Wilson in Verkhovyna

Szabó Simon, a Greek Catholic canon, the leader of the Hungarian Ruthenian People’s Assembly, declared in November 1918, “The people heard president Wilson’s wakening word and discuss in their wooden huts the rights of nations for self-determination.” Szabó’s comment is rather a rhetorical element fitting the political climate, than a description of the Ruthenian highland’s …
Read

Вільсон на Верховині

Греко-католицький канонік Шімон Сабов, який (що важливо в контексті нашої теми) обіймав посаду голови Народної ради рутенців Угорщини, у листопаді 1918 року говорив: «Народ почув гарячі слова президента Вільсона і у своїх дерев’яних хатках широко обговорює право націй на самовизначення». Насправді, слова Сабова більше скидаються на риторичний прийом, що відповідав тогочасним політичним настроям, ніж на …
Read