás beregszászi főkonzul, aki méltatta II. Rákóczi […]

Bővebben »