On the land of the Rákóczis – about the Rákóczis: György Rákóczi I – the Bible reader

György Rákóczi I of Felsővadász, second prince in the family, was born on 8 June, 1593 in Szerencs. His father was Sigismund Rákóczi, the first wealth creator of the Rákóczi family (see our previous article), and his mother was Anna Gerendi. Together with numerous other youngsters, he was also brought up in the court of …
Read

Rákócziak földjén – a Rákócziakról: I. Rákóczi György – a bibliaolvasó

Felsővadászi I. Rákóczi György, a család második fejedelme, Szerencsen született 1593. június 8-án. Édesapja, a Rákóczi-ház első birtokszerzője, Rákóczi Zsigmond (lásd előző írásunkat), anyja Gerendi Anna volt. Számos nemesi ifjúval egyetemben ő is Bocskai István kassai udvarában nevelkedett. Itt ismerkedhetett meg Báthory Gáborral és Bethlen Gáborral. 1615-ben Borsod vármegye főispánja, majd az ónodi vár kapitánya …
Read