Законів більше нема

Саме так інтерпретував один мешканець села Вари, який повернувся в листопаді 1918 року з Будапешта, той факт, що в Угорщині перемогла революція хризантем та було створено новий уряд на чолі з Мігаєм Карої. Безлад, що поширився в багатьох сферах суспільного життя внаслідок розпаду Австро-Угорської монархії, перетворився у північно-східних комітатах, які і так страждали до того …
Read

There is No Law Anymore

This is the way a Mezővári (Vary) resident who was returning home from Budapest in November 1918 interpreted the fact that the Aster Revolution won in Hungary and Károlyi Mihály formed a new government. As a result of the collapse of the Austro-Hungarian Empire, the ubiquitous chaos in the social life of north-eastern Hungarian counties …
Read

Nincs többé törvény

1918 novemberében egy Budapestről hazaérkező mezővári lakos így interpretálta azt a tényt, hogy Magyarországon győzött az őszirózsás forradalom, és Károlyi Mihály vezetésével új kormány alakult. Az Osztrák–Magyar Monarchia összeomlása következtében a társadalmi élet oly sok területére kiterjedt zűrzavar az északkelet-magyarországi vármegyékben az első világháború viszontagságai után az addigiaktól is sanyarúbb állapotokat eredményezett. Lehoczky Tivadar, az …
Read

“Cartographers”

The process of forming a region is of special interest as a historical series of events. The first document to record the formation of Transcarpathia was the the Treaty of Saint-Germain-en-Laye. This document also reveals that the autonomous region to be created within Czechoslovakia is based on the territory of the former Rusyn (Ruthenian) population …
Read

«Вершителі» карт

Особливо цікавими подіями в історії вважають процес створення певного регіону. Перший документ, що зафіксував створення Закарпаття, – це  Сен-Жерменський мирний договір. У ньому, зокрема, йдеться про те, що автономна адміністративна одиниця, яка ввійде до складу Чехословаччини, простягається на території руського населення колишніх північно-східних земель Угорщини. У мирному договорі ця нова адміністративна одиниця ще навіть не …
Read

Térképrajzolók

Különösen érdekes eseménysora a történelemnek egy-egy régió létrejöttének folyamata. Kárpátalja létrejöttét rögzítő első dokumentum a saint-germain-en-lay-i békeszerződés volt. Ebből kiderül, hogy a Csehszlovákián belül létrehozandó autonóm terület a volt északkelet-magyarországi ruszin lakosok területén alapul. A békeszerződésben még csak néven sem nevezték az új közigazgatási egységet, nemes egyszerűséggel „a Kárpátoktól délre élő rutének” területeként utalnak rá. …
Read